Beeldverhaal 4 Les 4 FILMPLAN

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
filmBasisschoolGroep 3-5

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

DEEL 4 les 4 ELFJE Deze les gaat over de weg van tekst naar beeld, tekst verbeelden. Vorige keer zijn we gedoken in beeldpoëzie. Nu gaan we verder met poëzie, als inspiratie voor een verhaal in beelden. In deze les maken leerlingen eerst hun eigen gedicht (een elfje). Dit verhalend gedichtje gaan de leerlingen vertalen naar meerdere tekeningen (dit is een speelse opstap naar een serieus storyboard). Beleef je verhalen en gedichten in gesproken of geschreven taal? Of misschien in beeld. Of alles door elkaar? Wat gebeurt er in je hoofd als je door het verhaal reist? En wat doe je als je een gedicht of verhaal wilt tekenen? Vandaag gaan we dit onderzoeken en hiermee spelen.

Instructies

Lesdoel:
Leerlingen leren een eigen verhaal om te zetten naar verschillende beelden. Een verhaal ontleden. De aanzet naar een storyboard.

Van kijken naar maken:
De leerlingen gaan een elfje maken met groenten of fruit in de hoofdrol. Door een niet voor de hand liggend onderwerp als uitgangspunt te nemen, verwachten we dat de leerlingen losser kunnen werken en minder met het resultaat (een mooie kat tekenen, een perfecte walvis kleuren….). Het elfje is niet het doel op zich, maar een methode om een eigen verhaal/gedicht op te delen in korte fragmenten en deze vervolgens in 5 frames te tekenen.

Leerdoelen:
- Leerlingen leren dat je iets kan vertellen met woorden.
- En dat die woorden vertaald kunnen worden naar beelden.
- Dat een verhaal/gedicht verschillende beelden oproept, en dus in meerdere tekeningen vormgegeven kan worden.

BENODIGDHEDEN:
- werkblad elfje
- werkblad verhalenplaatjes
- papier kleur of wit, liefst A3 of nog groter, maar A4 kan ook.
- potloden/stiften/krijt

PLANNING:
Instructie en dialoog: 10 min
Elfje maken: 10 minuten
De 5 regels van het elfje vertalen in 5 losse beelden: 20 minuten
Bespreken: 10 min

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Filmplan - Het filmverhaal
Maakles
In deze les gaan we het verhaal van jullie film maken.

Slide 2 - Video

Trailer Beeldverhaal
Let op; zet het geluid aan in Vimeo.
filmverhaal

Slide 3 - Tekstslide

Filmverhaal
Een filmverhaal bestaat uit beeld, beweging en geluid. In de vorige lessen hebben we naar verschillende vormen van beeld en beweging in (animatie-)film gekeken: beweging op muziek, bewegende vormen en beweging van jezelf. In deze les gaan we het verhaal van de film onderzoeken en maken. Iedere korte of lange film heeft een verhaal. Wat heb je allemaal nodig voor een goed verhaal? In deze les gaan we dat onderzoeken.

Slide 4 - Video

Animatie Appel
Sesamstraat YouTube https://youtu.be/CQ8SXCn1CNA

We gaan nu een filmpje kijken over Joris en de appel. Let goed op: wat hoor je, wat zie je? Na het filmpje gaan we praten over wat je zag en hoorde en wat er allemaal nodig is voor een goed verhaal.

filmbespreking
Wat gebeurde er ?
Wat was het geluid?
Welke figuren of dingen speelden een rol?

Slide 5 - Tekstslide

Filmbespreking
Klik op het oog: Wat gebeurde er? (Wat zag je?)
Klik op het vraagteken: Wat was het geluid?
Klik op het vraagteken: Welke figuren of dingen speelden een rol?

(Eventuele andere vragen:
Waar speelt het zich af?
Wat voelde je bij dit filmpje en waarom?)

• Figuren, personen en voorwerpen
• Wat gebeurt er ?
• Wat gaat er mis ?

Slide 6 - Tekstslide

Verhalen

Wat hebben we gezien en wat kunnen we allemaal vragen over de film?

  • Wie en wat zag je allemaal voorbijkomen? Figuren, personen en voorwerpen.
  • Wat gebeurt er? Gebeurtenissen, handeling, beweging en tijd
  • Wat gaat er mis? Drama
  • Wat voel je daarbij? Gevoel / emotie.
Verder:
  • Welke kleuren en vormen? Aankleding
  • Waar was het? Plaats / omgeving
  • Wat voor hoorde je? Geluid / muziek

Een sappige appel
Wil Joris helemaal opeten
Maar zijn kop met haren 
lust hij niet... 
BAH!
filmverhaal

Slide 7 - Tekstslide

Filmverhaal

Een sappige appel
Wil Joris helemaal opeten
Maar zijn kop met haren
lust hij niet...
BAH!

Om een verhaal van een film te maken kun je dus een aantal vragen stellen en beantwoorden. Dit hebben we nu gedaan bij het filmpje over Joris, maar dit kun je eigenlijk bij elk filmverhaal doen. Door zo kort mogelijk antwoord te geven op de vragen wordt het een soort versje of gedicht. Dit gedicht is dan het filmverhaal.

(Leg uit dat dit maar één manier is om het verhaal te omschrijven, er zijn geen vaste regels voor een filmverhaal)

Een sappige appel...
Wil Joris helemaal opeten..
Maar zijn kop met haren lust hij niet... BAH!

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeld

Dit is een voorbeeld. Maak samen met de klas nog een paar versies van het verhaal in korte zinnen bij de volgende slide

Slide 9 - Tekstslide

Oefenen

We gaan nog even oefenen met verhalen vertellen. Maak samen met de klas nog een paar versies van het verhaal in korte zinnen.

Slide 10 - Tekstslide

Maakopdracht
De leerlingen gaan aan de slag met hun eigen verhaaltje

Bespreek de vragen die gesteld worden om het verhaal / gedicht op te bouwen. Wat zie je dan? is bijvoorbeeld een vraag om de actie te beschrijven. Deze kan ook gesteld worden als: Wat is de reactie? of Wat gebeurde er daarna?

TIP: geef de leerlingen een thema of onderwerp mee te werken, bijvoorbeeld:
• Groente of fruit
• Dieren in de dierentuin
• Het seizoen

Slide 11 - Tekstslide

Werkblad Jouw verhaal

Bespreek de vragen die gesteld worden om het verhaal op te bouwen.

  • Over wie/ gaat het? ……..
  • Waar wil de hoofdpersoon naar toe? Wil…...
  • Wat gaat er mis en hoe loopt het af? Maar……
In een verhaal heeft de hoofdpersoon vaak een doel. Hij wil iets, maar er gaat iets mis of er is een probleem, net als bij Joris en de appel. Dit geeft het verhaal spanning.

Bijvoorbeeld:
Een…….sappige aardbei
Wil……. naar de overkant van het water
Maar ….. hij kan niet zwemmen en zinkt

Eventueel kunnen de leerlingen hier samenwerken. In de volgende les blijven ze dan met hetzelfde groepje werken. Laat leerlingen eerst individueel een verhaal verzinnen, daar kiezen ze met hun groepje het leukste verhaal uit. Er kunnen ook onderdelen van de verschillende verhalen gemengd worden om tot een verrassend nieuw verhaal te komen.

Laat duidelijk zien waar het verhaal zich afspeelt !

Slide 12 - Tekstslide

Tweede werkblad Jouw verhaal

Met dit werkblad maken de leerlingen de koppeling van tekst naar beeld. Met de stappen die ze nemen maken ze eigenlijk een storyboard.

Als je een film maakt zet je een verhaal om in beelden. Voordat de camera er is, ga je eerst tekeningen maken, van hoe je wilt dat de film er uit gaat zien. Dat heet een storyboard. (Engels voor verhalenbord). In de volgende delen, in de hogere klassen van Beeldverhaal leren we nog uitgebreider te werken met zo’n storyboard.

Ben je klaar met het verhaal, of hebben jullie als groepje een verhaal gekozen? Dan gaan we nu door met het bedenken van de plaatjes. Zorg dat je een tekening maakt van dichtbij (close up) en van de hele omgeving ( totaalshot). Teken dus de hoofdpersoon in verschillende groottes. Je tekent steeds een ander deel uit het verhaaltje. Laat duidelijk zien waar het verhaal zich afspeelt!

 • Vertel het verhaal aan elkaar
in een paar korte zinnen

• Maak dan de tekeningen in het groot

 • Gebruik wasco of stift!

Slide 13 - Tekstslide

Tekenen

Zijn het verhaal en het storyboard klaar? Misschien is er dan nog tijd om met de tekeningen te beginnen.

Maak de tekeningen op minimaal A4 papier, het liefst groter, met wasco of stift. Let op dat het scherm van de telefoon of tablet waar je mee gaat filmen altijd breder dan hoog is. Als je dus op een A4-tje tekent zullen de boven- en onderkant eraf vallen, teken dus niks precies op de rand aan de boven- of onderkant.

Volgende keer in Beeldverhaal Deel 4:
Les 5 VERHAAL TEKENEN en FILMEN
Niets uit deze les mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Animatiebus. www.deanimatiebus.nl

Slide 14 - Tekstslide

Volgende keer in Beeldverhaal deel 4: Les 5 Tekenen en filmen

Slide 15 - Video

Alleen voor de leerkracht: dit filmpje laat een mogelijk resultaat zien van de beeldverhalen.