De Bijbel: delen en betekenissen

De Bijbel: delen en betekenissen
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Bijbel: delen en betekenissen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kunnen leerlingen de delen van de Bijbel kennen en zelf kunnen toelichten.

Slide 2 - Tekstslide

Dit leerdoel kan aan het begin van de les worden gedeeld. Het is belangrijk voor de leerlingen om te weten wat er van hen wordt verwacht aan het einde van de les.
Wat weet jij al over de verschillende delen van de Bijbel?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de Bijbel?
De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, verdeeld over het Oude en Nieuwe Testament.

Slide 4 - Tekstslide

Begin met het uitleggen van wat de Bijbel is en hoe het is opgebouwd. Geef aan dat het belangrijk is om de delen van de Bijbel te begrijpen om het geheel te begrijpen.
Het Oude Testament
Het Oude Testament bevat 39 boeken en gaat voornamelijk over de geschiedenis van het Joodse volk en de wetten die God hen gaf.

Slide 5 - Tekstslide

Beschrijf de inhoud van het Oude Testament en wat het belangrijk maakt. Vraag leerlingen om de belangrijkste delen van het Oude Testament te noemen.
Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken en gaat voornamelijk over het leven van Jezus Christus en de opkomst van het christendom.

Slide 6 - Tekstslide

Beschrijf de inhoud van het Nieuwe Testament en wat het belangrijk maakt. Vraag leerlingen om de belangrijkste delen van het Nieuwe Testament te noemen.
De Pentateuch
De eerste vijf boeken van het Oude Testament worden ook wel de Pentateuch genoemd. Dit zijn Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat de Pentateuch is en waarom het belangrijk is. Bespreek de inhoud van elk van de vijf boeken kort.
De Evangeliën
De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament worden de Evangeliën genoemd. Dit zijn Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.

Slide 8 - Tekstslide

Uitleggen wat de Evangeliën zijn en hun belang benadrukken. Bespreek de inhoud van elk van de vier Evangeliën kort.
De brieven
Het grootste deel van het Nieuwe Testament bestaat uit brieven geschreven door apostelen en andere christelijke leiders.

Slide 9 - Tekstslide

Beschrijf wat de brieven zijn en waarom ze belangrijk zijn. Benadruk de verschillende onderwerpen die in de brieven worden behandeld.
Zelf toelichten
Nu je de verschillende delen van de Bijbel kent, is het tijd om zelf te kunnen toelichten wat erin staat.

Slide 10 - Tekstslide

Zet de leerlingen in groepjes en geef elk groepje een deel van de Bijbel om over te praten. Laat ze samenwerken om de belangrijkste punten te identificeren en presenteer deze vervolgens aan de klas.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.