BZT: wet zorg & dwang

BZT theorie
Wet zorg & dwang
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

BZT theorie
Wet zorg & dwang

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen? 

 • Categorieën vrijheidsbeperkende maatregelen

 • Wet zorg & dwang

Slide 2 - Tekstslide

Vrijheidsbeperkende
maatregelen

Slide 3 - Woordweb

Vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Vrijheidsbeperking omvat alle maatregelen (fysiek en verbaal) die de vrijheid van cliënten beperken

 • Wet zorg & dwang gaat over vrijheidsbeperkende maatregelen

 • Er zijn 4 categorieën vrijheidsbeperkende maatregelen 


Slide 4 - Tekstslide

Wet & regelgeving
Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang: 
 1. Als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of; 
 2. een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Slide 5 - Tekstslide

Begripsbepaling
 1. Psychogeriatrische aandoening 
  Ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom. 
 2.  Indicatie van het CIZ 
  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en geeft hier indicaties voor.

Slide 6 - Tekstslide

Wet & regelgeving
Onder onvrijwillige zorg verstaat de Wzd :

 1. Zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt en; 
 2. Zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich verzet. 

Slide 7 - Tekstslide

Vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Vrijheidsbeperking omvat alle maatregelen (fysiek en verbaal) die de vrijheid van cliënten beperken

 • Wet zorg & dwang gaat over vrijheidsbeperkende maatregelen

 • Er zijn 4 categorieën vrijheidsbeperkende maatregelen 


Slide 9 - Tekstslide

Fysieke maatregelen
 • Afzondering

 • Onrustbanden

 • Bedhekken

 • Tafelbladen

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Medicatie
 •  Benzodiazepinen

 • Antidepressiva

 • Antipsychotica

Slide 12 - Tekstslide

Domotica
 • Elektronica

 • Beweging sensoren

 • Uitluistersystemen 

 • Camera's

Slide 13 - Tekstslide

Verbale maatregelen
Afspraken met de cliënt over:

 • Verslavende middelen
 • Zakgeld
 • Bedtijden
 • Koelkast op slot

Slide 14 - Tekstslide

Waarom?
Soms zijn maatregelen nodig voor het welzijn van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Maatregelen worden vrijwel alleen toegepast na toestemming van de cliënt en/of zijn of haar wettelijke vertegenwoordigerSlide 15 - Tekstslide

Voorbeelden van situaties
 • Mevrouw valt uit bed, bedhek omhoog.

 • Meneer is erg agressief: krijgt een rustgevend middel.

 • Eigen voorbeelden?


Slide 16 - Tekstslide

Volgende lessen
 • 29 oktober examen bespreken

 • Intervisie schuift één les op:  12 november

 • Andere ideeen? 

Slide 17 - Tekstslide