B&F, lezen, Station Zuid week 1 les 2

Technisch lezen
Station Zuid week 1 les 2 (kijk ik vlieg)
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
LezenBasisschoolGroep 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Technisch lezen
Station Zuid week 1 les 2 (kijk ik vlieg)

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Lees de tekst op de volgende bladzijden. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Wat krijgt Kareltje te eten van mam?
A
Brood
B
Kroos
C
Bloemen
D
Soep

Slide 7 - Quizvraag

Noem een woord uit de tekst met een open lettergreep.
(o = oo, a = aa, u = uu, e = ee)

Slide 8 - Open vraag

Noem een woord uit de tekst met een gesloten lettergreep.
(u=u, a=a, e=e, o=o)

Slide 9 - Open vraag

Welk woord past in de zin?
Kuikentjes hebben een donzig ............
A
rustmoment
B
verenkleed
C
kwaken

Slide 10 - Quizvraag

Welk woord past in de zin?
De eendjes ............ van pret.
A
slapen
B
smaken
C
kwaken

Slide 11 - Quizvraag

Lees het gedicht

Slide 12 - Tekstslide

Goed gelezen! 
Succes met de volgende les. 

Slide 13 - Tekstslide

Extra uitdaging: lees de zinnen
Hoe snel lees jij alle zinnen zonder foutjes? 

Slide 14 - Tekstslide

Hoe snel las jij alle zinnen zonder foutjes?

Slide 15 - Open vraag