Gesch 4: Hoofdstuk 3 (samenvatting)

Hoofdstuk 3
Eenheid en scheiding van de Nederlanden 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Eenheid en scheiding van de Nederlanden 

Slide 1 - Tekstslide

Deelvraag 1
Keizer Karel V en het Habsburgse wereldrijk

Slide 2 - Tekstslide

Keizer Karel V werd geboren in
A
1555, Gent
B
1566, Madrid
C
1500, Gent
D
1517, Madrid

Slide 3 - Quizvraag

Keizer Karel V erfde het Bourgondische rijk van
A
Johanna van Castilië
B
Filips de Schone
C
Filips II
D
Ferdinand I

Slide 4 - Quizvraag

Isabella van Portugal was de... van Keizer Karel V
A
Moeder
B
Dochter
C
Nicht
D
Tante

Slide 5 - Quizvraag

Het Habsburgse Rijk was een wereldrijk omdat
A
Het Spaanse kolonies in Amerika omvatte
B
De zon nooit onder ging
C
Ze een centralisatie-politiek voerden
D
Europa toen het centrum van de wereld was.

Slide 6 - Quizvraag

Keizer Karel V deed troonsafstand in 1555. Duid aan welke gebieden Filips II NIET kreeg.
A
De Nederlanden
B
Het Bourgondische Rijk
C
De Italiaanse gebieden van Aragon
D
Het Heilig Roomse Rijk

Slide 7 - Quizvraag

Deelvraag 2
Hoe bestuurde Karel V de Nederlanden?

Slide 8 - Tekstslide

De Collaterale Raden waren een voorbeeld van centralisatie op volgende domeinen:
A
Politiek, economisch, sociaal
B
Buitenlandse en binnenlandse zaken
C
Politiek, economisch
D
Politiek, financieel

Slide 9 - Quizvraag

De centralisatiepolitiek van Keizer Karel V in de Nederlanden was gematigd omdat
A
De landvoogd alles mocht beslissen
B
Er waren lokale en gewestelijke besturen
C
De lokale adel alle beslissingsrecht had
D
De hoofdstad was Brussel

Slide 10 - Quizvraag

Duid de FOUTE stelling aan: Gent komt in 1540 in opstand tegen Karel vanwege
A
Het inperken van de Gentse privileges
B
De centralisatiepolitiek en hoge belastingen
C
De vervolging van katholieken
D
Hoogmoed. "Karel zou wel niet komen."

Slide 11 - Quizvraag

Deelvraag 3
Waarom zijn België en Nederland vandaag twee aparte landen?

Slide 12 - Tekstslide

Wat was een structurele oorzaak voor de Nederlandse Opstand? (1568 - 1648)
A
(Spaanse) juristen die meer macht kregen
B
Het Plakkaat van Verlatinghe
C
Het harde optreden van de hertog van Alva
D
De Spaanse Furie

Slide 13 - Quizvraag

De Beeldenstorm (1566) was een gevolg van de
A
Politieke spanningen
B
Religieuze spanningen
C
Economische spanningen
D
Moord op Willem van Oranje

Slide 14 - Quizvraag

Door wie werd het Smeekschrift geschreven?
A
Margaretha van Parma
B
"Geuzen"
C
Hoge Nederlandse adel
D
Alexander Farnese

Slide 15 - Quizvraag

De Unie van Atrecht
A
is de voorloper van het huidige Nederland
B
was een wapenstilstand in de 80-jarige oorlog
C
was protestants
D
bleef trouw aan de Spaanse Habsburgers

Slide 16 - Quizvraag

Duid de FOUTE stelling aan
A
De Schelde-blokkade verarmde Antwerpen
B
Nederland werd een protestantse republiek
C
Filips maakte het einde van de oorlog mee
D
Er was een braindrain van Zuid naar Noord

Slide 17 - Quizvraag