4 H/V StSt ch.2 Tenses

1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Eerst korte herhaling past simple & present perfect
Weet je het nog ?

Slide 2 - Tekstslide

past simple & present perfect
past simple
handeling uit het verleden die nu is afgesloten
--> I played football until I was 15. 

present perfect
- handeling in verleden begonnen die nu nog bezig is, OF:
- handeling uit verleden waarvan resultaat nog merkbaar is --> link tussen heden en verleden
--> I have lived here since I was a child.   /  Look, she has broken her leg!

Slide 3 - Tekstslide

Welke tense moet je gebruiken?
I ________ (want) a kitten since I was 10.
A
past simple
B
present perfect

Slide 4 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
They ________ (gain) a lot of weight when they lived in Spain.
A
past simple
B
present perfect

Slide 5 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
We _______ (be) the best team at the championship of 2019.
A
past simple
B
present perfect

Slide 6 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
She ______ (never, see) my brother, so she doesn't know what he looks like.
A
past simple
B
present perfect

Slide 7 - Quizvraag

Vul de juiste tense in:
I _____ (lose) my car key at the party last Friday.

Slide 8 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
So far, we ______ (not, see) anyone we know. ( hele vorm schrijven)

Slide 9 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
They ____ (not, know) what to do when the alarm went off. ( hele vorm schrijven)

Slide 10 - Open vraag

Tot zover de past simple & de present perfect.

Slide 11 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple
Je gebruikt de past continuous i.c.m. de past simple om aan te geven dat er iets gebeurde (korte actie = past simple) terwijl er al iets aan de gang was (lange actie = past continuous).

 I was reading a book when the phone rang
I was washing my car when the accident happened

Slide 12 - Tekstslide

Past Continuous & Past Continuous
While we WERE WALKING (walk) the dog, the neighbours WERE WASHING (wash) their car. 

Slide 13 - Tekstslide

Past Simple & Past Continuous
 I WAS READING (read) the newspaper, when all of a sudden my cat JUMPED (jump) onto my lap. 

Slide 14 - Tekstslide

Helen ... (do) her weekly shopping when she ...(meet) her old friend, June.
A
did / was meeting
B
was doing / met
C
was doing / was meeting

Slide 15 - Quizvraag

Tot zover de past simple & present perfect.
De volgende combinatie die we bekijken is:
past simple & past continuous (progressive)

Slide 16 - Tekstslide

Past perfect

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Vul de juiste past tenses in:
After Fred ___ (spend) his holiday in Italy, he ___ (want) to learn Italian.
(goede vorm spatie / spatie goede vorm)

Slide 19 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
She ___ (watch) Netflix after the children ___ (go) to bed.

Slide 20 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
I ___ (be) very tired because I ___ (study) too much.

Slide 21 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
When she saw there ___ (be) an accident, she ___ (call) the police.

Slide 22 - Open vraag

Dan nog even de past perfect continuous 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Past Perfect Continuous
Read the examples:
Because they had been working so well together, 
they became really good friends.  (= after this had been happening for a while ...this working together)
It turned out later that the two guys had been having similar problems for some time. 


Slide 25 - Tekstslide

En nu: (thuis) oefenen!
Op de volgende slides staan oefeningen . Kijk goed welke tijden behandeld/gevraagd worden.

De laatste opdracht ( slide 32) is de 'meester proef' 

Op slide 33 het spelletje Jewel met de woorden van dit hoofdstuk. Wie gaat mij verslaan ??

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link

Slide 31 - Link

Slide 32 - Link