Past simple

Welcome back everybody!
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welcome back everybody!

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

What's your new school year's resolution ?
This year, I am going to...

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

uitkomst rebus

Slide 6 - Open vraag

What we are going to do today:
1. Past Simple uitleg (10 min)
2. Practise PS (15 min)
3. Irregular verbs (5 min)
4. Was/were (rest van de les)

Slide 7 - Tekstslide

Past Simple
The past simple is what in Dutch is called the verleden tijd

Slide 8 - Tekstslide

Past Simple
You use the past simple when something happened in the past and is finished

Je gebruikt de past simple wanneer iets in het verleden is gebeurd en al is afgelopen.


Slide 9 - Tekstslide

Past Simple - Regular Verbs
After a regular verb you put '-ed'

I walk -> I walked
He plays -> He played
They listen -> They listened

Slide 10 - Tekstslide

Past Simple - Regular verbs

Spelling:
Als een werkwoord eindigt op een medeklinker + -y, dan verandert de -y in -ie:

  • I carry - I carried

Let op, er verandert niets als het werkwoord eindigt op klinker + -y:

  • I play - I played

Als een werkwoord eindigt op -e, dan komt er in de past simple alleen een -d achter:

  • I live - I lived

In de past simple wordt de laatste medeklinker verdubbeld als er één klinker voor staat:

  • I drop - I dropped

Slide 11 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
Sommige ww in het engels zijn onregelmatig, dat betekent dat ze in de verleden tijd geen -ed krijgen maar een eigen vorm hebben. Dit is altijd het 2e rijtje -> to fly - flew - flown

To write -> wrote; I wrote her a letter last week
to go -> went; He went to Italy last year
to make -> made: They made a very nice meal two days ago

Slide 12 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
There are no rules for the irregular verbs, you just have to learn them by heart

Slide 13 - Tekstslide

Past Simple - Questions/negations
Questions -> Did + HELE WERKWOORD
You walked to school yesterday.
Did you walk to school yesterday?

Negations -> didn't + HELE WERKWOORD
You didn't walk to school yesterday.

Slide 14 - Tekstslide

Past Simple - Signal word
In Dutch signal words are called 'signaal woorden'  
These word help you to see if something happened in the past
  • yesterday
  • last week
  • ten minutes ago
  • in 2007
  • when

Slide 15 - Tekstslide

My sister .......... (play) the guitar last year.

Slide 16 - Open vraag

They ....... (go) home after school yesterday.

Slide 17 - Open vraag

What is the past tense of: Help
A
helping
B
helped
C
helps
D
help'd

Slide 18 - Quizvraag

What is the past tense of: study
A
studyd
B
studyied
C
studyed
D
studied

Slide 19 - Quizvraag

What is the past tense of: buy
A
buyed
B
bought
C
boughd
D
bught

Slide 20 - Quizvraag

What is the past tense of: walk
A
walkt
B
wolked
C
wolk
D
walked

Slide 21 - Quizvraag

fill in: I ..... a sandwich yesterday.
A
eat
B
drink
C
drank
D
ate

Slide 22 - Quizvraag

Fill in: We ..... on holiday 2 years ago.
A
go
B
went
C
been
D
walked

Slide 23 - Quizvraag

Fill in: I ..... very happy yesterday.
A
am
B
is
C
was
D
were

Slide 24 - Quizvraag

You use a past simple when...
A
Something happend in the future
B
something happens every day
C
something happend in the past and is finished
D
something didn't happen yet.

Slide 25 - Quizvraag

When do you use the past simple?

Slide 26 - Open vraag

Do you know what the past simple is?

Slide 27 - Open vraag

Irregular verbs

Slide 28 - Woordweb

He worked all day.
A
Did he worked all day?
B
Did he work all day?
C
Does he worked all day?
D
Does he work all day?

Slide 29 - Quizvraag

I had a dog.
A
Had I a dog?
B
Have I a dog?
C
Do I have a dog?
D
Did I have a dog?

Slide 30 - Quizvraag

My friend saw a sheep.
A
Did my friend see a sheep?
B
My friend see sheep?
C
Does my friend saw a sheep?
D
Do my friend see a sheep?

Slide 31 - Quizvraag

My father cooked.
A
Cooked my father?
B
Did my father cooked?
C
Did my father cook?
D
Cook my father did?

Slide 32 - Quizvraag

He went to school.
A
Went he to school?
B
Did he went to school?
C
Did he go to school?
D
Does he went to school?

Slide 33 - Quizvraag

Slide 34 - Link