Conditionals

Conditionals
= voorwaardelijke bijzinnen


voorwaarde & gevolg als aan de voorwaarde voldaan wordt
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Conditionals
= voorwaardelijke bijzinnen


voorwaarde & gevolg als aan de voorwaarde voldaan wordt

Slide 1 - Tekstslide

Voorbeelden in het NL
Als ik jou was, (dan) zou ik de rode jurk nemen.
 
Als u een terras van hardhout wilt, (dan) bent u bij ons aan het goede adres.

Je moet thuis blijven als je je ziek voelt.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

O
if vooraan = komma in het midden

Slide 4 - Tekstslide

4 soorten conditionals
0 conditional: feiten
1st conditional: waarschijnlijk wel
2nd conditional: waarschijnlijk niet
3rd conditional: verleden tijd

Slide 5 - Tekstslide

0 conditional
The consequence is a fact.

Hoofdzin: present simple (he/she/it+s)
Bijzin [if]: present simple (he/she/it+s)

Slide 6 - Tekstslide

If plants don't get enough water, ...
A
they will die.
B
they die.
C
they died.
D
they have died.

Slide 7 - Quizvraag

Water becomes a solid ...
A
if you freeze it.
B
if you froze it.
C
if you will freeze it.
D
if you have frozen it.

Slide 8 - Quizvraag

Meet me here if we ... (get) separated.

Slide 9 - Open vraag

You get purple if you ... (mix) red and blue.

Slide 10 - Open vraag

1st conditional
The consequence is likely to happen.

Hoofdzin: will + werkwoord
Bijzin [if]: present simple (he/she/it+s)

Slide 11 - Tekstslide

'if' and 'will' makes me ill.

Slide 12 - Tekstslide

I .... (miss) the bus if I wake up late.

A
miss
B
will miss

Slide 13 - Quizvraag

If you .... (sit) in the sun today, you'll get burned.
A
will sit
B
sit

Slide 14 - Quizvraag

If it doesn't rain tomorrow, ...
If I win the lottery,
If I go to Paris next month,
I will donate half of the prize money to charity.
I will visit the Eiffel Tower.
we will go to the beach.

Slide 15 - Sleepvraag

2nd conditional
The consequence is not likely to happen.

Hoofdzin: would + werkwoord
Bijzin [if]: past simple (werkwoord+ed / onregelmatig)

Slide 16 - Tekstslide

'if' and 'would'  is no good.

Slide 17 - Tekstslide

If you ... (go) to bed earlier, you wouldn't be so tired.
A
go
B
went
C
would go

Slide 18 - Quizvraag

She ... (hurt) herself if she fell.
A
hurt
B
had hurt
C
would hurt

Slide 19 - Quizvraag

If I were taller, I ... (buy) this dress.
A
buy
B
bought
C
would buy
D
would have bought

Slide 20 - Quizvraag

If I ... (know) where she lived, I would go and see her.
A
know
B
knowed
C
knew
D
would know

Slide 21 - Quizvraag

3rd conditional
It's in the past.

Hoofdzin: would have + voltooid deelwoord (werkwoord+ed / onregelmatig)
Bijzin [if]: had + voltooid deelwoord (werkwoord+ed / onregelmatig)

Slide 22 - Tekstslide

If you hadn't lied to me before, I ... (believe) you.
A
would believe
B
would have believed
C
believe

Slide 23 - Quizvraag

I would have baked a cake if I ... (know) you were visiting.
A
know
B
knew
C
had known
D
would have known

Slide 24 - Quizvraag

I ... (be) happy if you had called me on my birthday.
A
had been
B
would have been

Slide 25 - Quizvraag

Overzicht
Welke
Wanneer
Hoofdzin
Bijzin [if]
Voorbeeld
0
feiten
pr. simple
(he/she/it+s)
pr. simple
If you mix red and yellow, you get purple.
waarschijnlijk wel
will + ww
pr. simple
You will pass the test if you study.
2
waarschijnlijk niet
would + ww
past simple (ww+ed/onr.)
If I won the lottery, I would buy a house.
3
verleden tijd
would have + vt dw (ww+ed/onr.)
had + vt dw
I would have been happy if I had won a gold medal.

Slide 26 - Tekstslide