Th3: B4: Energie

B4: Energie
Th3: Mens en Milieu
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

B4: Energie
Th3: Mens en Milieu

Slide 1 - Tekstslide

Doelstelling
 • Je kunt de belangrijkste energiebronnen noemen met hun voordelen en nadelen

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht: 

Slide 3 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
Aardgas, aardolie en steenkool, ze zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit resten van dode planten en dieren

Slide 4 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
Voordelen: 
 • het winnen is vrij goedkoop, 
 • de brandstof is makkelijk te gebruiken en te vervoeren

Nadelen: 
 • bij de verbranding ontstaat CO2 en andere afvalstoffen, 
 • fossiele brandstoffen raken op

Slide 5 - Tekstslide

Kernenergie
Kernenergie komt vrij bij het spitsen van atomen, het wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken

Slide 6 - Tekstslide

Kernenergie
Voordelen:
 • er wordt veel energie mee opgewekt
 • er ontstaat geen luchtverontreiniging en CO2
Nadelen
 • er ontstaat radioactief afval
 • er is uranium nodig, is een delfstof die op kan raken

Slide 7 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen
Zonne-energie --> zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit 

Slide 8 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen
Windenergie --> windmolens zetten wind om in elektriciteit

Slide 9 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen
Waterkracht --> bij stuwdammen wordt waterkracht omgezet in elektriciteit

Slide 10 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen
 • Biomassa kan als brandstof worden gebruikt
 • Uit planten en algen kunnen biobrandstoffen worden gevormd
 • Getijdenenergie, in getijdencentrales wordt het getijde omgezet in elektriciteit

Slide 11 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen
Voordelen:
 • de energiebronnen raken niet op
 • de energiebronnen veroorzaken geen milieuverontreiniging
 • CO2-neutraal

Slide 12 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen
Nadelen:
 • er is niet altijd genoeg zon en wind
 • sommige mensen vinden windmolens horionvervuiling
 • om gewassen voor biobrandstoffen te verbouwen, is veel landbouwgrond nodig

Slide 13 - Tekstslide

En dan nu...

Maken opdracht 29 t, 34


Huiswerk:

- Maken 

- Leren 

Slide 14 - Tekstslide