SCHOOLFILM V/D MAAND NOVEMBER: #tagged

ISK
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapskundeMaatschappijleer+3Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 2-4

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

HET VERHAAL VAN #TAGGED Wat deed de 14-jarige Elise op een uit de hand gelopen feestje? Wat zij die avond op Instagram, Facebook en YouTube plaatst, gaat een eigen leven leiden. Ze verliest de controle over haar online leven en zo verandert haar telefoon van beste vriend in haar ergste vijand. OMSCHRIJVING VAN DE LES In deze klassikale les bekijken leerlingen de korte film #tagged. Aan de hand van kijkvragen op video van actrice Magali Bruins gaan ze met elkaar in gesprek over het thema van de film, online shaming. Ook leren ze over victim blaming en wat de wet zegt over het zonder toestemming delen van privé-beelden. Ten slotte maken ze een opdracht 'van bystander naar upstander', waarbij de leerlingen als groep met elkaar afspreken hoe om te gaan met online shaming. Deze les is geschikt voor leerlingen vanaf klas 2 in het voortgezet onderwijs, en in het bijzonder voor een les maatschappijleer of een mentoruur.

Instructies

Benodigde materialen: post-its (stapeltje per groepjes van +/- 3) + pennen.

Beknopte lesbeschrijving

Inleiding:

 • Video 1: actrice Magali Bruins stelt zich voor. Ze vertelt over het toegepaste vertelperspectief in de film (vanuit een smartphone) en haar ervaring als actrice achter de schermen. Ook introduceert ze het thema online shaming.

Kern 

 • Video 2: de korte film #tagged (Martijn Winkler, NL 2018, 12 minuten)
 • Video 3: Magali Bruins vertelt over eigen ervaring achter de schermen. Ze legt het begrip victim blaming uit en het bij wet verboden 'online shaming' (het zonder toestemming online delen van gevoelige beelden van mensen). Ook heeft ze een kijkvraag: wat is een gepaste straf voor de daders?
 • Video 4: Magali deelt een persoonlijke ervaring met online shaming, waarbij zij zelf een omstander was. Ze legt het principe 'van bystander naar upstander uit' en deelt een opdracht: wat kun jij als omstander doen aan online shaming?
Afsluiting
 • Video 5: Magali deelt een opdracht: de gouden regels wat je als klas of groep omstanders kunt doen om (de gevolgen van) online shaming te stoppen of te voorkomen.

Onderdelen in deze les

ISK

Slide 1 - Tekstslide

Deze les is geschikt vanaf vo klas 2

Introductie
 • Vandaag gaan we klassikaal kijken naar de korte Nederlandse film #tagged. De film gaat over online shaming en de gevolgen ervan.
 • De film wordt ingeleid door actrice Magali Bruins, die de hoofdrol in #tagged speelt.

...kijken naar en praten over de korte film #tagged;
...leer je wat online shaming is en besef je welke gevolgen dit heeft;
...met je klas afspraken maken hoe jullie met (de gevolgen van) online shaming omgaan.
In deze les ga je...

Slide 2 - Tekstslide

Introductie: lesdoelen

In deze les ga je...
...kijken naar en praten over de korte film #tagged;
...leer je wat online shaming is en besef je welke gevolgen dit heeft;
...met je klas afspraken maken hoe jullie met (de gevolgen van) online shaming omgaan.

Slide 3 - Video

Introductie: bekijk video. Actrice Magali Bruins stelt zich voor en vertelt over:
 • Het bijzondere vertelperspectief van de film, vanuit de smartphone van de hoofdpersoon;
 • Het thema van de film, online shaming.
 • Ze maakt hierbij de volgende afspraak met de klas: we gaan in deze les serieus en respectvol met elkaar en dit heftige onderwerp om, voor, tijdens en na het kijken van de film.
 • Na het kijken van de film komt ze terug met een kijkvraag.

Slide 4 - Video

Kern: bekijk de film #tagged (Martijn Winkler, NL 2018, 12 minuten)

Slide 5 - Video

Kern: bekijk video. Magali blikt terug en deelt een kijkvraag.
 • Magali herhaalt de afspraak: serieus en respectvol met dit onderwerp en elkaar omgaan.
 • Ze vraagt leerlingen het niet te hebben over of het terecht is wat Elise overkomt: te veel drinken is nooit goed maar daar mag niemand misbruik van maken.
 • Ze legt uit wat victim blaming is.
 • Magali vertelt wat de wet zegt over het delen van beelden.
 • Ze deelt een kijkvraag voor een klassengesprek: wat is een gepaste straf voor de daders?
 • De opdracht staat op de volgende slide.
 1. Bedenk eerst voor jezelf.
 2. Deel met je groepje, kies samen een goede straf.
 3. Een persoon uit je groepje deelt met de klas.
 4. Goed idee? Ja of nee?
Wat voor soort straf zou je de daders geven?

Slide 6 - Tekstslide

Kern: instructie opdracht 'hoe zou jij de daders straffen' (werkvorm denken-delen-uitwisselen)

Laat de leerlingen groepjes vormen
(+/- 3)
 1. Eerst bedenken ze individueel hoe ze de daders zouden straffen.
 2. Daarna delen ze hun idee met hun groepsgenoten en kiezen samen het beste idee.
 3. Daarna deelt een persoon van het groepje het beste idee met de klas.
Je kunt eventueel na elk met de klas gedeeld idee even een klassikale evaluatie doen: is dit een goed idee? Of niet? Waarom wel of niet?

Slide 7 - Video

Kern: bekijk video. Magali vertelt over eigen ervaring, legt omstanders-principe uit en deelt een individuele opdracht.
 • Magali vertelt iets over haar eigen ervaring als omstander van een online shaming-actie. Eerst dacht ze: dit gaat niet over mij, ik doe er niks mee. Daarna is ze er met vrienden (andere omstanders dus) over in gesprek gegaan. En heeft ze besloten in actie te komen (NB: ze heeft de beelden overgedragen aan de politie, en zo geholpen bij het vinden van de daders. Dat vond ze moeilijk, maar is achteraf blij dat ze dat heeft gedaan.)
 • Magali legt uit dat er altijd meer omstanders dan daders zijn: je bent nooit alleen en je kan echt het verschil maken.
 • Ze deelt een (individuele) opdracht: wat zou jij kunnen doen als omstander?
Van bystander naar upstander!
Welke 3 dingen zou jij als omstander kunnen doen?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Afsluiting: bekijk video. Magali deelt klassikale opdracht: ONZE gouden regels tegen online shaming

Magali legt uit: Je hebt nu bedacht wat je als omstander kan doen. Kies 1 gouden tip uit je lijstje (de top-3) en geef de post-it aan je docent. Samen met je klas heb je nu de gouden regels tegen online shaming opgesteld.

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies