Bouwtechniek- prefab bouw-montagebouw

Constructieleer
Bouwtechniek
Prefab bouw- montagebouw
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 44 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Constructieleer
Bouwtechniek
Prefab bouw- montagebouw

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les over prefab bouw kan/ weet de student:
- De vier verschillende bouwmethoden.
- Wat de prefab bouwmethoden inhoudt.
- Voor- nadelen van prefab bouwen.
- Onderdelen prefab bouw.
- Transport en opslag.
- verschillende verbindingen, droge en natte montage.

Slide 2 - Tekstslide

Bouwmethoden
- Theorie Stapelbouw
  
 - Theorie Gietbouw
 
 - Theorie Montagebouw
 
 - Theorie Houtskeletbouw
 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Onderdelen prefab bouw
De fabriek levert de volgende onderdelen aan in de juiste volgorde:
 • prefab heipalen; prefab funderingsbalken
 • geïsoleerde vloerplaten
 • dragende wanden
 • langsgevel- of binnenspouwbladen
 • stabiliteitselementen
 • vloerrand- en koppelbalken
 • kanaalplaatvloeren
 • scheidingswanden
 • verbindingsmiddelen

Slide 7 - Tekstslide

Betonelementen montagebouw

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Transport van de elementen

Slide 10 - Tekstslide

Bevestiging van de elementen
Bevestiging kan volgens een droge of natte montage plaatsvinden.
Bij droge montage geen vertraging door het verharden van de mortels.
Denk daarbij aan een las- boutverbinding.
 

Slide 11 - Tekstslide

Lasverbinding (droge montage)

Slide 12 - Tekstslide

Boutverbinding (droge montage)
Ingestorte bout
  

Wapening voorzien van schroefdraad 

Geboorde expansiehuls


Verankerde schroefhuls

Hoekijzers in kolom voor
geschroefde verbinding

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Koppelen van wanden met boutverbinding

Slide 15 - Tekstslide

Combinatie van schuif- en insluitwerking (natte verbinding)
Overdracht schuifkrachten in verticale voegen tussen wanden

Vertande voegranden

Slide 16 - Tekstslide

Verankering door stekeind in gaines (natte montage)
Verankering van staven in metalen gaines door middel van mortelspecie.

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeeld van een stijve dakschijf met betonplaten of elementen. (schijfwerking) 
De kettingwapeningen in de langse en dwarse voegen moeten verbonden worden met de wachtstaven uit de dakbalken.

Slide 18 - Tekstslide

Natte knoopverbinding

Slide 19 - Tekstslide

Voorbeeld van natte knoop
Natte montage met lusvormige wapening

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Monteren van de elementen Belangrijk is de manier van momteren en de stabiliteit  

Slide 22 - Tekstslide

Verschillende bevestiging prefab-wand

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Bevestiging verdiepingsvloer aan de kopgevel met boutanker

Slide 26 - Tekstslide

Vormtekening van balkon

Slide 27 - Tekstslide

Gordingkap

Slide 28 - Tekstslide

Scharnierkap of dak elementen

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Wanduitslag prefab beton
Een wanduitslag van een prefab betonwand wordt gemaakt met behulp van de plattegrond en aanzicht/ 3D aanzicht.
De wanduitslag hebben we nodig zodat de beton fabriek ziet wat de afmetingen zijn en welke instort onderdelen in de wand moeten komen. Denk aan:
Hijsvoorziening; installaties (elektra); spouwankers; 
 

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Wanduitslag prefab betonwanden
Hoe creëer je stijfheid bij prefab bouw?

Slide 33 - Tekstslide

Op de plattegrond is aangegeven welke wand waar staat. In deze tekening wand 0.04.

Slide 34 - Tekstslide

Wanduitslag 0.04

Slide 35 - Tekstslide

Wat is modulaire bouw?
Modules zijn een specifiek soort prefab-componenten die ruimte omsluiten – zoals een volledige kamer. Dit in tegenstelling tot ‘platte’ prefab-onderdelen zoals wandpanelen en dakspanten die geen ruimte omsluiten. Omdat ze ruimte omsluiten, worden modules ook wel 3D of volumetrisch genoemd. Hele modules worden in een fabriek gebouwd en vervolgens op de bouwplaats afgeleverd voor installatie.

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

Opdracht
Vragen over de presentatie en theorie prefab bouw. De vragen staan op Teams in de map constructieleer.

 
 Nu Techniek- bouwtechniek- prefab bouw.
https://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=d5123d43-e0ff-e511-96ca-00215a49ba12


Uitwerking van de 17 vragen
digitaal in je map op Teams.

Slide 38 - Tekstslide

Wat is prefab bouw-montagebouw?
Prefab bouw en prefab woningbouw houd in dat de onderdelen die samen de constructie vormen, in het geval van prefab woningbouw de woningonderdelen op een andere locatie gebouwd worden dan het bouwterrein.
Prefab is een afkorting welke prefabricage betekend (vooraf gebouwd) de naam verwijst dus naar de manier van bouwen.
Een prefab woning komt in delen op het bouwterrein aan en op de uiteindelijke standplaats plaatst men de delen om zo de woning op te bouwen.
Muren van prefab woningen zijn over het algemeen al voorzien van vensters, deuren en in sommige gevallen zit de beglazing er al in.
Doordat er op de bouwplaats niet gebouwd hoeft te worden, men zet immers enkel onderdelen in elkaar gaat de bouw sneller dan bij reguliere woningbouw.
Dit houd in dat er minder overlast ontstaat voor omwonende, het verkeer en daarmee de gehele omgeving van de bouwplaats.

Slide 39 - Tekstslide

De voordelen van prefab bouwen
 • Door gebruik te maken van prefab bouw hoeft er minder rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden, de elementen zijn op de bouwplaats namelijk gemakkelijk en snel te plaatsen.
    Prefab bouwen is hierdoor minder weersgevoelig.
 • De bouwtijd is korter met als gevolg een snellere bouwtijd.
     Door de snelle bouwtijd worden kosten zoals onder andere personeelskosten       gedrukt. Prefab bouwen is mede hierdoor een goedkopere vorm van bouwen.
 • Prefab geeft een constant bouwkwaliteit, de geconditioneerde omgeving en de losse onderdelen welke allemaal gelijk zijn zorgen voor de constantiteit.
 • Bij prefab bouw weet men van te voren waar men aan toe is, de prijzen worden vooraf bepaald.

Slide 40 - Tekstslide

De nadelen van prefab bouwen
 • Minder maatwerk op de bouwplaats, omdat de onderdelen kant en klaar geleverd worden op de bouwplek is er minder ruimte voor kleine aanpassingen tijdens het bouwen.
 • Voor de montage is vrijwel altijd een kraan nodig om de onderdelen op hun plaats te brengen.
   De onderdelen welke bij prefab bouw gebruikt worden zijn over het algemeen erg groot, men plaats in een keer een complete muur. 
 • Het is meestal niet meer mogelijk om op de bouwplaats nog aanpassingen aan te brengen, bij prefab bouw is alles namelijk tot in detail uitgedacht.
 • De noodzaak om alles vooraf uit te denken is een andere nadeel van prefab.     Faalkosten worden minder indien alles vooraf uitgedacht is en in de                         uitwerkfase is er genoeg ruimte voor keus en aanpassingen.


Link: https://passiefhuismarkt.nl/prefab-bouwen/

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Stellen van element met anker 

Slide 43 - Tekstslide

Informatie op voorblad wanduitslag

Slide 44 - Tekstslide