cross

Iedereen is gelijk bij Allah

IEDEREEN IS GELIJK BIJ ALLAH
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
islamSecundair onderwijs

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

IEDEREEN IS GELIJK BIJ ALLAH

Slide 1 - Tekstslide

Wat zie je?
Instructie

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Instructie
Mensen ongelijk behandelen om hun uiterlijk
Mensen ongelijk behandelen met kwade bedoelingen
Racisme tegen joden

Racisme

Slide 4 - Sleepvraag

3

Slide 5 - Video

01:40
1. Wat vinden jullie van de uitspraak van Bahri: "een mocro trouwt met een mocro,..."? Zijn jullie het hier mee eens?

Slide 6 - Open vraag

02:14
2. Welke les gaf de vriend van Bahri over het handvragen?

Slide 7 - Open vraag

04:10
3. Welke tweede belangrijke les krijgen we te horen van de vriend van Bahri?

Slide 8 - Open vraag

Wat voor een gevoel kreeg je bij het zien van het filmpje? Hoe zou jij reageren?

Slide 9 - Open vraag

Wat zegt de islam over racisme?


  1. Maak  een mindmap op de volgende slide! 
  2. Klik op de link en klik verder op het kruisje rechtsboven om nieuwe kadertjes toe te voegen. Met de bollen kan je verbinden. Vergeet er geen printscreen van te nemen en het door te mailen naar r0784643@student.thomasmore.be
Tip: Denk aan het youtube filmpje en aan de vriend van Bahri die een uitspraak deed van de profeet Mohammed s°aws. 
Instructie

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Wat zegt de islam over racisme?
Beluister

Slide 12 - Tekstslide

Wat gaf de profeet Mohammed s°aws aan Bilal? Op welke manier deed hij dat?

Slide 14 - Open vraag

Welke les wilde onze profeet Mohammed s°aws aan de mensheid doorgeven?

Slide 15 - Open vraag

Wat betekent het volgende vers: "de mensen waren oorspronkelijk één gemeenschap..."
(Soera 2: 213 - Al-Baqarah – De Koe – ) ?

Slide 16 - Open vraag

Mekka?
Korte uitleg

Slide 17 - Tekstslide

Instructie
Gelijkheid
Racisme

Slide 18 - Sleepvraag

2

Slide 19 - Video

00:54
Wat zegt Kofi Annan over de wereldreligies?

Slide 20 - Open vraag

01:16
Welke uitspraak over tolerantie doet profeet Mohammed s°aws?

Slide 21 - Open vraag

Rechten
Plichten
mensenrechten
Drinkwater
Onderdak
Belasting


Stemmen

In (oorlog) dienst
130 k/m snelweg
Gelijkheid
Scholing

Slide 22 - Sleepvraag

Welke mensenrechten kunnen we linken aan het lesonderwerp?
Om op deze vraag te kunnen antwoorden, dien je de 30 artikels te lezen. Deze vind je hier terug.


Slide 23 - Tekstslide

Welke mensenrechten kunnen we linken aan het lesonderwerp?

Slide 24 - Tekstslide

Hoe wordt er volgens jullie gestraft bij het schenden van de mensenrechten?

Je vind het antwoord in deze tekst!


Slide 25 - Tekstslide

Islamitisch rechtssysteem?
Uitleg en instructie
Het islamitisch recht is geen recht in westerse zin. Er is geen sprake van wetboeken die bedoeld zijn om conflicten te voorkomen.

De islamitische wetten worden op basis van vier bronnen afgeleid:
• De Koran;
• De Hadith, inclusief de uitspraken en het leven van Mohammed zoals overgeleverd door tijdgenoten van de eerste tot en met de derde generatie na Mohammed;( soenna)
• Al-Qiyas, analogie en vergelijking met vroegere uitspraken van islamitische juristen op precedenten;
• IJma°, consensus: de interpretatie, zoals bepaald door de meerderheid van islamitische geleerden van reputatie in een bepaald land.

Slide 26 - Tekstslide

Islamitisch rechtssysteem
Probeer a.d.h.v. onderstaande vers te achterhalen hoe de moslims islamitisch dienen te oordelen?
- (Koran 4:58) dus soerat 4 (An-Nissa-De Vrouwen) vers 58 en vers 59

Slide 27 - Tekstslide

Islamitisch rechtssysteem
- (Koran 4:59)


- (Koran 5:42) Soera 5 – Al-Ma-idah – De Tafel  


Slide 28 - Tekstslide

Hoe dienen de moslims te oordelen volgens de verzen in de koran?

Slide 29 - Open vraag

Vergelijk de Universele Rechten van de Mens met het islamitisch rechtssysteem? Waarom is het islamitisch rechtssysteem van belang?

Slide 30 - Open vraag

Actualiteitsopdracht
  1. Zoek online een artikel over het corona-racisme. 
  2. Schrijf een korte samenvatting (min. 5 en max. 10 zinnen).
  3. Welk mensenrecht wordt er geschonden?
  4. Hoe zou het islamitisch recht  hier tegenover staan?
  5. Geef je mening hierover, baseer je op de geziene les.
  6. De volgende les presenteer je de opdracht met een PPT of een Prezi.  Succes!!!

Slide 31 - Tekstslide

Evaluatiecriteria: actualiteitsopdracht over corona-racisme.

Naam leerling:            

De samenvatting is geschreven in correct Nederlands.                     1-2-3-4-5
De opdracht is volledig.                                                                                      1-2-3-4-5
De leerling is creatief te werk gegaan.                                                        1-2-3-4-5
De leerling integreert de lesinhoud in de opdracht.                             1-2-3-4-5
De presentatie is duidelijk en goed voorbereid.                                      1-2-3-4-5

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide