Pres. Cont vs Pres. Simple

Welcome!
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welcome!

Slide 1 - Tekstslide

Planning for today
 • Newsround
 • Grammar: Present Simple vs Present Continuous 
 • Exercises

Goal: Knowing the difference between the Present Simple and the Present Continuous.

Slide 2 - Tekstslide

Present simple
Gebruik: Present Simple als iets altijd, vaak, regelmatig, soms of nooit gebeurt:
 • I brush my teeth every day
 • That boy lives in Arnhem
 • Does that girl also live in Arnhem?
 • They visit their friends often
 • They don't visit their friends a lot 

Slide 3 - Tekstslide

Vorm:
 • Haal "to" van het werkwoord af
 • Bij "he/she/it" +(e)s achter het werkwoord

Signaalwoorden:
Always, never, often, sometimes, usually

Slide 4 - Tekstslide

Present Simple: +, -, ?
+
I teach English every day.
-
I don't teach English every day.
?
Do I teach English every day?

Slide 5 - Tekstslide

Present Continuous

Slide 6 - Tekstslide

Gebruik: iets is nu bezig of aan de gang op het moment dat jij erover praat/schrijft

Slide 7 - Tekstslide

Vorm:
To be + ww + -ing
Signaalwoorden:
right now, now, today

Wat zijn ookalweer de vormen van to be? 

Slide 8 - Tekstslide

Present continuous: +, - , ?
+
I am teaching the Present continuous right now.
-
I am not teaching the present continuous right now.
?
Am I teaching the present continuous right now?

Slide 9 - Tekstslide

Present Simple 
vs
Present Continuous

Slide 10 - Tekstslide

Present Simple
Always, never, often, sometimes                                         
My brother often plays tennis.

They don't study on weekends.

Do you celebrate Halloween every year?
Present Continuous
Now, right now, at the moment                                                                  
Look, my brother is playing tennis.
They're not studying right now.

Are you celebrating Halloween today?
+
-
?

Slide 11 - Tekstslide

Time to practise!

Slide 12 - Tekstslide

De shit-regel hoort bij?
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 13 - Quizvraag

Welke tijd geeft aan dat je nu iets aan het doen bent?
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 14 - Quizvraag

Welke tijd geeft aan dat je iets regelmatig doet of dat iets een feit is?
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 15 - Quizvraag


I ___ a book at the moment.
A
read
B
am reading

Slide 16 - Quizvraag

I ___ TV every day.
A
watch
B
am watching

Slide 17 - Quizvraag

Right now, my parents ___ the Christmas shopping!
A
do
B
are doing

Slide 18 - Quizvraag


My little brother never ___ his room.
A
cleans
B
is cleaning

Slide 19 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 20 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

I usually ...... the dog in the morning
A
walk
B
am walking

Slide 21 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

He ...... for his teacher at the moment.
A
look
B
looking
C
looks
D
is looking

Slide 22 - Quizvraag

Present simple vs Present continuous
He ... dinner for me at the moment.
A
cooks
B
is cooking

Slide 23 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

We always ..... English in class.
A
speak
B
are speaking
C
speaks
D
is speaking

Slide 24 - Quizvraag


I ___ for the bus.
I ___ it every Friday.
A
wait / take
B
am waiting / am taking
C
am waiting / take
D
wait / am taking

Slide 25 - Quizvraag

Type one sentence using Present Simple

Slide 26 - Open vraag

Type one sentence using Present Continuous:

Slide 27 - Open vraag

Final question: I can explain the difference between the present simple and the present continuous
A
Absolutely
B
I think so
C
I don't think so
D
Not yet

Slide 28 - Quizvraag

Let's get to work!
Please do:
 • Worksheet Present Continuous vs Present Simple
 • Paragraph 3.5 - exercise 6, 7, 8

 • Study Chapter 3 (words, grammar, expressions)

Slide 29 - Tekstslide