Project Efteling Attractiepark blok 6, 7, 8 - docent

Project Efteling Attractiepark Blok 6, 7, 81 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
secretariële vaardighedenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Project Efteling Attractiepark Blok 6, 7, 8Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

In welk document vind je de regels die voor alle werknemers in een bedrijf gelden?
A
Arbeidscontract
B
CAO
C
Personeelsadministratie-systeem

Slide 3 - Quizvraag

Wat betekent de afkorting CA0?
A
Collectieve Arbeidsovereenkomst
B
Collectief actie-overzicht
C
Controle Arbeidsovereenkomst
D
Commissie arbeid bij overheidsdiensten

Slide 4 - Quizvraag

Wanneer ontvang je een consignatievergoeding?
A
Als je moet overwerken
B
Als je een bijzondere prestatie hebt verricht
C
als je niet hoeft te werken, maar wel beschikbaar moet zijn

Slide 5 - Quizvraag

Wanneer vul je bij de Efteling in PAS de hersteldmelding in?
A
Op de dag dat de medewerker weer aan het werk gaat.
B
Op de dag dat de mede-werker aankondigt wanneer hij weer aan het werk gaat.
C
Bij de ziekmelding vul je alvast een geschatte datum in.

Slide 6 - Quizvraag

Mag je een medewerker als hij zich ziek meldt, vragen naar de aard van zijn ziekte
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quizvraag

Opdrachten:
WP1.1:  MG Extra opdrachten: Emails Attractiepark verwerken
WP1.3: AP 6.10 Kennismaken met het relatiebeheer
               AP 7.4 Relatienetwerk onderhouden
               AP 7.8 Klantgegevens invoeren in Relatiebeheer
               AP 7.9 Uitdraai maken van alle bedrijven
               AP 8.7 Gegevens wijzigen in relatiebeheer
WP1.4: AP 8.4 Overzicht maken

Volgende week gaan we naar het project "Golfpark".

Slide 8 - Tekstslide

WP1.4 Relatiebeheer

Deze week gaan we aan het werk met opdrachten voor relatiebeheer. Je leert werken met het relatiebeheerprogramma van de Efteling.


Slide 9 - Tekstslide

Wat is relatiebeheer?
In relatiebeheerprogramma's worden de gegevens van klanten en leveranciers bijgehouden. Dit moet zorgvuldig gebeuren, zodat bij het benaderen van klanten en leveranciers (telefonisch of schriftelijk) de juiste telefoonnummers, locatie- en e-mailadressen beschikbaar zijn. 
Ook moeten de juiste contactpersonen binnen organisaties ingevoerd zijn.

Slide 10 - Tekstslide

Instructievideo's:
In opdrachten worden links toegevoegd naar instructievideo's. Deze video's zijn ook te vinden in de tab "How to" in de balk bovenaan de projectpagina.
Voor relatiebeheer zijn beschikbaar:
 • het toevoegen van nieuwe bedrijven of contactpersonen
 • het bewerken van ingevoerde gegevens 
 • het maken van een rapport

Slide 11 - Tekstslide

Blok 6
De blokdatum  is 9 oktober  2018. Houd deze datum aan.
Maak  de volgende opdracht:

 • 6.10 Kennismaken met relatiebeheer

Slide 12 - Tekstslide

6.10 Kennismaken met Relatiebeheer

Je gaat nu nieuwe bedrijven en contactpersonen invoeren.
 • Opdrachten zorgvuldig doorlezen en instructies opvolgen.
 • N.B. Bedrijf èn contactpersoon invoeren.
 • Kolommen waarvoor geen gegevens zijn, blijven leeg.
 • De opdracht wordt nagekeken door het Efteling systeem,   maar we   maken ook printscreens (via knipprogramma),   en kopiëren deze naar een   Worddocument. Dit document   sla je op in je OneDrive. Bij onvoldoende   punten kijkt de   docent dit met je door.
 • Bekijk je eigen resultaten via het logboek. (zie ook video "logboek bekijken" in "How to".  Als je iets niet snapt bespreek je dit met je docent.

Slide 13 - Tekstslide

Blok 7
De blokdatum  is 16 oktober  2018. 
Maak  de volgende opdracht:
 • 7.4 Relatienetwerk onderhouden
 • 7.8 Klantgegevens invoeren in Relatiebeheer
 • 7.9 Uitdraai maken van alle bedrijven

Slide 14 - Tekstslide

7.4 Relatienetwerk onderhouden
 1. A: Vergeet niet de celeigenschappen aan te passen voor telefoon! Als een bedrijf niet meer te vinden is op internet, moet je het bedrijf uit de lijst verwijderen. Lever het gefilterde Excelbestand in.
 2. B: Voeg zoveel mogelijk gegevens van het ROC van Twente in. Cellen waarvoor je geen gegevens kunt vinden, laat je leeg.
  Markeer de rij met de gegevens van Kieu Engineering en ROC van Twente me een gele opvulling. Lever het Excelbestand in.
 3. C: Word-document met antwoord op alle vragen. 
Lever deze 3 uitwerkingen in via Teams.

Slide 15 - Tekstslide

7.8 Klantgegevens invoeren in Relatiebeheer
 • De gegevens moeten ingevoerd worden bij tab "Personen".
 • Zoek de ontbrekende postcodes op en voer die ook in.
 • Voordat je Relatiebeheer sluit, bekijk je het logboek.
    Zo nodig verbeter je je fouten.

Slide 16 - Tekstslide

7.9 Uitdraai maken van alle bedrijven 
Volg de instructies uit de opdracht op.
Bekijk zo nodig video's van relevante excelonderwerpen.

Opslaan als "Excelwerkmap"! 

Inleveren via Teams.

Slide 17 - Tekstslide

Blok 8
De blokdatum  is 23 oktober  2018. 
Maak  de volgende opdracht:
 • 8.4 Overzicht zieken
 • 8.7 Gegevens wijzigen in Relatiebeheer

Slide 18 - Tekstslide

8.4 Overzicht zieken
In deze opdracht wordt gevraagd een overzicht van ziekmeldingen aan te leveren over de eerste helft van 2018 (1 januari - 30 juni). 
Volg de aanwijzingen in de opdracht op. Enkele opmerkingen:
 • Nadat je de rapportage hebt opgevraagd verschijnt zie je het     excelbestand linksonder in het scherm. Open dit bestand en sla het direct op en vul onder de bestandsnaam bij "opslaan als" in:  Excel-werkmap. 
 • Verbreed de kolommen zodat alles leesbaar is en voer de opdrachten       verder uit.
 • Sla het Exceldocument op en lever dit in Teams in. 


Slide 19 - Tekstslide

8.7 Gegevens wijzigen in Relatie-beheer
 • Je moet hier nog een keer gegevens wijzigen in het Relatiebeheer. 
 • De wijzigingen krijg je door via de mail.
 • N.B. je moet alle afzenders van de mail een bevestiging van de   doorvoering van de wijziging sturen. 
 • De opdracht   wordt nagekeken door het Efteling systeem. 
 • Controleer zelf via het logboek of je het goed hebt gedaan. Verbeter je         fouten. 
 • Je hoeft deze    opdracht niet via Teams in te leveren. Slide 20 - Tekstslide

Verwerken e-mails Attractiepark
Je start het project "Management" op en klikt in de blauwe balk aan "Extra oefening" aan.
Kies vervolgens: Verwerken e-mails
en daarna de eerste: Verwerken e-mails attractiepark
 • Lees de opdracht.
 • Lees daarna de bijlage "E-mails Attractiepark verwerken"
 • Ga daarna via de link naar het virtueel kantoor en handel de e-mails af.
 • Bekijk je resultaten via het logboek. Je kunt maximaal 17 punten halen. 


Slide 21 - Tekstslide

Postverwerken: e-mails afhandelen
De post komt steeds meer binnen via de e-mail. Deze zakelijke e-mails moeten goed afgewerkt worden:
 • beantwoorden
 • doorsturen naar collega's
 • archiveren

Deze taak ga je in de volgende opdracht uitvoeren.

Slide 22 - Tekstslide

Inleveren producten: deadline vrijdag 23.59 uur
De volgende producten worden via Teams ingeleverd:

AP 7.4 Relatienetwerk onderhouden
AP 7.9 Uitdraai maken van alle bedrijven
AP 8.4 Overzicht maken
De overige opdrachten worden via het Efteling programma nagekeken. 

Volgende week gaan we naar het project "Golfpark".

Slide 23 - Tekstslide