4. De Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945)

4. De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

4. De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderzoeksvraag
Waarom is de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de Wereldgeschiedenis?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

WO II = erfenis van WO I
 • Basisvoorwaarden gelegd in 1919.
 • 1930s toenemende onvrede mbt afhandeling WO I. Vooral Dui, Ita en Jap bereid tot actie. (=> agressiepolitiek)
 • Dui agressiepolitiek = zeer uitgekiend = geleidelijke aantasting verdragsysteem (1933 - 1938)
 • Van uitstap Volkenbond ('33) tot Conferentie van Munich ('38)
 • <=> GB, Fra, VS = tevreden met status quo -> liever geen oorlog (=>appeasementpolitiek)
 • ==> 1939-1945: Wijdverspreide wereldwijde oorlog.
 • naties op elk continent aangetast
 • meer dan 60.000.000 slachtoffers (40.000.000 burgers!) (+nog meer dan  12.000.000 'collateral damage' = tgv ziekte en honger)
 • WMDs + WMEs
 • droeg bij aan ontstaan bipolaire wereld (=2 supermachten VS & USSR)
 • Invloed tot vandaag!

Slide 3 - Tekstslide

1933 - 1938:
 • Uitstap Volkenbond
 • Aanhechting Saarland
 • Remilitarisering & bezetting Rijnland
 • Anti-kominternpact met Japan
 • Steun aan Franco (36-39) -> Condorlegioen (uittesten nieuw wapentuig & tactieken, Luftwaffe) => Spaanse burgeroorlog = proxyoorlog fascisten <->communisten
 • Opzeggen Locarnopact (vastgelegde grenzen)
 • Anschluss Oostenrijk
 • Sudetenland
 • Bohemen en Moravia
Dit moet je kennen/kunnen
1 de begrippen ‘Blitzkrieg’ en ‘Uur 0’ (Stunde Null) verklaren
2 de drie verschillende fasen van de Tweede Wereldoorlog opsommen
3 het aanvankelijke succes van Duitsland en zijn bondgenoten met drie voorbeelden aantonen
4 het verloop van de oorlog in grote lijnen uitleggen
5 drie keerpunten van de oorlog geven
6 het gebruik van de atoombommen beoordelen
7 gegevens uit kaarten halen
8 geschreven getuigenissen analyseren
9 bronnen met elkaar vergelijken
10 foto’s met eigen woorden beschrijven

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Twee fases in oorlog:
 • Duitse opmars ('39 - '42)
 • Terugdrijven Duitse troepen ('42 - '45)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Duitsland en zijn bondgenoten behalen overwinningen (1939-1942)

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het begin van de oorlog: De Blitzkrieg
 • Polen (september 1939)
 • Aanvankelijk Pools verzet -> medio september USSR valt oook Polen binnen (<1 maand)
 • In West-Europa: Phoney war, Drole de guerre, Sitzkrieg:
 • Fra achter Maginotlinie, Dui achter Siegfriedlinie: geallieerden weigeren Hitler's vredesbesprekingen.
 • 9/4/1940: Noorwegen en Denemarken: Ijzererts vrijwaren (Engelse zeeblokkade)
 • 10/5/1940: Operatie Geel: de inval in de Lage Landen (Bel, Ned, Lux) => 18-daagse veldtocht
 • 28/5/1940: Leopold III capituleert
 • => Duitsers rukken op richting Parijs (13/6 bezet -> 22/6 wapenstilstand) (massale evacuatie militairen via Duinkerken

Slide 7 - Tekstslide

Nederland capituleert na dreiging bombardementen

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Het begin van de oorlog (2)

 • Tegen juni 1940 bezet Hitler evenveel grondgebied als het Rijk van Napoleon;
 • Creatie 'Fort Europa'
 • In elk land symphatisanten (=collaborateurs). In België zullen na de oorlog ongeveer 32 000 personen wegens militaire collaboratie worden veroordeeld. Iets meer dan 10 000 daarvan wegens lidmaatschap bij de Waffen SS.
 • Battle of Britain (herfst 1940) eerst luchtruim veroveren en dan invasie GB=> RAF biedt weerstand => Hitler bindt in => verlegt focus naar Oosten (=Lebensraum)
 • Hitler ziet Oost-Eur en USSR als grote graanschuur (Duitsland als industriegebied)
 • 22/06/1941: Operatie Barbarossa = invasie USSR (ondanks pact)

Slide 9 - Tekstslide

Nederland capituleert na dreiging bombardementen
Het begin van de oorlog (3)
 • Inval aanvankelijk zeer succesvol (Stalin verrast);
 • Brute overrompeling met massamoorden op burgers;
 • (Hitler moet industrie/economie helemaal mobiliseren <- oorlog duurt langer dan gepland)
 • 1942: Aanval op Kaukasus (USSR olie en industrie) MAAR: USSR verplaatste industrie voorbij Oeral + tactiek van de verschroeide aarde.
 • 1942: Oprukken van de AS in Noord-Afrika: generaal Rommel.
 • tegen eind 1942 lijkt het alsof de AS Middellandse Zee ging omsluiten.
 • Ondertussen is Japan in oorlog met China en de VS (P.H.) 
 • -> Hitler verklaart ook oorlog aan VS (11/12/41) wegens pact met Jap.
 • ...

Slide 10 - Tekstslide

Nederland capituleert na dreiging bombardementen
Waarom is het Duitse leger zo succesvol?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LWB p.20-22
 • opdracht 1 - aanvullen lesschema (p.29)
 • opdracht 2 - vluchtelingen in België
 • opdracht 3 - Duitse troepen plunderen en voeren een terreurbewind in de USSR

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Welke eerdere ervaring heeft meegespeeld in die maatregel van de overheid?
 • Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef een deel van België onbezet.
 • Geef een verklaring voor de massale vlucht van de bevolking.
 • Schrik voor het oorlogsgeweld.
  De herinnering aan de moordpartijen van de Eerste Wereldoorlog.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Leg uit waarom de gebeurtenissen op deze foto's een verklaring bieden voor het verbeten verzet van Sovjetburgers tegen de nazi’s.
 • Ook als burgers zich niet verzetten, worden ze zwaar aangepakt (boerderijen worden
  geplunderd en vernield, mensen samengedreven). Ze hebben dus geen alternatief.
 • Waarom zie je geen jonge mannen tussen de dorpsbevolking?
 • De jonge mannen vechten in het leger.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2. De geallieerden drijven Duitsland en zijn bondgenoten terug

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LWB p. 23-24
 • opdracht 4
 • opdracht 5 
timer
3:00

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Foto 1
Foto 2
Stalingrad na de Duitse overgave.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 5

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 5

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LWB p. 25
Opdracht 6

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

V1
V2

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Wat is een V2?
 • Een supersonische raket met bomlading. (Vliegt sneller dan het geluid)
 • Beschrijf de foto op p.25.
 • Vele doden en gewonden liggen tussen het puin. Burgers en soldaten proberen hulp te bieden.
 • Waarom zou Antwerpen een belangrijk doelwit zijn voor de nazi’s?
 • Zij willen de Antwerpse haven lamleggen om de geallieerde bevoorrading te vertragen.
Opdracht 6

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De ommekeer
 • Tegen mei 1943 zijn de AS verdreven uit N-Afrika => M-Z terug open + Suezkanaal veilig.
 • Dui misrekent zich in all-out offensief te Stalingrad: 600 000 soldaten buiten strijd!
 • USSR krijgt hulp vanuit VS (Lend and Lease Act)
 • Geallieerde bombardementen op Duitse steden/industrie (bvb Hannover 1943, Dresden 1945,...)
 • zomer 1943: Verovering Sicilië & Italië.( =val Mussolini)
 • 6/6/1944: Operatie Overlord (D-Day)
 • 30/4/1945: Hitler pleegt zelfmoord
 • 8/5/1945: Stunde Null = einde WO2 in Eur.

Slide 23 - Tekstslide

Hannover: belangrijk voor tankonderdelen (zoveel bommen dat in mei 2017 50.000 mensen moesten geevacueerd om gevonden bom te ontmantelen.)

Dresden: 25 000 burgerslachtoffers (op 3u tijd 70% verwoest)
3. Atoombommen vernietigen Hiroshima en Nagasaki

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LWB p. 26-27
Opdracht 8: Lees lesttekst + de drie bronnen
 • Geef een argument waarom de atoombom op Hiroshima de grootste gebeurtenis uit de
  geschiedenis kan genoemd worden?
 • Vanaf dan is de mens in staat zichzelf te vernietigen.
 • Toon aan dat Truman enerzijds en Tamiki Hara en Takasji Nagai anderzijds de gebeurtenis
  vanuit een totaal ander gezichtspunt beschrijven.
 • Truman is blij dat er een einde aan de oorlog zal komen dankzij de bom. De Japanse getuigen zien de verschrikkingen van de bom.
timer
5:00

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

The end...
Langzame opmars VS in Pacific => Truman beslist om zware middelen in te zetten:
 • 6/8/1945: VS droppen atoombom (Little Boy) op Hiroshima
 • 100 - 200 000 doden
 • 8/8/1945: USSR verklaart oorlog aan Japan -> Inval in Matsoerije
 • 9/8/1945: VS droppen 2de atoombom (Fat Man) op Nagasaki
 • +60 000 doden
 • => 14/8/1945 capitulatie Japan. 
 • Ondertekening 2/9/1945

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Atoombom
 • Symbool van massadestructie
 • Waarom gebruikt door VS?
 • Kwestie van 'efficiëntie' => minder 'loss of American lives'
 • Maar ook: demonstratie aan adres van USSR na inval Mantsoerije: "Let op Stalin, niet overdrijven..."
 • ==> einde WO2 betekent begin Koude Oorlog...

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dit moet je kennen/kunnen
1 de begrippen ‘Blitzkrieg’ en ‘Uur 0’ (Stunde Null) verklaren
2 de drie verschillende fasen van de Tweede Wereldoorlog opsommen
3 het aanvankelijke succes van Duitsland en zijn bondgenoten met drie voorbeelden aantonen
4 het verloop van de oorlog in grote lijnen uitleggen
5 drie keerpunten van de oorlog geven
6 het gebruik van de atoombommen beoordelen
7 gegevens uit kaarten halen
8 geschreven getuigenissen analyseren
9 bronnen met elkaar vergelijken
10 foto’s met eigen woorden beschrijven

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies