Week 14 - A3d

Boekenkeuze - op basis waarvan kies jij een boek?
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Boekenkeuze - op basis waarvan kies jij een boek?

Slide 1 - Tekstslide

Fictieonderzoek
Bestaat drie opdrachten:
- Fictieopdracht 1 (week 13)
- Fictieopdracht 2 (week 14)
- Fictieopdracht 3 (week 15)

Deadline: vrijdag 21 april 2023 om 17:00 uur

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Doel
Je denkt na over welk soort boeken je aanspreekt, zodat
je daar meer naar kunt zoeken bij je boekenkeuze. Verder
breng je je smaak onder woorden.

Slide 7 - Tekstslide

1. Thriller
Een spannend verhaal waarin de hoofdpersoon in een levensbedreigende situatie terechtkomt. 


Slide 8 - Tekstslide

2. Fantasy
Een verhaal met fantasiewezens in een fantasiewereld.

Slide 9 - Tekstslide

3. Dystopische roman
Een verhaal over een wereld die door rampen of dictatuur bijna niet meer leefbaar is.

- toekomst

- dystopie vs. utopie

Slide 10 - Tekstslide

Psychologische roman
Een verhaal waarin de nadruk ligt op de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon (meer dan op de gebeurtenissen).

Slide 11 - Tekstslide

En zo zijn er nog veel meer genres...

- Biografie
- Detective
- Historische roman
- Humor
- Oorlog/verzet- Romantiek
- Science-fiction
- Sociaal/politiek verhaal
- Spanning en avontuur
- Waargebeurd verhaal 
(non-fictie)

Slide 12 - Tekstslide

Leeservaring omschrijven
Je hebt (waarschijnlijk) al diverse malen je leeservaring moeten omschrijven (= mening over een boek of verhaal). 

In de opdracht kan je gebruikmaken van:
1. Emotieve argumenten
2. Realistische argumenten
3. Morele argumenten

Slide 13 - Tekstslide

  Emotieve argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven wat een verhaal met je doet (emotie).

maakt me vrolijk - spannend - vol vaart - ontroerend - beklemmend

Slide 14 - Tekstslide

Realistische argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven in hoeverre jij een verhaal realistisch vindt .

geloofwaardig - herkenbaar - bedacht - origineel 

Slide 15 - Tekstslide

 Morele argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die iets zeggen over de keuzes die de personages maken of over de boodschap die de schrijver wil uitdragen.

keur ik af - belangrijk - rechtvaardig - lomp

Slide 16 - Tekstslide

Fictieopdracht 2
1. Je bekijkt twaalf boeken. Zoek de boeken op internet op en beoordeel of je ze zou willen lezen.
2. Je kiest daarna twee boeken die je wel zou
willen lezen, jouw persoonlijke nummer 1 en nummer 2.
Let op: deze heb je dus nog niet gelezen!
3. Vervolgens motiveer je je keuze aan de hand van  zeven korte opdrachten (zie document)

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide