Verkeersborden

Vandaag leer je over verkeersborden. 
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerkeerBasisschoolGroep 5,6

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Vandaag leer je over verkeersborden. 

Slide 1 - Tekstslide

Verkeersborden
  • Op straat staan verkeersborden. Mensen in het verkeer weten daardoor wat wel en niet mag.
  • Er zijn borden voor voetgangers, fietsers en auto’s.
  • De vorm en de kleur zeggen samen iets over de betekenis van het bord.
  • Als een verkeersbord niet meer geldt, zie je datzelfde bord met een rode streep erdoor.
  • Bij waarschuwingsborden wordt nooit aangegeven wanneer de waarschuwing eindigt.
  • Witte strepen en lijnen vertellen wat wel of niet mag.

Slide 2 - Tekstslide

Je mag hier niet .... borden: verbodsborden

Kortom...
Ronde verkeersborden met een rode rand vertellen je dat hier iets écht niet mag.

In het midden van het bord staat een symbool dat
aangeeft wat hier niet mag. Soms staat er niets:
dan mag je de straat niet inrijden.Slide 3 - Tekstslide

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Je moet hier fietsen.
B
Je mag hier niet fietsen.
C
Kijk, hier is een fietsenstalling.
D
Je mag hier niet van je fiets afstappen.

Slide 4 - Quizvraag

Wat moet Jurgen doen bij het driehoekige
verkeersbord en waarom?
A
Jurgen hoeft niks te doen. Hij heeft voorrang.
B
Iedereen die van links en rechts komt heeft voorrang. Jurgen moet stoppen.
C
Jurgen moet terug, hij mag absoluut niet verder fietsen.
D
Hij moet verkeer van rechts voorrang geven.

Slide 5 - Quizvraag

Je moet hier .... borden: gebodsborden

Kortom...
Blauwe verkeersborden vertellen je dat je hier iets moet. Het is verplicht. Het symbool in het midden geeft aan wat je moet doen.

Als het verkeersbord niet meer geldt, zie je dat bord met 
een schuine, rode streep erdoor.


Slide 6 - Tekstslide

Wat is de betekenis van dit verkeersbord?
A
Hier moet ik verplicht hand in hand lopen
B
Voetpad: Je moet hier lopen
C
Hier mogen alleen ouders met hun kinderen lopen

Slide 7 - Quizvraag

Dit bord betekent einde fiets- en bromfietspad.
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Pas op .... borden
Kortom...

Je herkent pas op …. borden aan hun driehoekige vorm met rode rand. Het symbool in het midden geeft aan waarvoor je moet oppassen.

Bij een waarschuwingsbord met een uitroepteken vertelt 
het bord eronder waarvoor je gewaarschuwd wordt.

Slide 9 - Tekstslide

Snelheidborden
Kortom...

Geven aan hoe hard je ergens mag rijden of geven het einde van een snelheidszone aan. 

Slide 10 - Tekstslide

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Pas op, een gevaarlijk kruispunt.
B
Pas op, de weg houdt hier op.
C
Pas op, ga niet op het kruis staan.

Slide 11 - Quizvraag

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Je mag hier maximaal 50 kilometer per uur.
B
Einde zone 50. Er geldt nu weer een andere snelheid.
C
Het is verboden om hier 50 kilometer per uur te rijden.

Slide 12 - Quizvraag

Hier is .... borden
Kortom...

Geven aan wat er in de buurt te vinden is. 

Slide 13 - Tekstslide

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Het is hier verboden om te eten.
B
Dit is een plek waar je moet eten.
C
Bij dit verkeersbord is een restaurant te vinden.

Slide 14 - Quizvraag

Voorrangsborden
Kortom...

Geven aan wie er in bepaalde situaties wel en geen voorrang hebben

Slide 15 - Tekstslide

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Je krijgt voorrang van mensen die van links en rechts komen.
B
Je moet voorrang geven aan mensen die van links en rechts komen.
C
Je moet altijd stoppen en helemaal stilstaan.

Slide 16 - Quizvraag

Aanwijzingsborden
Kortom...

Het zijn borden die iets aanduiden. 

Slide 17 - Tekstslide

Wat betekent dit verkeersbord?
A
Aan het einde van de weg is een autoweg.
B
Aan het einde van de weg is een parkeerplaats.
C
Aan het einde van de weg loopt de weg dood.

Slide 18 - Quizvraag

Dit was het einde van de les. Hoe goed ken jij de verschillende soorten verkeersborden?
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Junior Einstein
Maak de bijbehorende lessen op de weektaak.

Slide 20 - Tekstslide