Leerlijnen

Leerlijnenpakket OGB leerroute 1 en 2
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
PresentatieSpeciaal OnderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Leerlijnenpakket OGB leerroute 1 en 2

Slide 1 - Tekstslide

Voor januari


communicatie
 sensomotoriek
sociaal-emotioneel
Voor juni


zelfredzaamheid
taakontwikkeling
rekenen

Slide 2 - Tekstslide

10.  De leerlingen leren communiceren met  woorden, gebaren, picto's of andere voor hun geëigende middelen. 
11. De leerlingen leren gesproken taal begrijpen en gebruiken.
12. De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende  communicatieve situaties.
13. De leerlingen leren lezen voor dagelijkse toepassingen.
14. De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen. 
15. De leerlingen leren een zo'n ruim mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken. 
Kerndoelen communicatie

Slide 3 - Tekstslide

Overlap tussen plancius en CED

Slide 4 - Tekstslide

Leerlijnen communicatie OGB leerroute 1 en 2
- bestaat uit 21 leerlijnen vanuit leerlijnen ZML  mondelinge taal en schriftelijke taal en plancius. 
- vorige schooljaar inventarisatie team OZG Ulingshof en logopedisten

Slide 5 - Tekstslide

Leerlijnen die unaniem als niet van belang worden beschouwd. 

  1. Voorwaarden voor de spraakontwikkeling
  2. Woordvorming
  3. Leesbegrippen

Slide 6 - Tekstslide

Nog 18 leerlijnen over......

- Er is overlap met leerlijnen in leergebied communicatie
- Er is overlap met leerlijnen uit een ander leergebied
- Er is geen overlap

Slide 7 - Tekstslide

Overlap met leerlijnen communicatie
-  dit zijn 9 leerlijnen
- deze zullen we in samenwerking met de logopedisten en een kleine groepje leerkrachten oppakken. 

Slide 8 - Tekstslide

Overlap met leerlijnen ander leergebied
- dit zijn 10 leerlijnen
- er is overlap maar de doelen 
zijn niet identiek. 
- sommige hebben overlap met
twee leergebieden.
- er zijn losse doelen die overlap
hebben met ander leergebied

Slide 9 - Tekstslide

Leerlijnen met geen overlap
- Sociale routines
- Boekoriëntatie


Slide 10 - Tekstslide

- Maak groepjes van 2 of 3 personen.
- Vul de vragen in en lever in bij Patricia voor 10 november

Opdracht

Slide 11 - Tekstslide