Trappen van vergelijking 1

Trappen van vergelijking
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Trappen van vergelijking

Slide 1 - Tekstslide

Wat zijn trappen van vergelijking?

Slide 2 - Woordweb

Vergrotende + overtreffende trap
             vergr.        overtr.
klein - kleiner - kleinst(e)
small - smaller - smallest

groot - groter - grootst(e)
big - bigger - biggest

aardig - aardiger - aardigst(e)
nice - nicer - nicest

Slide 3 - Tekstslide

Woorden van:
1 lettergreep: -er/-est
2 lettergrepen: -er/-est ( -y wordt - ie)
2 lettergrepen die niet eindigen op: -ow/-le/-er/-y: more/ most
3+ lettergrepen: more/most


Slide 4 - Tekstslide

DE REGEL:
1: smart - smarter-smartest
2: narrow- narrower-narrowest
2: boring-more boring-most boring
3+: intelligent-more intelligent-most intelligent

Slide 5 - Tekstslide

Let op woorden die eindigen op een Y!

Slide 6 - Tekstslide

Let op!
goed - beter - best
good - better - best
slecht - slechter - slechtst(e)
bad - worse - worst
veel - meer- meest
much/many-more-most
weinig - minder- minst
little-less-least

Slide 7 - Tekstslide

Vergrotende trap:
-ER

Vaak wordt het woord gevolgd door THAN

Frank is fatter than Rob.

The boys are faster than us.


Overtreffende trap:
-EST

Vaak komt er voor het woord THE te staan

Rob is the fattest boy I know.

That is the fastest car ever.

Slide 8 - Tekstslide

as ... as
Harry is even groot als Lianne.
Harry is as big as Lianne.

Die hond rent net zo snel als die kat.
That dog runs just as fast as that cat.

Slide 9 - Tekstslide

Maak zelf eens een Engelse
trap van vergelijking.
Kies uit: large / happy / sad

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Tekstslide

My sister has a ___ room than I have.
A
big
B
bigger
C
biggest

Slide 12 - Quizvraag

I drive as ___ as my husband.
A
safe
B
safer
C
safest

Slide 13 - Quizvraag

The teacher likes to have the ___ talks.
A
dull
B
duller
C
dullest

Slide 14 - Quizvraag

Michael Jackson was the
___ singer ever .
A
great
B
greater
C
greatest

Slide 15 - Quizvraag

The weather today is even ___
than yesterday.
A
badder
B
baddest
C
worse
D
worst

Slide 16 - Quizvraag

My dad is the ___ dad ever!
A
good
B
goodest
C
better
D
best

Slide 17 - Quizvraag

Samenvatting
1 lettergreep: -er/-est
2 lettergrepen: -er/-est ( -y wordt - ie)
2 lettergrepen die niet eindigen op: -ow/-le/-er/-y: krijgen more/ most
3+ lettergrepen: more/most
LET OP! Staat:                                                      Uitzonderingen moet je leren!
Than erna ? Vergrotende trap                      Good-better-best
The ervoor? Overtreffende trap                  bad- worse-worst etc. (blz. 154 TB)
As....as ? eerste trap                                          oefen op de yurls site!

Slide 18 - Tekstslide


Extra oefenen met 
trappen van vergelijking?

Ga naar de Yurls site:
www.dalengels.yurls.net


Slide 19 - Tekstslide