Kustbeleid (3)

KUSTBELEID
- Herhaling:
 dynamische handhaving, suppletie en de zandmotor
- Vandaag:
Slufter, bolwerkvorming

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

KUSTBELEID
- Herhaling:
 dynamische handhaving, suppletie en de zandmotor
- Vandaag:
Slufter, bolwerkvorming

Slide 1 - Tekstslide

Op sommige plaatsen is de duinenrij weg. Welke soort verdediging is dan nodig?
A
een eilandenrij
B
dynamische kustverdediging
C
zachte kustverdediging
D
harde kustverdediging

Slide 2 - Quizvraag


Op de foto zie je?
A
Strandsuppletie
B
Zandmotor
C
Vooroeversuppletie
D
Harde kustverdediging

Slide 3 - Quizvraag

Wat zijn de voordelen van vooroeversuppletie t.o.v. strandsuppletie?

Slide 4 - Open vraag

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de NL kust en laat de zee zelf het zand verspreiden. 

(ipv om de 5 jaar het zand op strand te spuiten)
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 5 - Tekstslide

Leg in het kort uit wat de Zandmotor doet en wat hier de voordelen van zijn t.o.v. reguliere suppletie.

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

De slufter op Texel is een landinwaartse getijdengeul. De natuurlijke Texelse slufter werd aangepast aan veranderende omstandigheden.

Slide 9 - Tekstslide

Slufter
Dynamisch kustbeheer: getij en wind houden de kust in stand en vormen een gradiëntrijk milieu: er is sprake van allerlei overgangen in het landschap. De natuur is er voortdurend in beweging, soortenrijkdom van plantengroei en dierenleven groot.

Ecologische waarde blijkt uit grote natuurlijke dynamiek en grote(bio)diversiteit
(soortenrijkdom van flora en fauna)

Alleen daar waar de duinen breed genoeg zijn!

Slide 10 - Tekstslide

Nog meer zachte kustverdediging: De Kerf bij Bergen.
- Geen overstromingsgevaar voor het binnenland. 
-Er ontstond een gradiëntrijk milieu. 
- De zeereep wordt sterk opgehoogd door stuivend zand, alleen bij extreem hoog water staat de inham blank. (= verschil met slufter)
- De vegetatie past zich aan het brakwatermilieu aan.

Slide 11 - Tekstslide

Leg uit dat door ‘De Kerf’ bij Bergen een gradiëntrijke omgeving is ontstaan.
“Een gradiëntrijk gebied heeft allerlei overgangen in hoogteligging, grondsoort en waterhuishouding. Door dit soort overgangen vormt een gradiënt een ecosysteem dat bestaat uit een rijke variatie aan planten en dieren”. 

Slide 12 - Open vraag

Wat zijn de verschillende functies van het duinengebied?

Slide 13 - Woordweb

Veschillende functies van het duingebied
Vaak botsend!

Slide 14 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust: 
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔ 
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen

Slide 15 - Tekstslide

Contourenbeleid

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld van bolwerk-vorming
Gevaar: Zee komt “achterlangs” het land binnen
OF “voorlangs” onder de dijk door = verzilting

Hondsbosse Zeewering

Slide 17 - Tekstslide

Oplossing: Buitendijkse suppletie
Strand/duinen houden zoet water vast 

De Hondsbosse Zeewering laat zien hoe een bolwerk (harde kust) is geïntegreerd in dynamisch kustbeheer. Aan de zeezijde van de dijk werd zand opgespoten en een strandmeer gevormd.

Slide 18 - Tekstslide

Een voorbeeld van dynamisch kustbeheer is
A
hard waar het kan, zacht waar het moet
B
estuaria
C
dammen aanleggen om stroming te leiden
D
de zandmotor

Slide 19 - Quizvraag


Slide 20 - Open vraag


Slide 21 - Open vraag

Aan de slag!
Maak: paragraaf 1.3: 1 t/m 4 + 6 
Na de vakantie:
7 en 8

Slide 22 - Tekstslide