Adolygu Ffiseg 11

Adolygu Ffiseg
Year 11
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
PhysicsUpper Secondary (Key Stage 4)GCSE

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Adolygu Ffiseg
Year 11

Slide 1 - Tekstslide

Beth yw Unedau Grym?
A
Newton
B
Meter
C
Joule
D
Kilogram

Slide 2 - Quizvraag

Pa un o rhain sy'n gwerth sgalar?
A
Cyflymiad
B
Buanedd
C
Grym
D
Tymheredd

Slide 3 - Quizvraag

Pa fath o egni sydd gan gwrthrych sy'n symud?
A
Egni Cinetig
B
Egni Potensial Cemegol
C
Egni Potensial Elastig
D
Egni Potensial Disgyrchiant

Slide 4 - Quizvraag

Pa egni sydd gan sylwedd oherwydd fod pellter uwchben y ddaear?
A
Egni Cinetig
B
Egni Potensial Elastig
C
Egni Niwclear
D
Egni Potensial Disgyrchiant

Slide 5 - Quizvraag

Beth yw'r egni sydd gan sylwedd sydd wedicyfangu neu ehangu?
A
Egni Gwres
B
Egni Potensial Cemegol
C
Egni Potensial Elastig
D
Egni Magnetig

Slide 6 - Quizvraag

Pa egni sydd wedi cysylltu a niwclews yr atom?
A
Egni Sain
B
Egni Niwclear
C
Egni Cinetig
D
Egni Gwres

Slide 7 - Quizvraag

Beth yw'r hafaliad ar gyfer buanedd?
A
v = W/t
B
v = d/t
C
v = m × a
D
v = f × λ

Slide 8 - Quizvraag

Beth yw'r hafalaid ar gyfer grym?
A
F = P × V
B
F = q × V
C
F = W/d
D
F = m × a

Slide 9 - Quizvraag

Beth yw'r hafaliad ar gyfer gwaith wedi wneud?
A
W = F × d
B
W = m × g × h
C
W = P × t
D
W = q × V

Slide 10 - Quizvraag

Beth mae llethr mewn graph pellter - amser yn cynreichioli?
A
Buanedd
B
Pellter
C
Amser
D
Cyflymiad

Slide 11 - Quizvraag

Beth mae llinell fflat lorweddol yn meddwl menw graff pellter-amser?
A
Mae'r gwrthrych yn cyflymu
B
Mae'r gwrthrych yn symud nol.
C
Mae'r gwrthrych yn symud ar buanedd cyson
D
Mae'r gwrthrych ddim yn syumud

Slide 12 - Quizvraag

Beth mae llether i fyny yn dangos mewn graff buanedd-amser?
A
Cyflymiad
B
Buanedd uwcn
C
Buanedd is
D
Dim symudiad

Slide 13 - Quizvraag

Beth ma llinell lorweddol fflat yn meddwl mewn graff buanedd-amser
A
Newid buanedd
B
Dim symudiad
C
Buanedd cyson
D
Sumud nol

Slide 14 - Quizvraag

Sut gallwch gyfrifo pellter mewn graff buanedd-amser
A
Adio buanedd a amser
B
Cyfrifo arwynebedd o dan y graff
C
Lluosi buanedd a amser
D
Tynnu amser o buanedd

Slide 15 - Quizvraag