Unité 6 - 3HV - cours 1/2/3

Bienvenue au cours de français
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Bienvenue au cours de français

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Comment s'appelle la région où se trouve Paris?
A
Hauts-de-France
B
Centre val de Loire
C
Île-de-France
D
Corse

Slide 3 - Quizvraag

régions

Slide 4 - Tekstslide

Combien de régions compte la France?
A
13
B
18
C
11
D
21

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Tekstslide

Combien de départements compte la France?
A
75
B
101
C
98
D
103

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

https://www.plandeparis.info/metro-de-paris/ratp-metro.html
1: Ga van la Bastille naar La Tour Eiffel (houd rekening met het eindpunt)
2: Ga van Montparnasse naar Moulin Rouge
3: Ga van Arc de Triomphe naar Père Lachaise 

Slide 11 - Tekstslide

Aujourd'hui 
 • Nous allons parler du planning
 • Nous allons traiter le pronom personnel à la place de l'objet direct et de l'objet indirect
  Le but: je kunt persoonlijk voornaamwoorden inzetten ter vervanging van het lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp
 • Vous allez travailler
 • Le but: Je oefent met de nieuwe vocabulaire en de grammatica van dit hoofdstuk.

Slide 12 - Tekstslide

LE PRONOM PERSONNEL

Slide 13 - Tekstslide

Le planning
 • Contrôle unité 6 - 3HV
  In de week van 23 juin
  2A, 2B, 2D, 2E tijdens de tweede Franse les
  2C, 2E tijdens de derde Franse les
 • 2E bande dessinée 
  Inleveren in de week van 30 juin tijdens de derde Franse les

Slide 14 - Tekstslide


* Le pronom personnel OBJET DIRECT (lijdend vw)
* Le pronom personnel OBJET INDIRECT (meew. vw)


Slide 15 - Tekstslide

Vervangen van een pers. vnw.
We kunnen een COD of COI in de zin vervangen door een persoonlijk voornaamwoord.

 Exemple:
Ik schrijf een brief aan mijn vader.
COD vervangen: Ik schrijf het aan mijn vader
COI vervangen: ik schrijf hem een brief


Slide 16 - Tekstslide

Herhaling theorie persoonlijk voornaamwoordHet lijdend voorwerp in het Frans kan vervangen worden door het persoonlijk voornaamwoord LE, LA, L' of LES

De plaats vh persoonlijk voornaamwoord: voor de persoonsvorm (=het vervoegde werkwoord) TENZIJ er een infinitief in de zin staat (dan komt het vóór de infinitief) 

Slide 17 - Tekstslide

COD (lijdend voorwerp)

Frans: Complément d'OBJET DIRECT (COD)
Exemple: J'écris une lettre 
"une lettre" = C.O.D volgt DIRECT de persoonsvorm 

Ik zie hem                 Hij koopt de oliebollen

Een COD kan zowel een persoon als een ding/voorwerp vervangen, zoals je in de zinnen hierboven ziet.

Slide 18 - Tekstslide

Grammatica
Persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp in het Frans. Zonder p. vnw. 
Met p. vnw. 
Il regarde le film.
Il le regarde. 
Hij kijkt naar de film
Hij kijkt naar het

Slide 19 - Tekstslide

De plaats van het pronom
 PRONOM OBJET DIRECT / INDIRECT:
Vóór de persoonsvorm (je le mange / je lui écrit un mail)
Uitzondering:
Een heel werkwoord: vóór het hele werkwoord.
Exemple: Je vais donner une fleur à ma mère 
LV vervangen: Je vais la donner à ma mère        
MWV vervangen: Je vais lui donner une fleur 
Beiden vervangen: Je vais lui la donner

Slide 20 - Tekstslide

Pers. vnw: COD (lijdend voorwerp)
Je hebt de keuze uit de volgende woorden:
me               Il me voit                                 Hij ziet me
te                  Il te voit                                   Hij ziet jou
le / la / l'     Il le/la voit / Il l'achète       Hij ziet hem/haar/Hij koopt het
nous           Il nous voit                              Hij ziet ons
vous            Il vous voit                              Hij ziet jullie/u
les                Il les voit / Il les achète     Hij ziet hen / Hij koopt ze


Slide 21 - Tekstslide

Grammatica
In het Frans : 
Je donne un livre à Eva 
Je lui donne un livre

Un livre = Lijdend voorwerp
Eva = Meewerkend voorwerp
Lui = Persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp

Slide 22 - Tekstslide

COI (meewerkend voorwerp)

 Frans: Complément d'OBJET INDIRECT (COI)
Exemple: J'écris une lettre à mon père:

"à mon père" = C.O.I volgt INDIRECT de persoonsvorm --> herken je met ''à''
Ik geef hem een cadeau         Hij vraagt een game aan Sinterklaas

Een COI vervangt altijd een persoon

Slide 23 - Tekstslide

Pers. vnw: COI (meewerkend voorwerp)
Je hebt de keuze uit de volgende woorden:
me               Il me donne un cadeau            Hij geeft me een cadeau
te                  Il te donne un cadeau              Hij geeft jou een cadeau
le / la / l'     Il lui donne un cadeau              Hij geeft hem/haar een cadeau
nous           Il nous donne un cadeau         Hij geeft ons een cadeau
vous            Il vous donne un cadeau         Hij geeft jullie/u een cadeau
les                Il leur donne un cadeau           Hij geeft hen een cadeau
Werkwoorden die een COI krijgen, herken je in het NL aan "aan" (geven aan) en in het FR aan "à"/au/aux (donner à, demander à)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Au travail
 • U6: Couleur locale (ex. 1, 2, 3). 
 • U6: Grammaire exercices (ex. 5, 6). 
 • U6: Écoutez (ex. 7, 8). 
 • Phrases - Ik zoek een hotel (apprendre 6.5, pour la première fois). 
 • Apprendre 6.1 Zich plaatsen & 6.2 Gebruiken (date butoir: mercredi 9 juin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Slide 26 - Tekstslide

Au travail
 • U6: Apprendre 6.3 grammaire. 
 • U6: Écoutez (ex. 9). 
 • U6: Combinez et rangez (ex. 11, 12). 
 • Phrases - Ik zoek een hotel (apprendre 6.5, pour la deuxième fois). 
 • Apprendre 6.1 Zich plaatsen & 6.2 Gebruiken (date butoir: mercredi 9 juin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Slide 27 - Tekstslide

Au travail
 • U6: Traduisez (ex. 14, 15). 
 • U6: Grammaire exercices (ex. 16). 
 • U6: Conversations (ex. 17, 18). 
 • Phrases - Ik zoek een hotel (apprendre 6.5, pour la troisième fois). 
 • Apprendre 6.4 Vochtig & 6.6 Langs (date butoir: mercredi 16 juin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Slide 28 - Tekstslide

Luister naar de zinnen. Kruis aan welk persoonlijk voornaamwoord je hoort.la
le
lui
leur
les


Slide 29 - Tekstslide

Au travail
 • U6: Traduisez (ex. 14, 15). 
 • U6: Grammaire exercices (ex. 16). 
 • U6: Conversations (ex. 17, 18). 
 • Phrases - Ik zoek een hotel (apprendre 6.5, pour la troisième fois). 
 • Apprendre 6.4 Vochtig & 6.6 Langs (date butoir: mercredi 16 juin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Slide 30 - Tekstslide

Qu'est-ce que nous avons fait ?

Slide 31 - Tekstslide

Qu'est-ce que nous avons fait ?
 • Nous avons parlé du planning
 • Nous avons traité le pronom personnel à la place de l'objet direct et de l'objet indirect
  Le but: je kunt persoonlijk voornaamwoorden inzetten ter vervanging van het lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp
 • Vous avez travaillé
  Le but: Je oefent met de nieuwe vocabulaire en de grammatica van dit hoofdstuk.

Slide 32 - Tekstslide

 La fin!  
 

Slide 33 - Tekstslide