Blok 7 voorraadadministratie

Voorraadbeheer
Uitverkocht? Uitverkocht!
Een vervelende situatie, ook voor een magazijn of logistiek supervisor. 
Voorraadbeheer is daarom noodzakelijk. Goed voorraadbeheer zorgt ervoor dat de klant de goederen kan bestellen die hij nodig heeft en dat de voorraad niet te hoog is, zodat de opslagkosten laag blijven.
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Voorraadbeheer
Uitverkocht? Uitverkocht!
Een vervelende situatie, ook voor een magazijn of logistiek supervisor. 
Voorraadbeheer is daarom noodzakelijk. Goed voorraadbeheer zorgt ervoor dat de klant de goederen kan bestellen die hij nodig heeft en dat de voorraad niet te hoog is, zodat de opslagkosten laag blijven.

Slide 1 - Tekstslide

Even kort terug naar hst. 1
Gemiddelde voorraad berekenen! 

Gemidelde voorraad: 
Beginvoorraad + eindvoorraad  / 2Slide 2 - Tekstslide

Omzetsnelheid


Slide 3 - Tekstslide

Omzetsnelheid
Hiermee bereken je hoe vaak je de gem. voorr. (in euro's) per periode omzet
Wanneer de omzetsnelheid 4 is. Dan betekent dit dat de gem. voorraad 4 keer per jaar wordt omgezet!

Slide 4 - Tekstslide

Soorten voorraad/begrippen

  • minimumvoorraad
  • maximumvoorraad
  • economische voorraad
  • technische voorraad
  • ijzeren voorraad
  • Omzetsnelheid

noteer de definities van de soorten voorraad en  begrippen.

Slide 5 - Tekstslide

Technische voorraad
Is de werkelijke voorraad of fysieke voorraad die in het magazijn aanwezig is. Het kan zijn dat een deel van deze voorraad al wel is verkocht, maar nog niet geleverd. Toch hoort dit bij de technische voorraad.

Slide 6 - Tekstslide

Ijzeren voorraad
De ijzeren voorraad is de voorraad die er in de onderneming moet zijn. De voorraad mag hier nooit onder komen.

Slide 7 - Tekstslide

Economische voorraad
Is de technische voorraad min het deel dat al is verkocht, maar niet geleverd. De bestellingen die je bij een leverancier hebt gedaan, horen ook bij de economische voorraad. Deze worden namelijk nog geleverd en kun je dus nog verkopen.


Economische voorraad
De E.V. = de voorraad waarover je het risico loopt van prijsdaling of een prijsstijging. Je loopt prijsrisico over gg. die je al hebt ingekocht (de voorinkopen) en de gg. die je nog in voorraad hebt. Over de gg. die al verkocht zijn maar nog niet geleverd zijn, loop je geen prijsrisico meer. De verkoopprijs is namelijk als vastgelegd.

Slide 8 - Tekstslide

Formule economisch voorraad
Economische voorraad
De E.V. = de voorraad waarover je het risico loopt van prijsdaling of een prijsstijging. Je loopt prijsrisico over gg. die je al hebt ingekocht (de voorinkopen) en de gg. die je nog in voorraad hebt. Over de gg. die al verkocht zijn maar nog niet geleverd zijn, loop je geen prijsrisico meer. De verkoopprijs is namelijk als vastgelegd.

Slide 9 - Tekstslide

Voorraadbeheer
Berekenen van de voorraadkosten!

De 3 R's
* R
* R
* R

Slide 10 - Tekstslide

Voorraadbeheer

Slide 11 - Tekstslide

Derving
Derving = administratieve voorraad -/- technische voorraad

Adm. voorr. --> Voorraad volgens WMS of voorraadregistratiesysteem
Tech. voorr. --> Voorraad die daadwerkelijk in het magazijn ligt

Derving = ................. 
verlies van geld of goederen

Slide 12 - Tekstslide

On the geng
Blok 7 voorraadadministratie
Get it! Promotions!
Opdr 9, 10 en 11.

Slide 13 - Tekstslide