English - 0SB4 Tuesday 16th March 2021

English Class
0SB4 - Tuesday 16th March
Wednesday 17th March 2021
 (St Patrick's Day - Ireland)
                   Lesson Goals:
  •  recap of past simple/present                                                            perfect 
  • knowing about subjects in next week's  test  about units 03 + 04
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

English Class
0SB4 - Tuesday 16th March
Wednesday 17th March 2021
 (St Patrick's Day - Ireland)
                   Lesson Goals:
  •  recap of past simple/present                                                            perfect 
  • knowing about subjects in next week's  test  about units 03 + 04

Slide 1 - Tekstslide

Present perfect 

1.  Is in het verleden begonnen en is nu nog aan de gang.

2. Het resultaat is nog zichtbaar/merkbaar.


Hoe maak je de present perfect?      has of have + voltooid deelwoord
                                                                                                         regelmatige ww: + ed 
                                                                                                         onregelmatige ww: 3e vorm

Slide 2 - Tekstslide

Make correct sentences
Sleep de juiste woorden naar de zin om een goede zin te maken (present perfect, past simple / continuous)
I __________ (work) here since I graduated school.
have
has
was
were
worked
working

Slide 3 - Sleepvraag

Denk aan de 3 vragen: 
  •  1. Is een situatie al een tijd zo en nu nog steeds ? Ja = present  perfect                                   They have been here since 8 .
  
  • 2. Gaat het over ervaringen tot nu toe? Ja = present perfect                                                         I have never seen a thing like that.   
                                                              
  • 3. Is het resultaat van de actie nu merkbaar?   Ja = present perfect                                       I can't come. I have injured my leg.                                                                                                                                                                       nee = past simple

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Tijd (wanneer) kan ook aan het begin van de zin:
voor extra nadruk.

Slide 6 - Tekstslide

                                             TEST units 03 + 04 : Subjects

        /ə/  SOUND         EXAMPLES : TH ; OTHER;  BIGGER;  ASHAMED

DEGREES OF COMPARISON: BIGGER THAN  /   AS BIG AS
                                                     MORE THAN/ FEWER THAN  /    LESS THAN
                                                     QUITE SIMILAR TO     /   MUCH DIFFERENT FROM
                                                     THE BEST PLAYER IN THE COUNTRY
                                                      LESS INTEREST/ THE LEAST  INTEREST
                                           
VOCABULARY 

PAST SIMPLE  VS  PRESENT PERFECT   VS    PRESENT PERFECT CONTINUOUS   

Very important : STUDY pages 138 - 143 ( grammar and words) + do the practice Exercises  
   answers to the exercisesa:  in your TEAMS class > Engels > bestanden                                               

Slide 7 - Tekstslide

            Present  perfect ( have/has + voltooid deelwoord)
            drukt uit dat iets al een tijd zo is maar nu nog
          I have worked here work since I left school. ( toen al en en nu nog) 

                                 Present continuous ( - ing form)
                                 Drukt uit dat iets tijdelijk aan de gang is/ bezig is
                    I am doing this work now. ( nadruk op de  activiteit) 

Present perfect continuous =bezigheid/activiteit die al een tijd aan de gang is maar nu nog. Nadruk ligt dan op de activiteit en niet op het feit dat iets gebeurt

        to have + volt. deelwoord. Bezigheid toen all en nu nog. 
                     have+ volt. deelw
                      I   have    been    doing  this since 8 o'clock 
                                        to be+werkw. +ing
    Vergelijk:  I have done my work ( the result is that it is ready)
                        I have been doing my work ( nadruk op bezigheid die al een tijdje aan de gang is en nu nog - het is                                                                                                                                                                                                      nog niet af)   
 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Your Feedback - What was good and what was bad:

Slide 10 - Open vraag

Thank you!
Thank you!

Slide 11 - Tekstslide