H7 Barok totaaltheater_muziek les 2

1 / 51
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 51 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 13 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zijn er nog vragen uit het huiswerk van H7?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

H7 – Barok totaaltheater

Barok in de:
Muziek
Dans
Drama 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

MUZIEK

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Barok
H7 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan van de opera

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opera
 • Tijdens de Barok ontwikkelt zich de opera tot een volwaardige kunstvorm. 
 • In 1607 wordt L’orfeo van Claudio Monteverdi (wordt tegenwoordig beschouwd als de eerste ‘echte’ opera!) voor het eerst opgevoerd aan het hof van Mantua. 

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Slide 9 - Tekstslide

Pagina 60 Basso C
Claudio Monteverdi 
 • Monteverdi bestempelt alle meerstemmige muziekvormen van de middeleeuwen tot Renaissance als eerste (oude) praktijk = De prima prattica
 • Door de meerstemmigheid is het niet mogelijk individuele expressie aan het lied mee te geven.
 • Met de opera vertel je een verhaal en moet de tekst dus wel goed verstaanbaar zijn.
 •  hij kiest voor de seconda prattica

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica
A
eerste fragment
B
tweede fragment

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica?


Het is twee keer het zelfde nummer

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica
A
eerste fragment
B
tweede fragment

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vernieuwingen die Monteverdi heeft toegepast in de opera zijn:
 • volwaardig orkest (40 musici)
 • happy endings
 • het wisselen van sterk variërende decors
 • samenspel van recitatieven (= vorm van zingend spreken) en aria’s (= een lied, waarbij de zanger gevoelens en gedachten kan uitdrukken)
 • dans toegepast
 • het koor dient niet alleen maar voor begeleiding, maar krijgt ook een hoofdrol (De rol van het koor/rei geeft commentaar op hetgeen zich heeft afgespeeld)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

L'orfeo - het verhaal
L'Orfeo, favola in musica is een opera, gebaseerd op de mythe over Orpheus en zijn jonge bruid Eurydice uit de Metamorfosen van Ovidius, een Romeins dichter uit de eerste eeuw voor Christus.

Op de dag dat ze trouwen, wordt Eurydice gebeten door een slang en sterft. Orpheus is ontroostbaar en wil haar terughalen uit de onderwereld. Hij vraagt de veerman Charon om hem over de Styx te zetten, de rivier die het dodenrijk van de wereld van de levenden scheidt. Charon weigert. Orpheus brengt hem met zijn muziek in slaap en steekt de rivier over. De goden die over de onderwereld regeren, geven Orpheus toestemming om Eurydice mee terug te nemen naar de wereld van de levenden, op voorwaarde dat hij niet naar haar omkijkt. Doet hij dat wél dan zal zij voorgoed terugkeren naar de onderwereld. Wanneer Orpheus op de terugtocht per ongeluk toch omkijkt, verdwijnt Eurydice voorgoed. Orpheus is ontroostbaar

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Oefenvraag
In 1607 componeerde Claudio Monteverdi (1567-1643) de opera L’Orfeo (Orpheus). In filmfragment 1 zie je een scène waarin Orpheus aan de veerman Charon vraagt of hij hem over de rivier de Styx wil zetten. 
Charon, die de schakel vormt tussen de wereld van de levenden en de doden, heeft hier een mysterieus en afschrikwekkend uiterlijk.
(3p) Beschrijf drie manieren waarop het mysterieuze en/of afschrikwekkende uiterlijk van Charon is vormgegeven in filmfragment 1.
Doe dit aan de hand van de twee vormgevingsaspecten van SPEL:
- lichaamshouding / beweging
- stem
en aan de hand van het THEATERvormgevingsaspect
- kostuum.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefenvraag: In de opera zijn twee verschillende genres te onderscheiden: de hofopera en de publieksopera.
De publieksopera is voor de componist als productie commercieel veel aantrekkelijker om te maken dan een hofopera.
Geef hiervoor 3 argumenten

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

ANTWOORD oefenvraag

De publieksopera is voor de componist als productie commercieel veel aantrekkelijker om te maken dan een hofopera omdat;

 • De hofopera heeft maar een beperkt publiek. Publieksopera heeft veel meer betalende toeschouwers.
 • Hofopera’s worden gemaakt voor een speciale gelegenheid zoals een feest en worden vaak maar een of enkele keren opgevoerd. Een publieksopera kan meerdere keren worden opgevoerd.
 • De adel betaalt achteraf en is vaak traag van betalen (of betaalt zelfs helemaal niet). Het publiek betaalt vooraf voor de toegang, wat meer financiële zekerheid geeft.
 • De decors voor de hofopera zijn erg kostbaar. In de publieksopera kan het allemaal eenvoudiger en kan het decor meereizen met de opera.


Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DANS 

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol van de academies bij de ontwikkeling van het hofballet
 • In 1661 richte Lodweijk XIV de ‘Academie Royale de la Danse’ op
 • De academies speelden een directe rol bij de invloed die de koning wenste uit te oefenen op de vorm en de inhoud van kunst.
 • De academies hadden tot taak: om van bovenaf regels voor de vorm en de inhoud van kunst voor te schrijven en er op toe te zien dat deze regels werden nageleefd.
 • Daarnaast wilde men wilde het dansvak professionaliseren.

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de 5 basisposities

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat werd er ontwikkeld door de academies:

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat werd er ontwikkeld door de academies

 1. standaardisering van regels t.a.v. bijvoorbeeld de basisposities voor de voeten en armen
 2. ontwikkeling van een dansschrift
 3. ontwikkeling van methodes om technieken te kunnen aanleren
 4. De academie maakte de ontwikkeling naar het professionele dansen als zelfstandige kunstdiscipline mogelijk.


Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DANS & DRAMA

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

theater en dansvormen
Naast het hofballet ontwikkelde zich nog twee andere dansvormen:
1. de balletopera 
2. de balletkomedie Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zal het verschil zijn tussen een balletopera en een balletkomedie?

Slide 42 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

theater en dansvormen
Naast het hofballet ontwikkelde zich nog twee andere dansvormen:
de balletopera - hierbij worden ballet en opera gecombineerd en hebben een gelijkwaardige rol
de balletkomedie - hierbij ligt vooral de nadruk op het acteren, wel komt er ook ballet, opera, pantomime in voor.

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 45 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ballet - komedie
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Molière (1622 - 1673)

Le Bourgois Gentilhomme (1670)
blijspel - dans - muziek

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 48 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ballet - opera
Lodewijk; als heilige vereren
Ballet; belangrijke rol van de koning bevestigen

Lully: Cadmus et Hermione
ontstaan van de wereld in klassieke mythologie

Slide 49 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 50 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 51 - Video

Deze slide heeft geen instructies