I Am Greta

I am Greta
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerAardrijkskunde+1Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les ter voorbereiding van het bioscoopbezoek aan de documentaire I am Greta. De les duurt 50 minuten en is geschikt voor VO leerjaar 1, 2 en 3.

Instructies

Op iedere slide staat informatie in de vorm van tekst, plaatjes, filmpjes en/of vragen. 
In de notities staan aantekeningen voor de docent.
 
Ook staan er verschillende hotspotbuttons op de slides:
- Geel: Dit zijn vragen voor de leerlingen.
- Groen: Dit zijn buttons met extra informatie en/of uitleg.
- Blauw: Dit zijn opdrachten

Slide 6:
Hier maken de leerlingen een woordenwolk bij het woord Klimaatverandering. Ze kunnen dit of met pen en papier doen of op de slide.

Slide 17:
De opdracht kan worden ingekort door de leerlingen hun leus op papier te zetten, in plaats van een kartonnen bord.

Onderdelen in deze les

I am Greta

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij deze les ter voorbereiding van de film I am Greta!
Dit is de filmposter van 'I am Greta'. 
- Herken je het meisje? Wat weet je al van haar?
Onder de filmtitel staat: 'a force of nature'.
- Wat wordt daarmee bedoeld?
- Waar denk je dat de film over gaat?

Slide 2 - Tekstslide

Laat de leerlingen de filmposter bekijken en de volgende vragen beantwoorden:

- Herken je het meisje? Wat weet je al van haar?

Onder de filmtitel staat: 'a force of nature'.
- Wat wordt daarmee bedoeld?
- Waar denk je dat de film over gaat?
Antwoorden: natuur, Greta Thunberg, klimaat, stem laten horen, klimaatverandering
Na deze les:
- Kun je het begrip "klimaatverandering" uitleggen en het koppelen aan je eigen leefomgeving,
- Heb je kennis van het kinderrecht Gezonde Leefomgeving,
- Weet je wat je zelf kan doen om gehoord te worden.


Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen

Na deze les:
- Kun je het begrip klimaatverandering uitleggen en het koppelen aan je eigen leefomgeving,
- Heb je kennis van het kinderrecht gezonde leefomgeving,
- Weet je wat je zelf kan doen om gehoord te worden.
  Hoofdstuk 1: Intro en de feiten over klimaat(crisis)

Slide 4 - Tekstslide

De les bestaat uit 4 hoofdstukken:
- Hoofdstuk I: Intro en klimaatcrisis
- Hoofdstuk 2: De film en Greta
- Hoofdstuk 3: Rechten en gehoord worden
- Hoofdstuk 4: Toekomst
Noem twee klimaatsoorten die je kent uit de aardrijkskundeles. Schrijf de kenmerken op die daarbij horen.
In het nieuws wordt het woord klimaat anders gebruikt. Wat wordt er in het nieuws mee bedoeld als het over 'het klimaat' gaat?

Slide 5 - Tekstslide

Klimaat

Laat de leerlingen 2 klimaatsoorten die ze kennen (van aardrijkskundelessen) met bijbehorende kenmerken opschrijven.

Mogelijke antwoorden: woestijnklimaat, landklimaat, (sub)tropisch klimaat, zeeklimaat 

Behandel de volgende vraag:
In het nieuws wordt het woord klimaat anders gebruikt. Wat wordt er in het nieuws mee bedoeld als het over 'het klimaat' gaat? 
Antwoord: In het nieuws gaat het bijna nooit over de verschillende klimaatsoorten die er zijn, maar bijna altijd over dat het klimaat verandert.
Het woord klimaatverandering kom je steeds vaker tegen op televisie en in de krant. Ken je het woord? Waar ken je het van?
Veel mensen zeggen dat het klimaat verandert. Leg uit wat dat betekent.
Maak een woordenwolk over klimaatverandering. Schrijf alles op waar je aan denkt. Je kan de woordenwolk aanvullen na het zien van filmpjes over klimaatverandering. 
Klimaatverandering

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Laat de leerlingen dit filmpje over klimaatverandering kijken en behandel de volgende vraag:

Lees je wel eens iets over klimaatverandering? Wat dan?

Slide 8 - Video

Laat de leerlingen dit filmpje over klimaatverandering kijken en behandel de volgende vraag:

Wat vind je van al die aandacht voor klimaatverandering? Waarom vind je dat?
Ook in Nederland merken we iets van klimaatverandering. Noem gebeurtenissen die misschien met klimaatverandering te maken hebben.

Slide 9 - Tekstslide

Ook in Nederland merken we iets van klimaatverandering. Noem gebeurtenissen die misschien met klimaatverandering te maken hebben.
Antwoord: Extreme hitte en droogte die lang duurt.
Extreme regen en daardoor overstromingen.

In het buitenland: Hevige langdurige bosbranden (Australie 2019), extreme temperaturen in Canada 49,6 graden Celsius (2021), 
Niet iedereen is ervan overtuigd dat klimaatverandering problematisch is en wordt veroorzaakt door de mens. Hoe noemen we iemand die zo denkt?
Tijdens zijn presidentschap zei Trump dat klimaatverandering een hoax is. Wat vind je daarvan?
(Een hoax is een opzettelijk verspreid bericht dat niet waar is)
Ken je klimaatontkenners in de politiek of in je eigen omgeving?

Slide 10 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen:

- Niet iedereen is ervan overtuigd dat klimaatverandering problematisch is en wordt veroorzaakt door de mens. Hoe noemen we iemand die zo denkt?
Antwoord: Klimaatontkenner, wappie rekenen we ook goed

- Tijdens zijn presidentschap zei Trump dat klimaatverandering een hoax is. Wat vind je daarvan?
(Een hoax is een opzettelijk verspreid bericht dat niet waar is)
- Ken je klimaatontkenners in de politiek of in je eigen omgeving?
  Hoofdstuk 2: De film en Greta

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De film 'I am Greta' is een documentaire. Wat is een documentaire denk je?
De documentaire ‘I am Greta’ volgt Greta Thunberg vanaf het moment dat ze besluit tot haar schoolstaking. Zij vraagt aandacht voor klimaatverandering. 

Vind je dat een interessant onderwerp voor een film of documentaire? Waarom? 

Kijk je zelf liever fictie (verzonnen verhaal) of een documentaire? 

Slide 12 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen:

- De film 'I am Greta' is een documentaire. Wat is een documentaire denk je?
Antwoord: Een film die een verhaal vertelt over echte mensen, geen acteurs, of andere onderwerpen.

- Greta vraagt aandacht voor klimaatverandering. Vind je dat een interessant onderwerp voor een film of documentaire? Waarom? 

- Kijk je zelf liever fictie (verzonnen verhaal) of een documentaire? 

Slide 13 - Video

Bekijk met de leerlingen de trailer van I am Greta
Kijk naar het plaatje. Je ziet een ‘filmstill’ uit I am Greta. Op het kartonnen bord dat Greta vasthoudt staat ‘SKOLSTRYEJK FÖR KLIMATET’. Wat betekent dat? 
Greta zit voor het parlementsgebouw in Stockholm, Zweden, waar de regering zetelt.  

Waarom staakt ze daar? 

Op welke dag staakt Greta? 
Zou jij ook staken voor iets dat je heel erg belangrijk vindt? Wat zou dat kunnen zijn?

Slide 14 - Tekstslide

Bekijk de filmstill op deze slide. Behandel de volgende vragen:

- Op het kartonnen bord dat Greta vasthoudt staat ‘SKOLSTRYEJK FÖR KLIMATET’. Wat betekent dat? 
Antwoord: School staking voor het klimaat.

Greta zit voor het parlementsgebouw in Stockholm, Zweden, waar de regering zetelt.  
- Waarom staakt ze daar? 
Antwoord: Ze wil dat de Zweedse regering in actie komt voor het klimaat. 

- Op welke dag staakt Greta? 
Antwoord: Vrijdag, de dag die later ook over de hele wereld Friday is for Future is gaan heten.

- Zou jij ook staken voor iets dat je heel erg belangrijk vindt? Wat zou dat kunnen zijn?

In de film zegt Greta “When I first started school striking I didn’t really expect anything….it got really big”. Greta had nooit gedacht dat ze met haar staking in haar eentje zo veel aanhangers zou krijgen en zoveel jongeren in beweging. 

Ze begon haar actie omdat ze iets wilde doen voor het klimaat, maar niet wist wat. Greta is in 2019 uitgeroepen door Time Magazine Greta tot ‘Person of the Year’. 
Beantwoord de volgende vragen:

Vind je het terecht dat Greta Person of the Year werd? 

Wat moet je doen om Person of the Year te worden denk je? 
 
Greta is nu 19 jaar. Verwacht je dat Greta het probleem van klimaatverandering oplost? Waarom denk je dat?

Slide 15 - Tekstslide

Greta is in 2019 door Time Magazine uitgeroepen of Person of the Year.

Behandel de volgende vragen met de leerlingen:

-Vind je het terecht dat Greta Person of the Year werd? 
- Wat moet je doen om Person of the Year te worden denk je? 

- Greta is nu 19 jaar. Verwacht je dat Greta het probleem van klimaatverandering oplost? Waarom denk je dat?
  Hoofdstuk 3: Rechten en gehoord worden

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veel jongeren hebben in 2019 gestaakt voor het klimaat. Ook in Nederland. Hoe heten de georganiseerde groepen jongeren die -net als Greta- oproepen tot schoolstaking.  
Het lijkt op een demonstratie maar eigenlijk is het een staking. 

Heb jij zelf wel eens meegedaan aan een demonstratie of staking? 

Zo ja, Waar was dat voor? Zo nee, waar zou jij wel voor willen demonstreren? 
Verzin een mooie leus voor jouw demonstratie of staking en schrijf hem op een bord van karton. 

Slide 17 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen met de leerlingen:

- Hoe heten de georganiseerde groepen jongeren die -net als Greta- oproepen tot schoolstaking.  
Antwoord: Youth for Climate, Jonge Klimaatbeweging en Friday is for Future.

Extinction Rebellion en Greenpeace voeren ook campagne maar zijn geen jongerenorganisaties. 

- Heb jij zelf wel eens meegedaan aan een demonstratie of staking? 

- Zo ja, Waar was dat voor? Zo nee, waar zou jij wel voor willen demonstreren? 

Opdracht: Verzin een mooie leus voor jouw demonstratie of staking en schrijf hem op een bord van karton. 


Demonstreren of staken is een manier om gehoord te worden. De klimaatjongeren willen gehoord worden, daarom zijn de demonstraties ook vaak in Den Haag, waar de regering zetelt. 
Hoe zorg jij ervoor dat je gehoord wordt? Dat er naar je geluisterd wordt? 

Bedenk dat voor:  
1. Thuis 
2. Op school 
3. In de wereld 
Op 12 augustus 2021 schrijft Rosalinde Leijdekker uit Heiloo een brief aan de minister-president. Ze maakt zich zorgen over het klimaat en roept Rutte op meer te doen voor haar toekomst. Dagblad NRC drukt de brief af en er is veel aandacht voor. 
Wordt er goed en serieus naar jonge mensen geluisterd in de wereld?  
Leg je antwoord uit. 

Hoe kunnen jongeren meer invloed krijgen in de wereld? 

Slide 18 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen aan de hand van de informatie in de groene hotspots:

- Hoe zorg jij ervoor dat je gehoord wordt? Dat er naar je geluisterd wordt? 
Bedenk dat voor:  
1. Thuis 
2. Op school 
3. In de wereld 

- Wordt er goed en serieus naar jonge mensen geluisterd in de wereld?  
Leg je antwoord uit. 

- Hoe kunnen jongeren meer invloed krijgen in de wereld? 
In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind recht heeft op een gezonde leefomgeving. De veranderingen in het klimaat hebben veel invloed op de leefomgeving en de toekomst van kinderen over de hele wereld. Er is al veel ongelijkheid in de wereld, dit komt er nog eens bij. 

Regeringen zijn verplicht om de klimaatproblemen aan te pakken. 
Wat hebben ongelijkheid en klimaatverandering met elkaar te maken?
Door te staken kom je op voor je rechten. In Nederland mag je dus staken voor het klimaat, ook al ben je verplicht om naar school te gaan. Daarom is het niet strafbaar dat de klimaatjongeren op vrijdag staken. ‘Fridays for Future’ heet de wereldwijde beweging. 

Wat eisen de klimaatjongeren? 

Slide 19 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen aan de hand van de informatie in de groene en gele hotspots:

- Wat hebben ongelijkheid en klimaatverandering met elkaar te maken?
Antwoord: Door klimaatverandering worden droge gebieden droger, en natte gebieden natter. De mensen in die gebieden hadden het vaak al lastiger vanwege slechtere leefomstandigheden en dat wordt nu nog erger. 
Voor meer informatie en een voorbeeld van hoe klimaatverandering ongelijkheid voor meisjes vergroot klik hier.

- Wat eisen de klimaatjongeren? 
Antwoord: Een beter klimaatbeleid, maatregelen om de opwarming terug te dringen, dat regeringen zich houden aan het akkoord van Parijs.  
  Hoofdstuk 4: Toekomst

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Net als Greta hebben kinderen gevoelens over het klimaat en de mogelijke gevolgen. Met Greta is het een tijdje minder goed gegaan. Uit onderzoek van Kidsweek blijkt dat er meer jongeren zijn die last hebben van klimaatangst.  
Beantwoord de volgende vragen:

- Herken je je in die jongeren? 
- Maak jij je wel eens zorgen over 'het klimaat'?
- Wat denk je dan precies?
- Wat voor gevoel geeft jou dat?
- Hoe denk je dat klimaatverandering invloed heeft op jouw toekomst?
Uit het onderzoek blijkt ook dat kinderen zich schuldig voelen. Heb jij dat ook? Waarom wel of waarom niet?

Slide 21 - Tekstslide

Behandel de volgende vragen aan de hand van de info in de groene hotspot en op de plaatjes:

- Herken je de zorgen van Greta?
- Maak jij je wel eens zorgen over 'het klimaat'?
- Wat denk je dan precies?
- Wat voor gevoel geeft jou dat?
- Hoe denk je dat klimaatverandering invloed heeft op jouw toekomst?

- Uit het onderzoek blijkt ook dat kinderen zich schuldig voelen. Heb jij dat ook? Waarom wel of waarom niet?

Extra informatie: Klik hier voor het persbericht van het onderzoek.
In het akkoord van Parijs hebben wereldleiders afspraken gemaakt.  

Zoek uit wat er precies is afgesproken. 
Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk? Doe hiervoor deze test van WWF. 
Hoe kun je jouw impact op het klimaat verkleinen?
Bedenk 10 dingen die jou aanspreken om te doen tegen de opwarming van de aarde. Zet ze in volgorde van impact. 

Vind je dat kleine stapjes ook helpen om een groot probleem op te lossen? 
Hoe zou jij anderen inspireren om ook iets kunt doen?  

Slide 22 - Tekstslide

Verdeel de leerlingen in groepen en laat ze 1 van de 3 opdrachten uitvoeren. Na het doen van de opdrachten kunnen de groepen aan elkaar presenteren wat de uitkomsten zijn. 

1: In het akkoord van Parijs hebben wereldleiders afspraken gemaakt.  
Zoek uit wat er precies is afgesproken. 

2: Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk? Doe hiervoor deze test van WWF. 
Hoe kun je jouw impact op het klimaat verkleinen?

3: Bedenk 10 dingen die jou aanspreken om te doen tegen de opwarming van de aarde. Zet ze in volgorde van impact.
Vind je dat kleine stapjes ook helpen om een groot probleem op te lossen? 
Hoe zou jij anderen inspireren om ook iets kunt doen?  
Bedankt voor het volgen van deze les!
Met de klas ga je naar de filmvoorstelling. Bij de voorstelling hoort ook een programma. Daar gaan we met elkaar in gesprek over de film en de invloed van jongeren op de klimaatdiscussie. 

We wensen je veel plezier en inspiratie! 
Heb je vragen over het klimaat of over de motivatie van andere jongeren of een andere vraag? 

Schrijf ze op en stel je vraag bij de voorstelling in Den Haag. 

Tot snel in het theater!

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies