cross

De Nederlandse opstand

1 / 23
volgende
Slide 1: Video
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video


De Nederlandse Opstand
6.3: Spanningen in de Nederlanden

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Na deze les aandachtig te hebben gevolgd kunnen jullie:
 • Twee motieven van Nederlandse edelen en stedelijke burgerij om tegen Filips II in opstand te komen opnoemen
 • Aan mij uitleggen wat het Smeekschrift der edelen inhield en wat de edelen hiermee wilde bereiken.
 • A.d.h.v. 1 reden uitleggen hoe de Beeldenstorm een onbedoeld gevolg was van het smeekschrift der Edelen.

Slide 3 - Tekstslide

Wie was de baas van Nederland rond 1500?
A
Duitsland
B
Spanje
C
Frankrijk
D
Nederland

Slide 4 - Quizvraag

Nederland in de 15e eeuw
 • Van het land Nederland was toen nog geen spraken, aparte gewesten en steden.
 • De Nederlanden behoren tot het  Bourgondische Rijk
 • Bourgondië wilt de Nederlanden centraliseren -> Steden worden minder onafhankelijk en verliezen privileges -> Veel verzet!

Veel verzet van de Nederlandse steden

Slide 5 - Tekstslide

Nederland onder Habsburgse hand
Vanaf 1515 hoort Nederland bij het Spaans-Habsburgse Rijk onder Karel V
Reist veel door zijn rijk

In 1555 erft zijn zoon Filips II de troon

Slide 6 - Tekstslide

Wat zie je?

Slide 7 - Tekstslide

De Nederlanden
Politiek:
 • 17 autonome gewesten met ieder zijn eigen regels, wetten, streektaal
 • Stadhouder: aan het hoofd van een gewest
 • De adel en de steden hebben privileges
Cultuur:
 • Groeiende invloed van het Protestantisme

Slide 8 - Tekstslide

De Nederlanden
Spaanse reactie
Politiek:
 • Centralisatie!
Cultuur:
 • Kettervervolging: Inquisitie

Slide 9 - Tekstslide

Waarom zou Philips II zijn rijk willen centraliseren?

Slide 10 - Open vraag

Het Smeekschrift der Edelen
 • Protestanten maar ook veel katholieken vonden dat Filips II de protestanten te zwaar strafte.
 • De Nederlandse Edelen waren bang dat de bevolking hen de schuld zou geven.
 • Margaretha van Parma kreeg in 1566 bezoek van een groep edelen met een smeekschrift.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

De Beeldenstorm
 • Margaretha van Parma stemt deels in met het smeekschrift
 • Calvinisten en Protestanten grijpen deze kans en voeren Hagepreken uit
 • "Een koortsachtige verwachting van geestelijke vernieuwing nam bezit van het land."

Slide 13 - Tekstslide

De Beeldenstorm
 • Dit manifesteerde zich in 1566 in de Beeldenstorm: fanatieke protestanten en calvinisten vernielen alle beelden en heilige vereering.
 • "Een echte Christen vereert enkel God! Niet de beelden".Slide 14 - Tekstslide

Interventie!
 • Filips II woedend!
 • Alva wordt opgeroepen de opstandelingen
      de kop in te drukken
 • Hij trad hardhandig op tegen de "ketters"
 • Hij volgde Margaretha van Parma op als
       Landvoogd

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Belasting!?
 • Alva verhoogd belastingen (tiende penning) en maakt de Raadt van Beroerte om de Beeldenstormers aan te kunnen pakken.
 • Hier worden Nederlandse Edelen niet vrolijk over. 
 • Met namen Willem van Oranje,
 • Die vlucht naar familie in Duitsland.

Slide 18 - Tekstslide

Terugvechten!
 • Oranje maakt met zijn broers plannen om de Nederlanden te bevrijden van Spanje
 • Slag bij Heiligerlee (1568)
 • Begin Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

Slide 19 - Tekstslide

Welk Woord Weg?
Wat ga je doen?
1. Hieronder zie je vijfmaal een rij woorden staan.
2. Uit elke rij kies je één begrip dat er volgens jou niet in thuishoort.
3. Schrijf op waarom jij dat vindt en wat de andere begrippen dan gemeenschappelijk hebben.
4. Je mag je boek en aantekeningen gebruiken als je iets niet weet.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Lesdoelen
Na deze les aandachtig te hebben gevolgd kunnen jullie:
 • Twee motieven van Nederlandse edelen en stedelijke burgerij om tegen Filips II in opstand te komen opnoemen
 • Aan mij uitleggen wat het Smeekschrift der edelen inhield en wat de edelen hiermee wilde bereiken.
 • A.d.h.v. 1 reden uitleggen hoe de Beeldenstorm een onbedoeld gevolg was van het smeekschrift der Edelen.

Slide 22 - Tekstslide

Afsluiting
Maak Opdrachten 6.3
Klaar? Begin met lezen 6.4: De tachtigjarige oorlog

Slide 23 - Tekstslide