A03-04 V.

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Match the colours to their names!
Brown
Purple
Black
White
Green
Yellow
Red
Blue
Orange
Grey

Slide 2 - Sleepvraag

Prepozíciók:
Amit mi toldalékolással, ragozással oldunk meg, az angol nyelvben elöljárószavakkal:
   az asztalon --> on the table

Mivel PREpozíciók, mindig az adott dolog elé írjuk, amihez viszonyítunk. 
Megkülönböztetünk térbeli és időbeli prepozíciókat. Nézzük végig a legfontosabbakat:

Slide 3 - Tekstslide

ON: -on/-ön/-án    The book is on the table. - A könyv az asztalon van.
IN: -ban/-ben        The pen is in the drawer. - A toll a fiókban van.
TO: -ba/-be        I am going to the shop. - Megyek a boltba.
INTO: 2x -ba/-be    I went into the shop. - Bementem a boltba.
AT: -nál/-nél        Let’s meet at the station. - Találkozzunk az állomásnál.
IN FRONT OF: előtt    I am in front of the bank. - A bank előtt vagyok.
BEHIND: mögött        He is behind the building. - Az épület mögött van.
NEXT TO: mellett    The book is next to the phone. - A könyv a telefon mellett van.
NEAR: közel/(mellett)    I live near the lake. - A tó mellett(közelében) lakom.
FAR: messze/távol    New York is far from here. - New York messze van innen.
Prepozíciók (térbeli)

Slide 4 - Tekstslide

UNDER: alatt        The dog is under the table. - A kutya az asztal alatt van.
ABOVE: felett        The lamp is above the table. - A lámpa az asztal felett van.
BETWEEN: között (2)  He is between the car and the tree. - A kocsi és a fa között van.
AMONG: között (több)    He is among his friends. - A barátai között van.
AFTER: után        He ran after his girlfriend. - A barátnője után futott.
OVER: át        You have to get over this. - Át kell jutnod ezen.
AROUND: körül        The Moon goes around the Earth. - A Hold a Föld körül kering.
FROM: -ról/-ból        I am from Hungary. - Magyarországról jöttem.

Prepozíciók (térbeli, folytatás)

Slide 5 - Tekstslide

Between
Between = 2 dolog között
Among = Több dolog között
To/Into
To = I am going to the shop --> Megyek a boltBA.
Into = She went into the shop. --> BEment a boltBA.

Slide 6 - Tekstslide

Drag the prepositions to their correct places!

Slide 7 - Tekstslide

Place the prepositions to the house!
in
above
behind
in front of
next to

Slide 8 - Sleepvraag

Olvasd és fordítsd az alábbi mondatokat: 
  1.    The pen is in the drawer.
  2.    He goes into the shop every day.
  3.    The school is near the church.
  4.    The bank is next to the cinema.
  5.    The plate is on the table.
  6.    He is on the phone right now.
  7.    I wear a ring on my finger.
  8.    Everything in this store is on sale.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

A macska a kertben van.

Slide 11 - Open vraag

A könyvek a polcon vannak.

Slide 12 - Open vraag

Nyár után ősz van.

Slide 13 - Open vraag

A táska a számítógép mellett van.

Slide 14 - Open vraag

Ági az utcán van.

Slide 15 - Open vraag

Az ebéd otthon van.

Slide 16 - Open vraag

A sör a bor mögött van.

Slide 17 - Open vraag

Az iskola az iroda közelében van.

Slide 18 - Open vraag

A toll az asztal alatt van.

Slide 19 - Open vraag

A virágok a kertben vannak.

Slide 20 - Open vraag

Az épület az állomásnál van.

Slide 21 - Open vraag

A labda a szék alatt van.

Slide 22 - Open vraag

A bicikli a fa és az autó között van.

Slide 23 - Open vraag

Béla a kertben van.

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide