proeftoets H6,7 en 11

Proeftoets H6,7 en 11 
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Proeftoets H6,7 en 11 

Slide 1 - Tekstslide

Aardolie wordt in verschillende fracties verdeeld. Met welke scheidingsmethode gebeurt dit?
A
verdampen
B
filtreren
C
destilleren
D
extraheren

Slide 2 - Quizvraag

Hebben de fracties uit aardolie een kookpunt of een kooktraject?
A
kookpunt
B
kooktraject

Slide 3 - Quizvraag

"Bij verhitten worden grote moleculen omgezet in kleinere moleculen.”
Hoe heet dit proces?
A
destilleren
B
kraken
C
smelten
D
verbranden

Slide 4 - Quizvraag

Een thermoplast is
A: een polymeer
B: wordt gebruikt in een wandcontactdoos
A
A is juist B is onjuist
B
A is juist B is juist
C
A is onjuist B is juist
D
A is onjuist B is onjuist

Slide 5 - Quizvraag

schrijf de verbrandingsverschijnselen op

Slide 6 - Open vraag

Welke 5 brandvoorwaarden ken je?

Slide 7 - Open vraag

Welke brand mag je absoluut niet blussen met water?
A
houtkachel in de brand
B
benzinebrand
C
kleding in de brand
D
natuurbrand

Slide 8 - Quizvraag

Als je water vernevelt op een brand spuit, dan ...
A
wordt de zuurstof weggedrukt
B
dan wordt de temperatuur verlaagd
C
dan wordt de brandstof weggenomen
D
dan wordt de mengverhouding anders

Slide 9 - Quizvraag

Maak de reactievergelijking kloppend:
C5H12 + .... O2 --> 5 CO2 + 6 H20
A
5
B
6
C
7
D
8

Slide 10 - Quizvraag

Met welk reagens kan je koolstofdioxide aantonen?

Slide 11 - Open vraag

wat is de chemische naam van SO2?
A
stikstofoxide
B
zwaveldioxide
C
zwaveloxide
D
stikstofdioxide

Slide 12 - Quizvraag

2 Mg + O2 --> 2 MgO
welke stof is de oxide?
A
Mg
B
O2
C
MgO

Slide 13 - Quizvraag

schrijf de reactievergelijking op van de volledige verbranding van propaan (C3H8)

Slide 14 - Open vraag

Wat zijn de reactieproducten bij een onvolledige verbranding?

Slide 15 - Open vraag

Bereken de molecuulmassa van propaan (C3H8)
A
42
B
44
C
46
D
48

Slide 16 - Quizvraag

Wat is de molecuulmassaverhouding van de volgende reactievergelijking?
2 C2H6 + 7 O2--> 4 CO2 + 6 H2O

Slide 17 - Open vraag

Hoeveel kg CO2 komt er bij de volledige verbranding van 14 kg CH4 vrij? (molecuulmassa CH4=16 en molecuulmassa CO2=44

Slide 18 - Open vraag