Verward thuis Ouderenmishandeling

geriatrische zorg

Verward thuis Ouderenmishandeling
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

geriatrische zorg

Verward thuis Ouderenmishandeling

Slide 1 - Tekstslide

0

Slide 2 - Video

Ouderenmishandeling 
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting.

Slide 3 - Tekstslide

Vormen
Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Maar kent meer vormen. 

Slide 4 - Tekstslide

Ouderenmishandeling in de zorg en thuis 
  • In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld.
  • In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Slide 5 - Tekstslide

Financiële uitbuiting 
Denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken

Slide 6 - Tekstslide

Seksueel misbruik 
Hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Slide 7 - Tekstslide

Kenmerken 
  • Zichtbaar letsel
  • Overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
  • Onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
  • Depressies of onverklaarbare angst;
  • Schichtig of teruggetrokken gedrag;
  • Onverklaarbare uitgaven;
  • Onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
  • Lege koelkast.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Wat te doen bij vermoedens.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is de meldcode
& wat staat er in de meldcode van de V&VN
Wat is de meldcode
- Stappenplan 
- Signaleren en melden- Stappenplan
- Toelichting van de stappen
- regels
- Beroepsgeheim
- Ondersteunen

Slide 11 - Tekstslide

De 5 stappen van de meldcode

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Het accepteren van hulp.
- het slachtoffer kan wilsonbekwaam zijn;
- er kunnen schaamtegevoelens meespelen;
- afhankelijkheid van de dader;
- loyaliteit naar de dader toe;
- angst voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis;
- bang om contact met de dader te verliezen;
- angst voor vergelding van de kant van de dader.

Slide 14 - Tekstslide