Project burgerschap dag P3W1

Project Burgerschap P3 
P3W1 kennismaken met project.
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Project Burgerschap P3 
P3W1 kennismaken met project.

Slide 1 - Tekstslide

Doel.
Doel van dit project is dat jullie met je leerteam een leerzame dag organiseren waarin alle vier de dimensies van burgerschap terugkomen. De burgerschaps-dag wordt vastgelegd d.m.v. een vlog.


Slide 2 - Tekstslide

De opdracht
In een groepje van maximaal 4 studenten gaan jullie je eigen burgerschaps-dag organiseren en uitvoeren! Waar gaan jullie naartoe? Wie willen jullie spreken? Waar wil je meer over weten? Wat is het te besteden budget? Hoe jullie dag eruit komt te zien bepaal je met je groep. Wees creatief, ga opzoek naar mogelijkheden en verdiep je in onderwerpen die je interesse hebben.
Oké, er zijn natuurlijk wel wat richtlijnen!
Het vak burgerschap bestaat uit vier dimensies, namelijk vitaal burgerschap, sociaal-maatschappelijk, economische en politiek-juridisch. Wij willen dat jullie deze dimensies terug laten komen in de burgerschapsdag.
Uit iedere dimensie kiezen jullie twee onderwerpen die jullie het meest aanspreekt. In totaal zijn er dus 8 onderwerpen die op wat voor manier dan ook verwerkt gaan worden in jullie burgerschapsdag. 

Slide 3 - Tekstslide

Is dat alles? Nee!
Voordat jullie daadwerkelijk op excursie gaan, ga je alle ideeën bundelen en planmatig verwerken in een activiteitenplan (zie bijlage)Deze wordt ingeleverd op Il week 7 . Jullie bedenken je eigen burgerschaps-dag en deze dag gaan jullie dan ook zelf beleven en vastleggen d.m.v. een vlog, die jullie in de laatste les van het project aan elkaar gaan presenteren, deze wordt beoordeeld door klasgenoten en SLB.
Daarnaast gaan jullie elkaar beoordelen op de samenwerking in de groep, deze wordt samen met de docent besproken en wordt jullie individuele eind beoordeling vast gelegd.

Slide 4 - Tekstslide

Lessonup
Komende periode zal er bij meerdere vakken gewerkt worden met Lesson up.
Het is de bedoeling dat jullie de Lessonup app downloaden op je telefoon. 
je kan dan de code die linksonder bij de les staat invoeren en je ziet dan ook de les, of je krijgt van mij een klassencode.

Slide 5 - Tekstslide

Wat gaan je doen in week 1
 • jullie gaan individueel het document doorlezen project burgerschap en schrijft vragen op.
 • jullie gaan de vragen gezamenlijk beantwoorden.
 • jullie gaan afspraken maken over samenwerking in de groep.  groepscontract invullen.
 • 10 minuten voor het einde van de les sluiten we gezamenlijk af via Lessonup.

Slide 6 - Tekstslide

Stap 1: Project lezen/ vragen beantwoorden  
 1. Je gaat individueel het project doorlezen en schrijf vragen op.
 2. Jullie gaan in je groep  de vragen die jullie hebben over het project samen te beantwoorden
 3. Overige vragen stel je aan de docent. bel in via je groepje in teams.

Slide 7 - Tekstslide

Stap 2:  Verwachtingen, kwaliteiten en valkuilen 
 • iedereen vertelt wat hij zij belangrijk vindt m.b.t. samenwerken in een groep, spreek je verwachtingen uit. laat iedereen uitspreken. 
 • daarnaast ga je ook bespreken welke kwaliteiten iedereen heeft m.b.t. het werken in een groep en welke leerpunten/uitdagingen iedereen heeft m.b.t. het werken in een groep.

Slide 8 - Tekstslide

Stap 3: groepsafspraken document invullen
 • Jullie gaan het document invullen groepsafspraken en plaatsen het ingevulde document in bestanden van jullie leerteam op teams. 
 • Probeer met het maken van afspraken, consequenties en taakverdeling rekening te houden met wat jullie hebben besproken.
 • !!!! lLet op de tijd 10 minuten voor de les is afgerond terug naar klassikale les het kan zijn dat jullie nog niet klaar zijn.

Slide 9 - Tekstslide

Wat betekent TGKIO

Slide 10 - Open vraag

welk leerdoel heb je?

Slide 11 - Open vraag