BOL Open Dag voorlichting SW ROCvA

voorlichting

vragen?
Voorlichting Try Out Days
Opleiding Sociaal Werk

MBO College West
ROC van Amsterdam
Locatie Postjesweg 1

Welkom!


timer
15:00
timer
15:00
insta @mbocollegewest_
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

voorlichting

vragen?
Voorlichting Try Out Days
Opleiding Sociaal Werk

MBO College West
ROC van Amsterdam
Locatie Postjesweg 1

Welkom!


timer
15:00
timer
15:00
insta @mbocollegewest_

Slide 1 - Tekstslide

Studiekeuzeweken!
Heb je onze open dag bezocht, maar ben je er nog niet helemaal uit? Bij de maak je Studiekeuze Weken loop je 1 dagje mee met SW! Zo krijg je een goed beeld van je toekomstige studie! Hoe kan ik me inschrijven?
Dat kan na de Open Dag via www.rocva.nl.
Studiekeuze Weken vind drie weken na de open dag plaats.

Slide 2 - Tekstslide


 • Korte inloop
 • Surf naar: lessonup.app 
 • Voorstellen
 • Filmpje 
 • Inhoud opleiding
 • Buurtverbinding
 • Vragen?
Programma
Postjesweg 1

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Kaart

Even voorstellen...
Wie zijn wij?
Wat doen wij?
Onze missie en visie?
Waarom hier studeren?
*check de volgende slide

Slide 5 - Tekstslide

Waar staan wij voor?
• Wij investeren in mensen, om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving.
• Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot een gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student.
• Onze kritische en innovatieve studenten hebben impact in het Amsterdamse werkveld.

Slide 6 - Tekstslide

Waar doet het logo op de eerste slide je aan denken?
A
Spiderman
B
Batman
C
Superman
D
Sociaal Werker

Slide 7 - Quizvraag

Voorlichtingsfilmpje

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Wat weet je eigenlijk al
van Sociaal Werk?
Vul in!

Slide 10 - Woordweb

Leerjaar 1
P1
P2
P3
P4
Leerjaar 2
Leerjaar 3
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Stage
Stage
Stage
De Opleiding

Slide 11 - Tekstslide

Leereenheid = Integrale Opdracht  +
                           Ondersteunende vakken
Werken met Leereenheden
IO3 Activiteit in de Klas
Methodiek 1
Groepsdynamica
Beeldend 2
Drama 2
Methodiek 1
Groepsdynamica 1
Beeldend 2
Drama 2
Leereenheid  3 :  Activiteit  in  de  Klas
* 2 leereenheden per lesperiode. Centraal staat een reële praktijksituatie.

Slide 12 - Tekstslide

Werken 
met 
Leereen-
heden

Slide 13 - Tekstslide

Echte praktijkopdrachten met opdrachtgevers binnen én buiten school!

Werken met Projecten
* 1 project per lesperiode. Centraal staat een praktijkopdracht. 

Slide 14 - Tekstslide

PROJECTEN
Meer weten? Volg ons: @mbocollegewest_

Slide 15 - Tekstslide

Beroepsvakken
Generieke vakken
Hulp en Recht
Ontwikkelingspsychologie
Methodisch Werken
Communicatie
Groepsdynamica
Doelgroepen
Creatief: beeldend, drama
PR & Promotie
Nederlands 3F
Engels B1 en A2
Rekenen 3F
Burgerschap
Verplichte aanschaf
Boekenlijst - Licenties
Laptop
Pennen en schriften 

Slide 16 - Tekstslide

Examens in Basis - én Keuzedelen
Basisdeel + Keuzedelen
Basisdeel: Kwalificatiedossier Sociaal Werk (25615)
Keuzedeel 1
240 uur
Keuzedeel 2
240 uur
Keuzedeel 3
240 uur

Slide 17 - Tekstslide

3 x 240 uur = 720      OF      1 x 240 + 1 x 480 uur = 720
Keuze (examen) delen * 720 uur
Verward Gedrag 240 uur
Wijkgericht Werken 240 uur
Jongerenwerk 240 uur
Verdieping Sociale Zekerheid 240 uur
Voorbereiding HBO 240 uur

Ondernemerschap  480 uur
Expressief talent 480 uur
* met de keuze(examen)delen kan je je verdiepen en specialiseren!

Slide 18 - Tekstslide

Keuzedeel: Onbegrepen Gedrag (240 uur)

Slide 19 - Tekstslide

1450 uur ongeveer totaal (2,5  jaar)
2 dagen per week (16 uur)
Erkend voor 25615 zie: stagemarkt.nl
Start halverwege leerjaar 1
Stage is verplicht
Beroepspraktijkvorming(Stage)

Slide 20 - Tekstslide

 Waar?
 • Buurthuizen en wijkcentra (Bv. Project Buurtverbinding)
 • Jongerencentra
 • Brede scholen en buitenschoolse opvang
 • Welzijnsorganisaties
 • Gemeenten en woningbouwverenigingen
 • Maatschappelijke opvang

Beroepspraktijkvorming(Stage)

Slide 21 - Tekstslide

Project Buurtverbinding

Slide 22 - Tekstslide

Waar zou jij stage willen lopen?
Met welk soort 'doelgroep'? Vul nu in!

Slide 23 - Open vraag

Studieloopbaanbegeleiding 
2 groepjes van 12
2 mentoren (studieloopbaanbegeleiders)
Portfolio bijhouden
POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) gesprekken

Slide 24 - Tekstslide

Zorg
Mentor
Zorgcoördinator
Pluscoach
Budgetcoach
Loopbaanexpertisecentrum
Jeugdadviseur
Schoolpsycholoog

Slide 25 - Tekstslide

Toelatingseisen
Minimaal:
MBO 2 niveau diploma 
VMBO-kader diploma 
Overgangsbewijs HAVO 3 > HAVO 4

Slide 26 - Tekstslide

 1. Aanmelden www.rocva.nl
 2. Kennismakingsactiviteit (presentaties, opdrachten...)
 3. Individueel gesprek
 4. Plaatsing of wachtlijstIntake procedure

Slide 27 - Tekstslide

Wat kan ik na mijn opleiding?
WERKEN
Hulpverlening
Wijkgericht werken
Evenementen
Educatie
Kunst & Cultuur
Voorlichting
ZZP-er
DOORSTUDEREN HBO
Social Work
Pedagogiek
Onderwijs
Psychologie 
Creatieve Therapie
Een andere HBO...

Slide 28 - Tekstslide

 
Opleiding Social Work


Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide