bs 6.2 voedselrelaties en kringlopen

Thema 6: Ecologie
Basisstof 2: Voedselrelaties
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Thema 6: Ecologie
Basisstof 2: Voedselrelaties

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen BS2
  • Je kunt uitleggen hoe voedselrelaties opgebouwd zijn
  • Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn en kunt hier voorbeelden bij geven
  • Je weet wat autotroof en heterotroof is
  • Je kunt de kringlopen van water, koolstof en stikstof beschrijven
  • Je kunt de gevolgen van plastic soep noemen

Slide 2 - Tekstslide

begrippen
voedselrelaties
voedselketen
producenten
consumenten 1e orde / 2e orde
reducenten
autotroof 
heterotroof
kringlopen
plastic soep

Slide 3 - Tekstslide

Voedselrelaties
Een meer als klein ecosysteem met verschillende populaties

Planten
Planteneters
Vleeseters


Slide 4 - Tekstslide

Voedselketen
Elke soort organisme is een voedselbron
voor een andere soort

Voedselketen begint altijd met een plantensoort

De pijlen wijzen naar het volgende organisme
in de keten!

Slide 5 - Tekstslide

Voedselweb
In ecosystemen zijn vaak meerdere voedselketens mogelijk die allemaal verband houden met elkaar. Samen vormen ze een voedselweb.

Slide 6 - Tekstslide

Producenten
Produceren hun eigen voedingsstoffen
Planten

Slide 7 - Tekstslide

Consumenten
Consumeren: het eten van andere organismen

Herbivoor: planteneter
Carnivoor: vleeseter
Omnivoor: alleseter

Slide 8 - Tekstslide

Reducenten
Afbreken van alle resten van planten en 
dieren

Bacteriën en schimmels

Slide 9 - Tekstslide

Voedselketen
1e schakel in keten: altijd een producent

2e en 3e (en 4e/5e etc.) schakel: consumenten

(2e schakel: herbivoren of omnivoren)
(3e schakel: carnivoren of omnivoren)

Slide 10 - Tekstslide

Consumenten

De schakels na de producent heten consument 1e orde, 2e orde, etc.

Slide 11 - Tekstslide

Autotroof en Heterotroof

Autotroof:


  • organismen die zelf hun voedsel maken (door de fotosynthese)
  • producenten
Heterotroof:
  • afhankelijk zijn van andere organismen voor voeding
  • consumenten en reducenten

Slide 12 - Tekstslide

Noem heterotroof organisme

Slide 13 - Woordweb

Slide 14 - Tekstslide

Kringloop
Behalve elkaar opeten gaan organismen ook dood

- Resten van organismen worden afgebroken door afvaleters
- Overgebleven resten worden afgebroken door bacteriën en schimmels (reducenten)

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeelden afvaleters

Slide 16 - Tekstslide

Hoeveel procent van het aardoppervlak is bedekt met water?
A
50%
B
75%
C
60%
D
85%

Slide 17 - Quizvraag

Kringloop van water

Slide 18 - Tekstslide

koolstofkringloop

Slide 19 - Tekstslide

In welke vorm kan koolstof in de koolstofkringloop NIET voorkomen?
A
CO2 (koolstofdioxide)
B
C6H12O6 (glucose)
C
N2 (stikstof)
D
CH4 (methaan)

Slide 20 - Quizvraag

stikstofkringloop

Slide 21 - Tekstslide

PLASTIC SOEP
Tot 2018 is in totaal 86 miljoen ton plastic in zee beland. Daarvan drijft 0,5% aan de oppervlakte. In kustwateren is 23 miljoen ton (23%) terechtgekomen, op kusten en op de bodem ligt 29 miljoen ton (33,7%) en in het water van de oceanen zweeft nog eens 34 miljoen ton (39%).

Slide 22 - Tekstslide

PLASTIC SOEP

Slide 23 - Tekstslide

Microplastics 

Slide 24 - Tekstslide

begrippen
voedselrelaties
voedselketen
producenten
consumenten 1e orde / 2e orde
reducenten
autotroof 
heterotroof
kringlopen
plastic soep

Slide 25 - Tekstslide

In het plaatje zie je een ...
A
Voedselweb
B
Voedselketen
C
Producenten
D
Ecosysteem

Slide 26 - Quizvraag

Waar start een voedselketen mee?
A
Herbivoren
B
Omnivoren
C
Planten
D
Planteneters

Slide 27 - Quizvraag

Hoeveel herbivoren zijn er in dit voedselweb?
A
2
B
3
C
5
D
6

Slide 28 - Quizvraag

Tot welke groep behoren de afvaleters
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten

Slide 29 - Quizvraag

Zie afbeelding; Autotroof of heterotroof?
A
autotroof
B
heterotroof

Slide 30 - Quizvraag

Mensen zijn:
A
Autotroof
B
Heterotroof

Slide 31 - Quizvraag

Kringloop van fotosynthese en verbranding.
Sleep de begrippen naar de goede plaats.
CO2 en H2O
C6H12O6 en O2
Verbranding
fotosynthese
energie wordt vastgelegd
energie komt vrij

Slide 32 - Sleepvraag

Zet de kringloop in de goede volgorde

Slide 33 - Sleepvraag

Mineralen in de bodem
Zet op de juiste plek in de kringloop
Afvaleters
Producenten 
Reducenten
Consumenten 1e orde
Consumenten 2e orde

Slide 34 - Sleepvraag

Maken 6.2

Slide 35 - Tekstslide