vulkanen - vragenVulkanen - vragen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze lesVulkanen - vragen

Slide 1 - Tekstslide

Pangea is de naam voor
A
allemaal losliggende aardkorstplaten
B
een supercontinent waarin alle continenten aan elkaar vast lagen
C
een groep continenten die los van elkaar heeft gelegen

Slide 2 - Quizvraag

Wat zie je op de foto?
A
Magma
B
Lava
C
Giftige gassen
D
Vuurwerk

Slide 3 - Quizvraag

Waardoor bewegen de platen van de aardkorst?
A
Door de hitte in de kern, gaat het gesteente in de mantel stromen.
B
Door hitte in de mantel gaat de kern smelten.
C
Door vele aardbevingen gaan de platen bewegen
D
Ze drijven op de aardkern

Slide 4 - Quizvraag

Epicentrum
Schaal van Richter
Seismograaf
Zeebeving
Trilling van de zeebodem
Aparaat die aardbevingen registreert
De kracht van een aardbeving meet je met...
De plek waar de trillingen het hevigst zijn

Slide 5 - Sleepvraag

Uit de vulkaan stroomt magma.

Deze uitspraak is...
A
Juist
B
Onjuist
C
Cool

Slide 6 - Quizvraag

Vulkanen barsten uit.
De oorzaak hiervan is:
A
Aardbevingen
B
Te veel lava die eruit moet komen
C
Boze geesten
D
Bewegende aardplaten

Slide 7 - Quizvraag

Waar komen heel veel vulkanen voor?
A
Italië
B
Verenigde Staten
C
Japan
D
Nederland

Slide 8 - Quizvraag

Wat is het gevolg van deze beweging?
A
Lava stroomt langzaam eruit.
B
Gebergte en aarbevingen
C
Alleen aardbevingen
D
Vulkanen en aardbevingen

Slide 9 - Quizvraag

Wat is het gevolg van deze beweging?
A
Gebergte, vulkanen en aardbevingen
B
Gebergte
C
Vulkanen
D
Aardbevingen

Slide 10 - Quizvraag

Onder water zorgt een vulkaan uitbarsting voor:
A
Water vulkanen
B
Gijsers
C
Mid-oceanische ruggen
D
Troggen

Slide 11 - Quizvraag

Waarom wonen mensen in de buurt van vulkanen ?

A
Warmte
B
Vruchtbare bodem
C
Spannend!!!
D
Mooi uitzicht

Slide 12 - Quizvraag

De meeste vulkanen bevinden zich rond
de "Ring van Vuur".
Rond welke oceaan ligt deze?
A
Grote Oceaan (of Stille Oceaan)
B
Atlantische Oceaan
C
Indische Oceaan
D
Arctische Oceaan

Slide 13 - Quizvraag


Wat doet een seismograaf?
A
Vulkanen onderzoeken
B
Aardbevingen meten
C
Vulkanen opmeten
D
Aardbevingen maken

Slide 14 - Quizvraag

Vulkaanuitbarstingen zijn goed te voorspellen.
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quizvraag

Welke woorden ontbreken? Er ontstaat oceaanbodem als aardkorstplaten
< ....................................>
A
uit elkaar bewegen
B
naar elkaar toe bewegen
C
naar beneden duiken
D
klem zitten

Slide 16 - Quizvraag

De Alpen ontstonden doordat...
A
...Afrika en Europa naar elkaar toe bewogen
B
...de Middellandse Zee ondiep werd
C
al heel lang vulkaanuitbarstingen waren
D
...een stuk van de aardkorst in de aardmantel verdween

Slide 17 - Quizvraag

Welke woorden ontbreken? Er verdwijnt oceaanbodem als aardkorstplaten
< ....................................>
A
uit elkaar bewegen
B
naar elkaar toe bewegen
C
naar beneden duiken
D
klem zitten

Slide 18 - Quizvraag

einde


Slide 19 - Tekstslide

Drijft de aardkorst op de aardkern?
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quizvraag