7. Weerstanden serie en parallel deel 2

7. Weerstanden in serie
    en parallel deel 2
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

7. Weerstanden in serie
    en parallel deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Groen = herhaling.
Kijk goed of je deze aantekeningen al duidelijk in je schrift hebt staan! 

Slide 2 - Tekstslide

Totale weerstand serieschakeling

Slide 3 - Tekstslide

Vervangings - of totale weerstand? 

Slide 4 - Tekstslide

Serieschakeling

Slide 5 - Tekstslide

Serieschakeling

Slide 6 - Tekstslide

Vervangingsweerstand parallelschakeling

Slide 7 - Tekstslide

Parallelschakeling

Slide 8 - Tekstslide

Parallelschakeling

Slide 9 - Tekstslide

Gemengde schakelingen

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld 1

Slide 12 - Tekstslide

Voorbeeld 1a

Slide 13 - Tekstslide

Uitwerking voorbeeld 1a

Slide 14 - Tekstslide

Voorbeeld 1b

Slide 15 - Tekstslide

Uitwerking voorbeeld 1b

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld 2

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeeld 2

Slide 18 - Tekstslide

Uitwerking voorbeeld 2a 

Slide 19 - Tekstslide

Uitwerking voorbeeld 2a

Slide 20 - Tekstslide

Uitwerking voorbeeld 2b

Slide 21 - Tekstslide

Stroom en spanningsregels serie en parallel
De batterij heeft dus een spanning van 42 V.
De spanningsregel voor een parallelschakeling zegt dat U1,2 = U3,4 = 42V.
Je kunt nu de stroom door beide takken uitrekenen:

I(1,2) = U/R1,2 = 42 / 30 = 1,4 A
I(3,4) = U/R3,4 = 42 / 70 = 0,6 A

Samen is dit weer de 2 A van de hoofdstroom (stroomregel parallelschakeling)

De stroom door R1 = de stroom door R2 (stroomregel serie) en is dus 1,4 A.
De stroom door R3 = de stroom door R4 (stroomregel serie) en is dus 0,6 A.

Voor de spanningen over de weerstanden geldt nu:
U1 = I * R1 = 1,4 * 10 = 14 V
U2 = I *R2 = 1,4 * 20 = 28 V
Samen is dit weer 42 V dat klopt
met de spanningsregel van serie.
U3 = I * R3 = 0,6 * 30 = 18 V
 U4 = I *R4 = 0,6 * 40 = 24 V
 Samen is dit weer 42 V dat klopt
 met de spanningsregel van serie. 

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht 3

Slide 23 - Tekstslide

Volgorde berekeningen
(klik op 1-2-3-4) 
1
2
3
4

Slide 24 - Tekstslide

Je kunt hier je uitwerking van opdracht 3 inleveren. Na inleveren kan je de getallenantwoorden opvragen.

Slide 25 - Open vraag

Uitwerking opdracht 3

Slide 26 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 3

Slide 27 - Tekstslide

Uitwerking opdracht  3

Slide 28 - Tekstslide

Uitwerking opdracht 3 

Slide 29 - Tekstslide

Lever hier een foto van je aantekeningen / samenvatting van deze LessonUp in.

Slide 31 - Open vraag

Geef hieronder zo duidelijk mogelijk aan wat je nog niet goed snapt van deze les en / of waar je nog vragen over hebt.
Heb je nog tips of suggesties voor deze les?

Slide 32 - Open vraag

Verwerkingsopgaven 7. Weerstanden serie en parallel deel 2

Slide 33 - Tekstslide

7.1
Bereken de vervangingsweerstand van de schakeling hieronder. 
Rond je eindantwoord af op 1 decimaal.

7.2
Bereken de vervangingsweerstand van de schakeling hieronder. 
Rond je eindantwoord af op 1 decimaal.

Antwoord
7.1 Rv = 21,3 Ω
7.2 Rv = 32,8 Ω

Slide 34 - Tekstslide

7.3
Bereken de vervangingsweerstand van de schakeling hieronder. Rond af op 1 decimaal.
Antwoord
7.3 Rv = 26,2 Ω

Slide 35 - Tekstslide

7.4
Zie de schakeling hieronder.
De bronspanning 1,25 V, de stroommeter geeft 250 mA aan.
a. Laat hiermee met een berekening zien dat de totale weerstand 5 Ω is.
b. Bereken de waarde van de onbekende weerstand R3. Rond je eindantwoord  af op 1 decimaal.
Antwoord
7.4 R3 = 11,3 Ω

Slide 36 - Tekstslide

Je kunt hier je gemaakte werk van vraag 7.1 t/m 7.4 inleveren (en de antwoorden checken).

Slide 37 - Open vraag

7.5
Zie de schakeling hiernaast. De spanningsbron geeft 12 V.
Er geldt: R1 = 40 Ω, R2 = 60 Ω en R3 = 16 Ω. Neem de tekening netjes over en zet de juiste gegevens op de juiste plekken
a. Bereken de vervangingsweerstand.
b. Bereken de stroom uit de batterij.
c. Bereken de spanning over weerstand R3. 
d. Bereken / bepaal de spanning over R1 en R2.
e. Bereken de stroom door R1 en R2 apart.
f. Laat zien de de stroom- en spanningsregels voor parallel- en serieschakelingen kloppen.  

Getallenantwoorden hiernaast.
Antwoorden

Slide 38 - Tekstslide

7.6
Zie de schakeling hiernaast. De spanningsbron geeft 12 V.
Er geldt: R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω en R3 = 60Ω. Neem de tekening netjes over en zet de juiste gegevens op de juiste plekken
a. Bereken de vervangingsweerstand.
b. Bereken de stroom It uit de batterij.
c. Bereken de stroom I3 door weerstand R3.
d. Bereken / bepaal de stroom I1,2 door R1 en R2.
e. Bereken de spanning over R1 en R2 apart.
f. Laat zien de de stroom- en spanningsregels voor parallel- en serieschakelingen kloppen.

Getallenantwoorden hiernaast. 
Antwoorden

Slide 39 - Tekstslide

Je kunt hier je gemaakte werk van vraag 7.5 t/m 7.6 inleveren (en de antwoorden checken).

Slide 40 - Open vraag

Hieronder kun je je vragen en/of opmerkingen over de opgaven van deze LU kwijt.

Slide 41 - Open vraag

a. Heb je alles van deze les begrepen?
b. Zijn er onderdelen van deze les die je nog niet zo
goed begrijpt of waar je meer uitleg voor nodig hebt?
c. Heb je nog tips of suggesties voor deze les?

Slide 42 - Open vraag

Opdrachtenboek
VWO
Opdrachtenboek H3 maken + nakijken:
opdracht 38 t/m 42 (blz 60, 61)

HAVO
Opdrachtenboek H3 maken + nakijken: 
opdracht 33 t/m 37 (blz 56,57)

Slide 43 - Tekstslide