19.4 Energieproductie met zuurstof

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 19.4 Energieproductie met zuurstof
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 19.4 Energieproductie met zuurstof

Slide 1 - Tekstslide

Doel 19.4
Je leert hoe je lichaam energie vrijmaakt met behulp van zuurstof

- eerst bespreken 19.3 opdr. 6 t/m 8


Slide 2 - Tekstslide

Stappen vrijmaken energie
1. ATP
2. CP
3. anaerobe
dissimilatie
4. aerobe 
dissimilatie 

Slide 3 - Tekstslide

Aerobe dissimilatie
Begint bij pyrodruivenzuur (product van de glycolyse). Dan 3 stappen:
1. decarboxylering
2. citroenzuurcyclus
3. oxidatieve fosforylering (plus elektronentransportketen)

Slide 4 - Tekstslide

Aerobe dissimilatie
Vindt plaats in de mitochondria. Hier bevinden zich de noodzakelijke enzymen.
buitenmembraan
binnenmembraan
lumen
matrix

Slide 5 - Tekstslide

<- glycolyse

<- 1. decarborylering


<- 2. citroenzuurcyclus


<- 3. oxidatieve fosforylering

Slide 6 - Tekstslide

Decarboxylering
- pyrodruivenzuur komt via transporteiwitten in de matrix. 

- Enzymen knippen van elke pyrodruivenzuur een CO2-molecuul af = decarboxylering

Output: 2x acetaat (C2) en 2x NADH,H+ 

De acetaat moleculen binden aan de hulpstof co-enzym A tot acetyl-CoA

Slide 7 - Tekstslide

Wat is de opbrengst uit de glycolyse (NADH,H+ en ATP)?

Slide 8 - Open vraag

Wat is de opbrengst uit de decarboxylering (NADH,H+ en ATP)?

Slide 9 - Open vraag

<- glycolyse

<- 1. decarborylering


<- 2. citroenzuurcyclus


<- 3. oxidatieve fosforylering

Slide 10 - Tekstslide

- acetyl-CoA (C2) draagt zijn acetylgroep over aan oxaalazijnzuur (C4) en vormt zo citroenzuur (C6)

- Enzymen in de matrix breken het citroenzuur (C6) vervolgens in een aantal stappen weer af tot oxaalazijnzuur (C4)


De stappen uit de decarboxylering en citroenzuurcyclus zijn samen te vatten als: 
2 pyrodruivenzuur + 6 H2O + 8 NAD+ + 2 FAD + 2 ADP + 2Pi → 
6 CO2 + 8 NADH,H+ + 2 FADH2 + 2 ATP
Citroenzuurcyclus
BINAS 68C

Slide 11 - Tekstslide

Ouput Citroenzuurcyclus
De decarboxylering en citroenzuurcyclus leveren het volgende op: 
- 2 ATP
- opgeladen elektronendragers (8 NADH,H+ en 2 FADH2) 

FAD is een alternatief voor NAD+ met dezelfde functie: het binden van twee H-atomen (2 H+ en 2 electronen).


FAD + 2H+ + 2e- -> FADH2
De elektronendragers zijn nodig voor de laatste stap: 
oxidatieve fosforylering (elektronentransportketen)

Slide 12 - Tekstslide

Wat is de opbrengst uit de citroenzuurcyclus (NADH,H+ en ATP)?

Slide 13 - Open vraag

Wat is dan de totale opbrengst elektronendragers uit glycolyse, decarboxylering en citroenzuurcyclus?

Slide 14 - Open vraag

<- glycolyse

<- 1. decarborylering


<- 2. citroenzuurcyclus


<- 3. oxidatieve fosforylering

Slide 15 - Tekstslide

oxidatieve fosforylering
10 NADH,H+ (2 glycolyse, 2 decarboxylering en 6 citroenzuurcyclus) en 2 FADH2 (citroenzuurcyclus) worden in de elektronentransportketen weer omgezet in NAD+ en FAD. 

De vrijgekomen elektronen en protonen worden gebonden aan O2, hierbij ontstaat water (H2O).

Slide 16 - Tekstslide

1
2
3
BINAS 68D

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Tekstslide

- Elke keer dat twee elektronen de eiwitcomplexen I, III en IV passeren worden er in totaal 10 H+ ionen worden vanuit de matrix naar het lumen gepompt. 
- NADH,H+ geeft twee elektronen af via eiwitcomplex I, deze worden via ubichinon Q naar eiwitcomplex III en vervolgens via cytochroom c naar eiwitcomplex IV over gedragen. 

Slide 20 - Tekstslide

- Elke keer dat twee elektronen de eiwitcomplexen III en IV passeren worden er in totaal 6 H+ ionen worden vanuit de matrix naar het lumen gepompt. 
- FADH2 geeft twee elektronen af via eiwitcomplex II, deze worden via ubichinon Q naar eiwitcomplex III en vervolgens via cytochroom c naar eiwitcomplex IV over gedragen. 

Slide 21 - Tekstslide

- Bij eiwitcomplex IV bindt zuurstof O2 met 4 elektronen en 4 H+-ionen tot H2O. 

Zuurstof is daarmee de laatste elektronen-acceptor in de ademhalingsketen, zonder zuurstof kan de oxidatieve fosforylering niet plaatsvinden

Slide 22 - Tekstslide

oxidatieve fosforylering

De elektronen van een NADH,H+ pompen 10 H+ naar het lumen.
De elektronen van een FADH2 pompen 6 H+ naar het lumen.

Slide 23 - Tekstslide

ATP-synthethase
Via een ander transporteiwit (ATP-synthetase) stromen de H+-ionen weer naar de matrix = Diffusie

De bewegingsenergie van de protonenstroom door dit motoreiwit wordt gebruikt om ADP en P aan elkaar te koppelen en zo ATP te vormen.

Slide 24 - Tekstslide

oxidatieve fosforylering

Elke 3H+ levert 1 ATP als deze weer terug naar de matrix gaat.

Slide 25 - Tekstslide

Welke rol spelen elektronen bij de vorming van ATP?

Slide 26 - Open vraag

Hoeveel ATP uit 1 molecuul glucose?
Hoeveel NADH,H+, FADH2 en ATP worden gevormd?
Glycolyse:                     
Decarboxylering:       
Citroenzuurcyclus:   
Ox. fosforylering:      

Bestudeer eerst BINAS 68ASlide 27 - Tekstslide

Hoeveel ATP levert de overdracht van elektronen aan de elektronentransportketen door 1 NADH,H+?

Slide 28 - Open vraag

Hoeveel ATP levert de overdracht van elektronen aan de elektronentransportketen door 1 FADH2?

Slide 29 - Open vraag

Hoeveel ATP levert de oxidatieve fosforylering in totaal?

Slide 30 - Open vraag

Hoeveel ATP levert de dissimilatie van glucose in totaal?

Slide 31 - Open vraag

Vervoerskosten
Het vervoer van het NADH,H+ (gevormd tijdens de glycolyse) van het cytoplasma naar de matrix van een mitochondrium kost 1 ATP.

Slide 32 - Tekstslide

Hoeveel ATP in 1 molecuul glucose?
Glycolyse:                     2NADH,H+                                            2ATP
Decarboxylering       2NADH,H+
Citroenzuurcyclus   6NADH,H+              2FAD2                 2ATP
Ox. fosforylering       10*3=30 ATP         2*2=4ATP
TOTAAL                           30                             4                            4 => 38ATP
- vervoerskosten (2ATP) = 36 ATP


Slide 33 - Tekstslide

Leg uit waardoor de citroenzuurcyclus stopt als er geen O2 aanwezig is.

Slide 34 - Open vraag

Bij dissimilatie van een aantal glucose moleculen zijn 100 NADH,H+ ontstaan, hoeveel FADH2 zijn er dan?
A
80
B
60
C
40
D
20

Slide 35 - Quizvraag

Doel 19.4
Je hebt geleerd hoe je lichaam energie vrijmaakt met behulp van zuurstof
BINAS 68A Overzicht dissimilatie van glucose
BINAS 68C Citroenzuurcyclus
BINAS 68D Oxidatieve fosforylering, ademhalingsketen

volgend les:
BINAS 68E Dissimilatie van eiwitten, koolhydraten en vetten
BINAS 90A Energiebronnen van een spier bij lichte training


Slide 36 - Tekstslide

Begrippen 19.4
mitochondriën, aeroob, dubbele membraan, matrix, decarboxylering, acetyl-CoA, citroenzuur, citroenzuurcyclus, oxidatieve fosforylering, elektronentransportketen, ATP-synthetase

Slide 37 - Tekstslide

Maken
19.4 opdr. 1 = samenvatting

Slide 38 - Tekstslide