Les 1 Eise Eisinga 2021-2022

Wat heeft Eise Eisinga met de ruimte en planeten te maken?
1 / 26
volgende
Slide 1: Open vraag
GeschiedenisBasisschoolGroep 5

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Wat heeft Eise Eisinga met de ruimte en planeten te maken?

Slide 1 - Open vraag

https://www.canonvannederland.nl/?viewtype=curve
Heelal

Ruimte

Sterren-
kunde


Doel:
Je kunt van nieuwe informatie aantekeningen
maken voor je werkstuk.

Slide 2 - Tekstslide

Hoe oud denk jij dat het planetarium van Eise Eisinga ongeveer is?
A
100 jaar
B
230 jaar
C
330 jaar
D
267 jaar

Slide 3 - Quizvraag

Wat ga je leren deze les?
Wie was Eise Eisinga.
Wat is een planetarium en waarom bouwde Eise deze.


Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Wat was het beroep van Eise Eisinga?
A
schaapherder
B
wolkammer
C
professor

Slide 6 - Quizvraag

Wolkammer
Dit is het gereedschap van een wolkammer. Een wolkammer bewerkt wol. Van ruwe schapenwol maakt hij mooie woldraden die gebruikt worden voor het maken van kleding. Het bedrijf van een wolkammer heet een wolkammerij. Na de lagere school gaat Eise Eisinga werken in de wolkammerij van zijn vader. Hij verdient er veel geld mee.

Het vak van wolkammer is erg zwaar. Het werk is bovendien niet fijn door de stank van zweet en wol én door de hitte. Wolkammers zijn in de tijd van Eise Eisinga wel de best betaalde textielwerkers.

Slide 7 - Tekstslide

Eise Eisinga
Tusken 1774 en 1781 bout Eise Eisinga yn syn hûs wat hiel bysûnders: in planetarium, ús eigen sinnestelsel op skaal. It is it âldste noch wurkjende planetarium ta wrâld.

Help myn man is in klusser!
Dit is Pytsje Jacobs, de frou fan Eise. Se libbet sân jier lang yn in wenkeamer fol my seachsel, stof en ark. Sels de bedstee fan har en Eise wurd ferboud.
ús sinnestelsel
In planetarium is in skaalmodel fan ús sinnestelsel. Do kinst der krekt op sjen wêr de sinne, de ierde en de oare planeten stean. En do kinst sjen hoe de planeten rûnom de sinne draaie.
It raderwerk op souder
Hjir sjochsto it knapste diel fan Eise's planetarium: it raderwerk. Dit soarget derfoar dat de planeten yn syn planetarium wier draaie kinne! En dat net allinne: Se draaie ek noch ris lykas sa fluch as yn it echt! De mini-ierde fan Eise draait yn 365 dagen om de sinne, lykas de echte ierde.

Slide 8 - Tekstslide

Wat is een planetarium?
A
een model van een planeet
B
een model van het zonnestelsel
C
een kaart van het zonnestelsel

Slide 9 - Quizvraag

1 mm in het planetarium is in het echt?
A
10 miljoen kilometer
B
1 miljard kilometer
C
1 miloen kilometer

Slide 10 - Quizvraag

Welke 2 planeten heeft Eise Eisinga niet meegenomen in zijn planetarium? Waarom niet?
A
Saturnus en Neptunus
B
Uranus en Mars
C
Neptunus en Uranus
D
Mars en Aarde

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Video

Hoe kreeg Eise Eisinga het voor elkaar om een ingewikkelde planetarium te bouwen?
A
Hij kreeg veel hulp van professoren
B
Hij was heel goed in wiskunde en las veel boeken
C
Hij leerde dat op de universiteit

Slide 13 - Quizvraag

Eise Eisinga
Tusken 1774 en 1781 bout Eise Eisinga yn syn hûs wat hiel bysûnders: in planetarium, ús eigen sinnestelsel op skaal. It is it âldste noch wurkjende planetarium ta wrâld.

Help myn man is in klusser!
Dit is Pytsje Jacobs, de frou fan Eise. Se libbet sân jier lang yn in wenkeamer fol my seachsel, stof en ark. Sels de bedstee fan har en Eise wurd ferboud.
ús sinnestelsel
In planetarium is in skaalmodel fan ús sinnestelsel. Do kinst der krekt op sjen wêr de sinne, de ierde en de oare planeten stean. En do kinst sjen hoe de planeten rûnom de sinne draaie.
It raderwerk op souder
Hjir sjochsto it knapste diel fan Eise's planetarium: it raderwerk. Dit soarget derfoar dat de planeten yn syn planetarium wier draaie kinne! En dat net allinne: Se draaie ek noch ris lykas sa fluch as yn it echt! De mini-ierde fan Eise draait yn 365 dagen om de sinne, lykas de echte ierde.
Dominee Eelko Alta
In 1774 schrijft de Friese dominee Eelko Alta een boek. In het boek zegt hij dat er die zomer een ramp gaat gebeuren! In zijn kerk houdt hij er ook preken over. Vier planeten en de maan komen met elkaar in één lijn te staan. Dat zal als gevolg hebben dat de aarde richting de zon zal worden geslingerd. Alles wat erop leeft zal verbranden.
Eise Eisinga en de Verlichting
Eise vindt het belangrijk om veel te weten en goed na te denken. Dat vinden veel mensen in zijn tijd. We noemen dat de 'Verlichting'. Je moet niet zomaar alles geloven wat er verteld wordt, je moet zelf nadenken. Door je verstand te gebruiken, kun je de wereld beter maken.
Na de lagere school wil Eise blijven leren. Hij studeert zelf in allerlei boeken, vooral wiskunde en sterrenkunde. Dat vindt hij het interessantst. Elk moment van zijn vrije tijd besteedt hij aan wiskunde en sterrenkunde. Als hij vijftien jaar is, schrijft hij al een wiskundeboek! Eise leidt zichzelf op tot astronoom: iemand die alles van het heelal weet.

Slide 14 - Tekstslide

Wat zie je hier?

Slide 15 - Open vraag

Eise wilde de mensen geruststellen. Waarom had hij daarbij het planetarium nodig?

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Video

Wat betekent astronomie?
A
De astronomie bestudeert sterren, sterrenstelsels en planeten van het zonnestelsel.
B
Astronomie is lekker koken

Slide 18 - Quizvraag

Wat was het doel van Eise?
A
Het zonnestelsel bestuderen.
B
Iets moois maken om de sterren te laten zien
C
De mensen leren dat ze zelf mogen nadenken en niet zomaar iets geloven

Slide 19 - Quizvraag

Eise Eisinga en de Verlichting
Eise vindt het belangrijk om veel te weten en goed na te denken. Dat vinden veel mensen in zijn tijd. We noemen dat de 'Verlichting'. Je moet niet zomaar alles geloven wat er verteld wordt, je moet zelf nadenken. Door je verstand te gebruiken, kun je de wereld beter maken.
Na de lagere school wil Eise blijven leren. Hij studeert zelf in allerlei boeken, vooral wiskunde en sterrenkunde. Dat vindt hij het interessantst. Elk moment van zijn vrije tijd besteedt hij aan wiskunde en sterrenkunde. Als hij vijftien jaar is, schrijft hij al een wiskundeboek! Eise leidt zichzelf op tot astronoom: iemand die alles van het heelal weet.

Slide 20 - Tekstslide

Wat weet je nu van Eise Eisinga?
Vul je aantekeningen aan en
help elkaar

Slide 21 - Woordweb

Heb je nog vragen over deze les?

Slide 22 - Open vraag

Ik vond deze les:
makkelijk
lastig
moeilijk

Slide 23 - Poll

Kreatief!
Sels in planetarium meitsje!

Slide 24 - Tekstslide

Wat hawwe we nedich?
- in doaze
- pypskom baltsjes
- verve
- tried
- nullen
- gekleurd papier
- giel papier
- lym
- glitters

Wurkwize
- bepaal oft de doaze hielendal iepen, in bytsje iepen of ticht hawwe wolst.
- bepaal de kleur fan de binnenkant fan de doaze. 
- strooi eventueel glitters oer de ferve (stjerren)
- Tink der oer nei hoe asto de planeten ophingje solst. Hokker materialen kinsto derfoar brûke?
- tekenje de sinne op giel papier en knip dizze út
- plak de sinne yn de doaze
- bepaal wêr de planeten komme matte
- hing de planeet op it goeie plak
- fervje de planeten (pypskom baltsjes) yn de goeie kleur (wist nog hokker kleur se hawwe?
- beplak de doaze mei alles wasto moai fynst
- skriuw of plak de nammen fan de planeten op 'e doaze

Slide 25 - Tekstslide

Kleuren planeten
Merkurius: grize kleur
Fenus: grys-blau-beige
Ierde: blau en grien
Mars: read
Jupiter: oranje – bruin met ringen
Saturnus: giel-oranje mei in ring (dy kinst der gewoan op tekenje) 
Uranus: blau
Neptunus: blau

Slide 26 - Tekstslide