6.2 Om de macht

Welkom bij de Slimste mens
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij de Slimste mens

Slide 1 - Tekstslide

Slimste mens bij 6.1
WIC
handelscompagnie
stapelmarkt
specialisatie
handelsmonopolie
VOC
aandelen
wereldeconomie
huisnijverheid
klimaatverandering
Moedernegotie
commerciële landbouw
Kies telkens 4 worden die met elkaar een kloppend verband opleveren.
Noteer de woorden en wat hen verbindt.

Slide 2 - Tekstslide

Versailles
Amsterdam

Slide 3 - Tekstslide

Bestuur van de Republiek: Staten-Generaal en Gewestelijke Staten

Slide 4 - Tekstslide

Bekijk deze bronnen. Waar ligt het hoogste gezag, de soevereiniteit in de Republiek?

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

stadhouder en raadspensionaris
Stadhouder: opperbevel-
hebber van het Staatse 
leger
Raadspensionaris: woord-
voerder van gewest 
Holland (en dus machtig)

Slide 7 - Tekstslide

Staatsgezinden 
Johan van Oldenbarnevelt
* vrede met Spanje
* beter voor de handel
1609 Twaalfjarig bestand
*gematigd calvinistisch 
* steden mochten zelf soldaten inhuren tegen boze oranjegezinden
Oranjegezinden 
Maurits van Oranje
* oorlog tegen Spanje
* verdienen: oorlogsproducten
1609 Twaalfjarig Bestand
* orthodox calvinistisch 
 * opperbevelhebber dus ondermijning gezag:
Van Oldenbarnevelt wordt veroordeeld voor landverraad

Slide 8 - Tekstslide

Prinsgezinden
 • oorlog voortzetten
 • sterker centraal bestuur o.l.v. de Stadhouder (de prins)gomaristen
 • middenklasse o.l.v. Maurits
Staatsgezinden
 • vrede met Spanje
 • gewestelijke autonomie behouden
 • Arminianen
 • regenten (elite) o.l.v. Oldebarnevelt
Prinsgezinden
 • oorlog voortzetten
 • sterk centraal gezag o.l.v. stadhouder
 • Gomaristen
 • middenklasse en volk o.l.v. Maurits
Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)

Slide 9 - Tekstslide

0

Slide 10 - Video

Het bestuur van de hele Republiek was ...
A
De gewestelijke Staten
B
De stadhouder
C
De Staten-Generaal
D
De raadspensionaris

Slide 11 - Quizvraag

Wat hoort niet bij de raadspensionaris?
A
adviseur van de Staten Generaal
B
gewest Holland
C
legeraanvoerder
D
contacten onderhouden met buitenland

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Tekstslide

Wie heeft er ogenschijnlijk gewonnen in 1619?
A
de staatsgezinden
B
de prinsgezinden

Slide 14 - Quizvraag

Vrede van Münster
De Vrede van Münster (1648)

Slide 15 - Tekstslide

Vrede van Münster
1647: Frederik Hendrik
Vrede van Münster
 • 1647: Frederik Hendrik †
 • 1650: Willem II †

 • begin Eerste Stadhouderloze Tijdperk

Slide 16 - Tekstslide

Wie heeft er ogenschijnlijk gewonnen in 1650?
A
de staatsgezinden
B
de prinsgezinden

Slide 17 - Quizvraag

Lodewijk XIV
(a.k.a. de zonnekoning)
“Alle aandacht is gericht op de koning, hij is het aan wie alle wensen gericht worden. Alleen hij ontvangt blijken van respect, alleen hij is de bron van alle verzuchtingen. Men verwacht, men doet niets zonder hem. […] De koning, die geboren is om alles te bezitten en iedereen te bevelen, is slechts verantwoording schuldig aan God. […] De wil van de koning is dat eenieder die geboren is als zijn onderdaan hem gehoorzaamt in alles en zonder uitzondering. Geen enkel ander grondbeginsel van het christendom is meer gevestigd dan deze nederige onderwerping van de onderdanen aan hem die hun voorbestemd is.” (Lodewijk XIV in 1661)

Slide 18 - Tekstslide

absolutisme regeringsvorm waarin  een vorst de volledig macht in handen heeft en geen verantwoording schuldig is tegenover zijn onderdanen of een parlement.

Slide 19 - Tekstslide

Het Rampjaar (1672)
Republiek werd aangevallen door een coalitie van Frankrijk, Engeland, bisdom Keulen en bisdom Münster

Slide 20 - Tekstslide

Wie heeft er ogenschijnlijk gewonnen in 1672?
A
de staatsgezinden
B
de prinsgezinden

Slide 21 - Quizvraag

Willem III stadhouder-koning
Lees de eerste drie zinnen van de tekst en verklaar de discrepantie met het schilderij hiernaast.
Anthony van Dyck, 1664 Portret van Willem II en Maria Stuart (detail)

Slide 22 - Tekstslide

Willem III stadhouder-koning
1688: The Glorious Revolution

Slide 23 - Tekstslide

Willem III stadhouder-koning
1702: Willem III †

Slide 24 - Tekstslide

Wie heeft er ogenschijnlijk gewonnen in 1702?
A
de staatsgezinden
B
de prinsgezinden

Slide 25 - Quizvraag