Reken- en wiskundetaal: H2 Meetkunde 1

WISK X - Hoofdstuk 2
Meetkunde 1 
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
Rekenen/WiskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

WISK X - Hoofdstuk 2
Meetkunde 1 

Slide 1 - Tekstslide

Les 2.1 en 2.2 

Vlakke Figuren 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

8 vlakke figuren

Slide 4 - Tekstslide

Dit vlakke figuur heet: ellips


Slide 5 - Tekstslide

Vlakke figuren bestaan uit lijnen
rechte lijn

gebogen lijn

evenwijdige lijnen

loodrecht 

Slide 6 - Tekstslide

Hoekpunten en zijden
Een vierkant heeft 4 hoekpunten


De lijnen tussen de hoekpunten noemen we zijden.


- Hoeveel zijden heeft een vierkant?
- Welke vlakke figuren hebben ook 4 hoekpunten? 

Slide 7 - Tekstslide

Diagonaal
Een diagonaal is een lijn tussen twee hoekpunten die niet naast elkaar liggen. 

Kijk maar:



- Welk figuur zie je hiernaast?
- Hoeveel diagonalen heeft dit figuur?
Een rechthoek heeft dus twee diagonalen. 

Slide 8 - Tekstslide

Cirkel: middelpunt - diameter - straal
Een cirkel heeft geen hoeken, dus ook geen diagonalen. 
Een cirkel heeft wel een middelpunt, een diameter en een straal. 

Slide 9 - Tekstslide

Overstaande zijden

Slide 10 - Tekstslide

Tegenover elkaar

Slide 11 - Tekstslide

Materialen om mee te meten
Lineaal

Passer

Geodriehoek

Slide 12 - Tekstslide

Soorten hoeken

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Les 2.3 
Wiskundewoorden 

Slide 15 - Tekstslide

Uitrekenen / Berekenen 
Ik reken de som uit het hoofd uit.
Ik bereken de som uit het hoofd.


Ik reken de som uit met een rekenmachine.
Ik bereken de som met een rekenmachine. 

Slide 16 - Tekstslide

Schatten
- Ik reken de som uit, maar niet precies.
- Ik schat het antwoord. 
- Het antwoord moet ongeveer goed zijn. 

Slide 17 - Tekstslide

Tekenen en schetsen
Tekenen doe je met een lineaal.




                                                                  Schetsen doe je zonder lineaal.  

Slide 18 - Tekstslide

Ruitjespapier

Slide 19 - Tekstslide

Windroos

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Luisteren                        en nazeggen       
berekenen                     windroos
reken uit                         rekenmachine
schatten                         ruitjespapier
meten                              noord
tekenen                          oost
schetsen                        zuid
berekening                   west

Slide 22 - Tekstslide

Les 2.4



Ruimtefiguren

Slide 23 - Tekstslide

Ruimtefiguren - 3D
Ruimtefiguren zijn niet plat, maar driedimensionaal (3D).

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

grensvlak - ribbe - hoekpunt

Slide 27 - Tekstslide






- Hoe heet dit figuur?
- Hoeveel grensvlakken?
- Hoeveel ribben?
- Hoeveel hoekpunten?

Slide 28 - Tekstslide

2x plat grensvlak en 1x gebogen grensvlak

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Opdracht 
a.  Maak een kubus van papier van 5cm x 5cm x 5cm (lxhxb).
b.  Maak van je kubus een dobbelsteen. 
     
 Let op! 
 De grensvlakken die tegenover elkaar liggen zijn                                                     samen 7. 

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Welk figuur hebben
deze huizen?

A
cilinder
B
balk
C
prisma
D
kubus

Slide 33 - Quizvraag

Welk ruimtelijk figuur?


A
kegel
B
cilinder
C
bol
D
piramide

Slide 34 - Quizvraag

Welke ruimtelijk figuur?
A
kegel
B
prisma
C
balk
D
cilinder

Slide 35 - Quizvraag

Welk figuur is ruimtelijk?
A
rechthoek
B
balk
C
driehoek
D
cirkel

Slide 36 - Quizvraag

Een bol heeft geen gebogen lijn.
A
waar
B
niet waar

Slide 37 - Quizvraag

Hoeveel grensvlakken?
A
2
B
3
C
4
D
5

Slide 38 - Quizvraag

Welk ruimtelijk figuur?
A
balk
B
bol
C
cilinder
D
kegel

Slide 39 - Quizvraag

Hoeveel hoekpunten heeft deze piramide?
A
4
B
5
C
9
D
12

Slide 40 - Quizvraag

Een ribbe is een rechte lijn tussen twee grensvlakken.
A
waar
B
niet waar

Slide 41 - Quizvraag

Uit welke ruimtefiguren bestaat dit potlood?
A
kegel, cilinder
B
balk, cilinder, prisma
C
cilinder, prisma, kegel
D
piramide, prisma

Slide 42 - Quizvraag