Bouw en werking van het zenuwstelsel

De bouw en werking van het zenuwstlsel
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieSecondary EducationAge 13

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

De bouw en werking van het zenuwstlsel

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Kabel met isolatie
Zenuw

Slide 3 - Tekstslide

Zenuw

Slide 4 - Tekstslide

Zenuwcellen
(neuronen)

  • Impulsen verplaatsen zich langs zenuwen.

  • Een zenuw bestaat uit duizenden dunne draden, de uitlopers van zenuwcellen.

  • Er zijn 3 soorten zenuwcellen: gevoelszenuwcellen, bewegingszenuwcellen en schakelzenuwcellen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Van welke soort zenuwcel vertrekt het impuls?
(van oog naar hersenen)
A
sensorisch neuron
B
motorisch neuron

Slide 7 - Quizvraag

Ruggenmerg

Slide 8 - Tekstslide

Ruggenmerg
Het ruggenmerg wordt beschermd door het bot. 


Slide 9 - Tekstslide

Functies ruggenmerg


Impulsen geleiden van zenuwen uit de romp en de ledematen naar de hersenen en omgekeerd

Slide 10 - Tekstslide

De hersenen
Hersenen bestaan uit 3 onderdelen:

  • grote hersenen
  • kleine hersenen
  • hersenstamSlide 11 - Tekstslide

De hersenen
1. Kleine hersenen
De kleine hersenen zorgen voor coördinatie van bewegingen en voor je evenwicht.

2. Hersenstam
In de hersenstam liggen verschillende centra voor levensprocessen die onbewust gaan. .

Slide 12 - Tekstslide

De hersenen

3. Grote hersenen
De grote hersenen zorgen voor bewustwording van wat je waarneemt en voor de bewuste reacties. Bepaalde delen van de hersenskwab hebben een eigen taak. 

Slide 13 - Tekstslide

De grote hersenen bestaat uit 4 hersenkwabben: 
Voorhoofdskwab
Wandbeenkwab
Achterhoofdskwab
Slaapbeenkwab

Slide 14 - Tekstslide

Grote hersenen
Hersenstam
Kleine hersenen
Ruggenmerg

Slide 15 - Sleepvraag

In de achterhoofdskwab van de grote hersenen ....
A
Worden prikkels vanaf je oorzintuig verwerkt
B
Worden impulsen vanaf je oogzintuig verwerkt
C
Worden bewegingen op elkaar afgestemd
D
Worden beslissingen genomen

Slide 16 - Quizvraag

De hersenstam stuurt belangrijke levensfuncties aan
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Schuif de woorden naar de juiste plek
Grote hersenen
Kleine hersenen
Hersenstam
Ruggenmerg

Slide 18 - Sleepvraag

Welke functie heeft de wervelkolom voor het ruggenmerg?
De wervelkolom ...
A
beschermt het ruggenmerg
B
geeft stevigheid aan het ruggenmerg
C
geeft vorm aan het ruggenmerg
D
geleidt het ruggenmerg

Slide 19 - Quizvraag

Welke hersenen coördineren alle bewegingen?
A
Grote hersenen
B
Kleine hersenen

Slide 20 - Quizvraag

Alcohol heeft invloed op:
A
alleen de grote hersenen
B
alleen de kleine hersenen
C
zowel de grote hersenen als de kleine hersenen
D
niet op de grote hersenen en ook niet op de kleine hersenen

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Video