omgaan met examenstress ATC 2021 les 3: Geest en gedachten

Omgaan met examenstress ATC 2022: les 3

Door: Els Goedhart-Verver en Miranda van Vliet
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilosofieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5,6

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Omgaan met examenstress ATC 2022: les 3

Door: Els Goedhart-Verver en Miranda van Vliet

Slide 1 - Tekstslide

Heb je nog een keer.....
...de ademhalingsoefeningen gedaan?
 .....bij een toets kunnen oefenen?

Slide 2 - Tekstslide

Geest en gedachten

Slide 3 - Tekstslide

Het G-denken
 • Gebeurtenis
 • Gedachten
 • Gevolgen
 • Gevoel
 • Gedrag

Slide 4 - Tekstslide

gebeurtenis (de eerste G)
een gedachte volgt (de tweede G)
Met gevolgen in gevoelens en gedragingen (derde,vierde,  vijfde G)

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeld
G1 gebeurtenis: schoolexamen 'Nederlands'
G2 Gedachte: "Het wordt toch niks, mijn laatste pta  Nederlands lukte ook niet"
G3 Gevolgen: examenvrees

Slide 6 - Tekstslide

In het G-denken nemen we aan dat we het lastige gevoel bij examenvrees niet zomaar kunnen veranderen.
Gevoelens heb je nu eenmaal en het helpt niet als je alleen maar tegen jezelf zegt dat je niet bang hoeft te zijn. Sterker nog, het helpt juist als je weet dat je die gevoelens hebt en je ze kunt signaleren en accepteren.
Examenvrees wordt echter niet rechtstreeks door het schoolexamen opgeroepen, maar door alles wat je erover bedenkt.

Slide 7 - Tekstslide

Stap 1: Gebeurtenis
 •    Wat gebeurde er?
 •     Zo concreet mogelijk.
 •     Wanneer?
 •     Met wie was je?
 •     Waar was je?

Slide 8 - Tekstslide

Stap 2: Gedachten
Welke gedachten had je erbij?


Slide 9 - Tekstslide

gedachten kunnen positief of negatief zijn

Slide 10 - Tekstslide

Stap 3: Gevoel
Hoe voelde je je op dat moment?

Slide 11 - Tekstslide

Stap 4: Bepaal bij iedere gedachte of het een helpenede of een niethelpende is
Je gaat je gedragen naar je gevoel en je gedachten.
Stap 4: Bepaal bij iedere gedachte of het een helpende of een niet-helpende gedachte is.
Je doet dat door bij elke gedachte twee vragen te stellen:
 1.  Is de gedachte waar of terecht? Verplaats jezelf maar in de stoel van de rechter...
 2. Helpt de gedachte mij mijn doel te bereiken?

Slide 12 - Tekstslide

Voorbeeld: Vraag 1. Is de gedachte waar en terecht?
gedachte: Zo'n gebeurtenis moet perfect zijn.
rechter: Van wie moet dat? Waar staat dat? Simpel, dit is niet waar.
gedachte: Als ik misluk, ga ik af in de ogen van mijn leerlingen die er ook zijn.
rechter: Hebben ze dat allemaal tegen je gezegd of heb je het aan allemaal gevraagd? Geldt dat voor alle leerlingen? Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Uit deze gedachte kan ik dat niet opmaken.

Vraag 2: Helpt de gedachte mij mijn doel te bereiken?
Van bovenstaande gedachten is duidelijk dat ze jou niet gaan  helpen.

Slide 13 - Tekstslide

Stap 5. vervang niet-helpende gedachten door helpende gedachten.

Om de niet-helpende gedachten om te zetten naar helpende gedachten wordt er een beroep gedaan op je creativiteit als aanstormend G-denker.

Slide 14 - Tekstslide

Een paar voorbeelden!
Niet- helpende gedachten:
 1. Zo'n belangrijke gebeurtenis moet perfect zijn.
 2. Iedereen ziet dat ik zenuwachtig ben en ze vinden mij daarom stom.

Probeer bij deze twee niet helpende gedachten een helpende gedachte te bedenken.

Slide 15 - Tekstslide


Slide 16 - Tekstslide

G-schema
We gaan nu een G-schema invullen!

Slide 17 - Tekstslide

Schrijf een gebeurtenis op, waar je negatief over denkt/dacht, wat te maken heeft met school
Schrijf een gebeurtenis op, waar je negatief over denkt/dacht, wat te maken heeft met school.

Slide 18 - Tekstslide

Filmpje (over de kracht van je gedachten en hoe het werkt)

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

helpende gedachten bedenken

Slide 22 - Tekstslide

Probeer je niet helpende gedachten van de afgelopen toetsperiodes op te schrijven.

Nu gaan we de niet-helpende gedachten omzetten naar helpende gedachten.
Opdracht

Slide 23 - Tekstslide