H6 present simple and continuous

Present Continuous vs Present simple
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Present Continuous vs Present simple

Slide 1 - Tekstslide

Present simple 

hele werkwoord / SHIT woorden krijgen + s

- feiten
- gewoonten
- dingen die regelmatig gebeuren

Signaalwoorden: often/always/regularly/each week/usually/etc. 

Slide 2 - Tekstslide

Present continuous
vorm van to be + werkwoord + ing

- om irritatie aan te geven
- als iets op dit moment plaats vind 

Signaal woorden: at the moment / now / etc.

Slide 3 - Tekstslide

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 4 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

I usually ............. (walk) the dog in the morning
A
walk
B
am walking
C
walks
D
are walking

Slide 5 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

We always ..... English in class.
A
speak
B
are speaking
C
speaks
D
is speaking

Slide 6 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

He ...... for his teacher at the moment.
A
look
B
looking
C
looks
D
is looking

Slide 7 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous
.............. a really good book at the moment.
A
I reading
B
I'm reading
C
I read
D
I reads

Slide 8 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous
I usually ........ to the cinema on Saturdays.
A
goes
B
am going
C
go
D
are going

Slide 9 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous
She ......... the piano now.
A
is playing
B
plays
C
is play
D
are playing

Slide 10 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous
She always .......... jewellery.
A
are wearing
B
wears
C
is wearing
D
wear

Slide 11 - Quizvraag