Passive - deel 2

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Today
Passive voice (everyone)
Individual choice: more passive OR theme 4

IRREGULAR VERBS IN EXAM

Slide 2 - Tekstslide

Do you still remember?
Rewrite this sentence using the passive voice:
I punched someone in the face.

Slide 3 - Open vraag

What was the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 4 - Tekstslide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 5 - Tekstslide

Rewrite the sentence using a passive voice.

Someone cleans my house.

Slide 6 - Open vraag

Rewrite the sentence using the passive voice.

Someone stole my wallet.

Slide 7 - Open vraag

Rewrite the sentence using the passive voice.

Someone killed my neighbour.

Slide 8 - Open vraag

Hulpwerkwoorden in de passive
Penguins are attacking my sister. 

In deze zin staat al een vorm van "to be". 

1. Lijdend voorwerp komt vooraan in de zin. 
2. Hulpwerkwoord to be herhalen. Let op! vorm kan veranderen!
3. Gebruik being om de passive te maken. 
4. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Slide 9 - Tekstslide

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 10 - Open vraag

Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

The mechanic has not repaired the computer.

Slide 13 - Open vraag

I am not going to write the essay.

Slide 14 - Open vraag

More practice?
Look for "passive voice" exercises
OR
Revise irregular verbs (Classroom)
F Watching: 28, 29, 31
J Writing: Make language help exercise 48

Slide 15 - Tekstslide

What have you learned today?

Slide 16 - Open vraag

Ask a question you still have

Slide 17 - Open vraag