organisatie en regelgeving - winkelbeheer

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Waar vind je informatie? 
Waar vind je informatie?

Slide 2 - Tekstslide

Stel dat je zelf een bedrijf opstart, waar kan je je dan informeren over verplichte regelgeving?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Tekstslide

Surf naar www.vlaio.be en zoek gericht naar 3 adviezen, noteer ze hieronder.

Slide 5 - Open vraag

Waar vind je informatie? 
Welke regeling moet ik naleven?

Slide 6 - Tekstslide

Voor de start 
Bij de start 
Na de start
- afsluiten van verzekeringen
- Boekhouding voeren
- Belastingen betalen

- Zichtrekening openen
- Inschrijven in KBO
- Vermelden van ondernemingsnr
- Activeren BTW-nr
- Inschrijven bij sociaal verzekeringsfonds
- Aansluiten bij ziekenfonds
- Opmaken oprichtingsakte bij notaris
- Opstellen financieel plan
Persoonlijke voorwaarden:
- Meerderjarig zijn
- Burgerrechten bezitten
- Handelingsbekwaam zijn
- Onverenigbaar beroep
- Beroepskaart

Kennisvereisten:
- Geen beroepskennis, wel levenslang leren
- Vestigingsvereisten voor gereglementeerde beroepen

Slide 7 - Sleepvraag

Slide 8 - Tekstslide

Altijd
- Omgevingsvergunning (om kleinhandel activiteiten te mogen doen)
- Verplichte wekelijkse rustdag (24 uur ononderbroken), met uitzondering van webshops

Slide 9 - Tekstslide

Je baadt zelf een horecazaak uit, welke vergunningen/wettelijke verplichtingen denk je dat je gaat moeten in orde brengen?

Slide 10 - Open vraag

horeca 
- Hygiëne-attest
- Alcoholische dranken
- Sabam => auteursrechten artiesten bij het spelen van muziek
- FAVV (federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)
- HACCP => kritische controlepunten/gevarenanalyse (waarborgen hygiënische veiligheid voedselproducten.

Slide 11 - Tekstslide

Wat zijn seveso bedrijven?
A
Bedrijven waar verbouwingen doet, gronden analyseert en bouwmaterialen controleert.
B
Bedrijven waar men specifieke diploma's voor nodig heeft om hen op te richten.
C
Bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat.
D
Bedrijven die horeca uitbaten.

Slide 12 - Quizvraag

Seveso-bedrijf
- VLAREM => voorkomen/beperken hinder, milieuverontreiniging & veiligheidsrisico’s 

Slide 13 - Tekstslide

Wetgeving voor nachtwinkels, aan welke verplichtingen moeten nachtwinkels voldoen? Selecteer het juiste antwoord.
A
Enkel algemene voeding & huishoudartikelen + een duidelijke vermelding van ‘nachtwinkel’.
B
Mag enkel open zijn tussen 00.00 en 12.00.
C
Een nachtwinkel moet minstens 20 m² groot zijn.
D
Nachtwinkels mogen enkel zwak-alcoholische dranken verkopen.

Slide 14 - Quizvraag

In de ambulante handel moet je in bezit zijn van:
Leurkaart
Beroepskaart

Slide 15 - Poll

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Waar vind je informatie? 
Ondernemingsvormen

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

eenvoudige ondernemingsvorm 
eigenaar is een natuurlijk persoon 
Geen duidelijke vermogenssplitsing 
rechtspersoon 
publicatie in het Belgisch staatsblad
Eenmanszaak 
vennootschap

Slide 20 - Sleepvraag

eenmanszaak 
- eenvoudige ondernemingsvorm
- eigenaar is natuurlijk persoon
- geen duidelijke vermogensopsplitsing

vennootschap
- rechtspersoon
- publicatie in Belgische Staatsblad


Slide 21 - Tekstslide

eenmanszaak
vennootschap
maatschap
coöperatieve vennootschap

besloten vennootschap

naamloze vennootschap

Slide 22 - Tekstslide

Wat zijn de voordelen van een eenmanszaak en wat zijn de nadelen?

Slide 23 - Woordweb

Wat zijn de voordelen van een vennootschap en wat zijn de nadelen?

Slide 24 - Woordweb

Samen met enkele vrienden wil je graag zelfstandig in de landbouw beginnen, want samen sta je sterk, welke ondernemingsvorm past voor jullie het beste en waarom?

Slide 25 - Open vraag

Jullie richten samen een pakketen dienst op, gespecialiseerd in express-diensten. Jullie willen beiden zaakvoerder zijn en een 4-tal mensen in dienst nemen, wat is de beste ondernemingsvorm en waarom?

Slide 26 - Open vraag

Stel dat je morgen een klein bakkerijtje begint, welke ondernemingsvorm kies je dan het beste en waarom?

Slide 27 - Open vraag

Enkele huisartsen willen hun praktijken bundelen, wat is voor hun de beste ondernemingsvorm en waarom?

Slide 28 - Open vraag

Grote bedrijven zoals Colruyt, Brussels airlines, Electrabel, ... zijn ........................ (vennootschapsvorm).

Slide 29 - Open vraag

Slide 30 - Tekstslide