cross

Economie Pincode H4

Economie
Hoofdstuk 4 
Werkt dat zo?


3 basis 
G. de Klein
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Economie
Hoofdstuk 4 
Werkt dat zo?


3 basis 
G. de Klein

Slide 1 - Tekstslide

Agenda van vandaag

Herhaling H4.1 + H4.2
Rekenen opgaves

Slide 2 - Tekstslide

Hoe verdien jij je geld?

Slide 3 - Woordweb

Samen Lezen Blz 100
Arbeidsmotieven:
-inkomsten verdienen
-Regelmaat in je leven
-Contact met andere mensen
-Nuttig bezig zijn
- Jezelf ontwikkelen

Slide 4 - Tekstslide

Wat voor onbetaalde arbeid doe jij weleens?
Welke Arbeidsmotief heb je hiervoor?

Slide 5 - Open vraag

Wat zijn voorbeelden van betaalde arbeid?
A
Verkoopster in winkel
B
voorleesvader op school
C
Spelletjes doen met ouderen
D
oproepkracht bij tuinbouwbedrijf

Slide 6 - Quizvraag

Samen Lezen Blz 101
Productiesectoren:

- Agrarische sector
- Industriële sector
- Dienstensector

Slide 7 - Tekstslide

Agrarische sector
industriële sector
dienstverlenende sector

Slide 8 - Sleepvraag

Samen Lezen Blz 102
Leidinggevend werk

Uitvoerend werk

Organigram

Slide 9 - Tekstslide

Noem 2 voorbeelden van uitvoerend werk

Slide 10 - Open vraag

Wie staat er onderaan in het organigram?
A
Manager
B
Stagiair
C
Schoonmaker
D
Verkoper

Slide 11 - Quizvraag

Onder in een organigram staat wie de leiding heeft
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Samen Lezen Blz 103
Ongeschoold werk / Geschoold werk

Inkomensverschillen:
-onregelmatige diensten
-verantwoordelijk werk
-geleverde prestatie
-ervaring
-gevaar
-Leeftijd

Slide 13 - Tekstslide

Wat is geen voorbeeld van oorzaken voor inkomensverschillen
A
Leeftijd en ervaring
B
Opleiding en scholing
C
Verantwoordelijkheid
D
Normen en waarden

Slide 14 - Quizvraag

Geld is niet de enige manier om te werken. Noem nog een ander arbeidsmotief

Slide 15 - Open vraag

Samen Lezen Blz 104
Arbeidsovereenkomst

CAO: collectieve arbeidsovereenkomst

Proeftijd

Slide 16 - Tekstslide

Wat staat er NIET in een arbeidsovereenkomst?
A
werktijden
B
loon
C
pensioen-afspraken
D
Wat voor werk je doet

Slide 17 - Quizvraag

Klassenvraag:
Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een collectieve arbeidsovereenkomst?

Slide 18 - Tekstslide

Samen Lezen Blz 105
NettoLoon: geld dat je op je bankrekening gestort kijgt

Brutoloon: Geld dat de werkgever voor jou kwijt is.
--> inclusief loonbelasting + sociale premies


Voorbeeld:
Brutoloon =                                    1850 euro
Loonbelasting =                              165 euro
Sociale premies =                             92 euro -/-
Nettoloon =                                    1593 euro

Slide 19 - Tekstslide

Hoe heet het loon dat je ontvangt na inhouding van loonbelasting en sociale premies?
A
Nettoloon
B
Brutoloon

Slide 20 - Quizvraag

Bereken het Nettoloon:
Brutoloon: € 3.000,-
Belasting: € 800,-
Sociale premies: € 150,-
A
€ 3.950,-
B
€ 2.200,-
C
€ 2.050,-
D
€ 1.975,-

Slide 21 - Quizvraag

Samen Lezen Blz 106 + 107
Wettelijk minimum loon

Jeugdminimum loon = percentage van minimumloon van een 23+er

Arbowet = veiligheid en arbeidsomstandigheden

Arbeidstijdenwet = regels voor werk en rusttijden

Slide 22 - Tekstslide

Wat is het minimum loon op deze plekken?
Meer dan 10 $
7 - 10 $
1 - 2 $
2 - 3  $
Minder dan 1 $

Slide 23 - Sleepvraag

Wat regelt de arbowet NIET
A
werknemers een goed gevoel geven tijdens hun werk.
B
werknemers een goed salaris geven
C
werknemers veilig laten werken
D
werknemer vertellen welke werkhouding goed is

Slide 24 - Quizvraag

Samen Lezen Blz 108 + 109
De Arbeidsmarkt: vraag en aanbod

De beroepsbevolking: aanbod van arbeid

Slide 25 - Tekstslide

werkgevers zorgen samen voor alle vraag naar arbeid
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quizvraag

Het aanbod van arbeid bestaat uit alle mensen met een baan
A
juist
B
onjuist

Slide 27 - Quizvraag

Niet-beroepsbevolking 3.109.000
Werkzame beroepsbevolking 7.215.000
Niet werkzame beroepsbevolking 6.560.00
--> Hoeveel % van de beroepsbevolking was werkzaam?

Slide 28 - Open vraag

Samen Lezen Blz 110 + 111
Arbeidsdeelname

Arbeidsparticipatie

Pensioenleeftijd

Wit werk = Formele sector 

Grijs en zwart werk = Informele sector 


Slide 29 - Tekstslide

Leg in je eigen woorden uit:

"Door te werken word je financieel onafhankelijk"

Slide 30 - Open vraag

Hoe noemen we werk waar je premies en belasting over afdraagt?
A
wit werk
B
grijs werk
C
zwart werk

Slide 31 - Quizvraag

Onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en het huishouden noemen we
A
wit werk
B
grijs werk
C
zwart werk

Slide 32 - Quizvraag

Werk waarover je geen belasting betaald noemen we
A
wit werk
B
grijs werk
C
zwart werk

Slide 33 - Quizvraag

Samen Lezen Blz 112 + 113
Werkgelegenheid

Werkloosheid

Beroepsbevolking

Geregistreerde werklozen: ingeschreven bij het UWV

Slide 34 - Tekstslide

Wat betekent werkgelegenheid?
A
Alle banen behalve bij bedrijven
B
Alle banen behalve bij de overheid
C
Alle banen bij bedrijven en overheid

Slide 35 - Quizvraag

Maak opdracht 5 + 6
Op blz. 113

Slide 36 - Tekstslide

Samen Lezen Blz 114 + 115
Verborgen werkloosheid

Gevolgen van werkloos zijn:
- financiële gevolgen
- sociale gevolgen

Slide 37 - Tekstslide


Wat is waar over een UWV uitkering?
A
Je hoeft niet beschikbaar te zijn voor werk.
B
de eerste 2 maanden is je uitkering 75% van het bruto loon.
C
Het mag ook jou schuld zijn dat je geen baan hebt.
D
De uitkering is maximaal €1000 per maand.

Slide 38 - Quizvraag

Maak nu de samenvatting
Blz 115

Slide 39 - Tekstslide

Amanda verdiend 10% meer dan het minimumloon van 2,70 euro per uur.
Wat verdient zij?

Slide 40 - Open vraag

Je hebt 130 euro op je spaarrekening staan en je krijgt 2% rente. Hoeveel euro rente krijg je na 1 jaar?

Slide 41 - Open vraag

Sjors verdient bruto 1485 per maand. 108 is belasting en er zijn 115,83 euro sociale premies. Wat krijgt Sjors netto op zijn bankrekening gestort? Rond af op hele euro's

Slide 42 - Open vraag

Wat is je bijgebleven
van deze les?

Slide 43 - Woordweb

Tot de volgende les!

Slide 44 - Tekstslide