Wat is maatschappijleer

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
Social StudiesSecondary Education

In deze les zitten 30 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 • Wat zijn maatschappelijke vraagstukken
 • Wat zijn belangen
 • Wat zijn oplossingen
 • Waarom is maatschappijleer belangrijk

Slide 2 - Tekstslide

Maatschappijleer
Maatschappijleer is dus letterlijk de leer over maatschappijen
Dat betekend dat je in dit vak gaat kijken naar problemen, belangen en oplossingen die grote groepen mensen aanspreekt.

Slide 3 - Tekstslide

Maatschappijleer
Je kan je bedenken dat als jij je kamer moet opruimen dat dat misschien een probleem is voor jouw, maar dat ik daar geen probleem aan ondervind. 

Slide 4 - Tekstslide

Maatschappijleer
In maatschappijleer gaan we dus kijken naar problemen die heel veel mensen aanspreekt.

Dat noemen we Maatschappelijke vraagstukken, en die ga je leren herkennen!

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Maatschappelijk vraagstuk
Veel (groepen) mensen maatschappelijk vraagstukken raken grote groepen mensen.
Verschillende meningen hoe het probleem opgelost moet worden, als er maar één mening was was het al snel duidelijk.
Gemeenschappelijk oplossen vaak door de overheid die verschillende factoren afweegt.

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeeld
Het Lerarentekort


Slide 8 - Tekstslide

Feiten
Vanaf 1992 ontstaat er in Nederland een lerarentekort
Dat betekend: te weinig leraren en te veel scholieren.
Er komen te weinig leraren bij, gaan te veel leraren weg.

Gevolgen: Veel scholieren krijgen geen of geen goede les meer.

Slide 9 - Tekstslide

Probleem
Slechtere kwaliteit van onderwijs.


Slide 10 - Tekstslide

Maatschappelijk vraagstuk?
Spreekt het veel groepen mensen aan?

Welke groepen mensen spreekt het allemaal aan:

Slide 11 - Tekstslide

Maatschappelijk vraagstuk?
 1. Leraren (geen collega's, hogere werkdruk, minder plezier in werk
 2. Studenten/ scholieren (slechtere kwaliteit van onderwijs, minder plezier in onderwijs)
 3. Schoolbestuur (méér verval van lessen, minder goede resultaten)
 4. Toekomstige werkgevers (minder goed opgeleid personeel)  

Slide 12 - Tekstslide

Verschillende meningen?
Welke meningen zijn hierover te vinden bijvoorbeeld?

Slide 13 - Tekstslide

Verschillende meningen?
 • Leraren willen misschien méér betaald krijgen om zo mensen warmer te maken voor het onderwijs
 • Leraren opleidingen willen méér mensen laten afstuderen dus maken ze de examens misschien minder moeilijk (leraren zijn hier boos over; minder goed opgeleide collega's)
 • Minder collegegeld laten betalen (andere opleidingen zijn hier boos over)
 • ??? 

Slide 14 - Tekstslide

Gemeenschappelijk oplossen?
3 manieren:
 • Nieuwe leraren vangen
 • Behouden van leraren 
 • Onderwijs ánders gaan organiseren.

Slide 15 - Tekstslide

Nieuwe leraren vangen
 • Minder collegegeld betalen voor het starten van een lerarenopleiding
 • Makkelijker maken om vanuit een ander beroep leraar te worden (zij-instromers)
 •  Schoolbestuur krijgt geld om onderwijsassistenten / ondersteuners op te laten leiden tot Leraar.

Slide 16 - Tekstslide

Behouden van leraren
 • Salaris basisschool wordt hoger 
 •  Collectief arbeidsovereenkomsten (CAO) worden aangepast zodat mensen tot hun pensioen gezond en gemotiveerd blijven.
 • Werkdruk wordt aangepakt door meer geld te geven voor meer ondersteuners/assistenten in het onderwijs.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link

Wat zijn belangen
Tijdens het maken van zulke beslissingen wordt er in de overheid zo veel mogelijk iedereens belangen besproken.

Maar wat zijn dat? Belangen, en zijn daar veschillende soorten van?

Slide 19 - Tekstslide

Wat zijn belangen
"belang|en (meerv.) iets wat je belangrijk vindt omdat het voordelig of nuttig is"

Belangen zijn dus dingen die belangrijk voor je zijn, waar je iets aan hebt of die iets voor je doen.

Slide 20 - Tekstslide

Wat zijn belangen
Je kunt bijvoorbeeld tegengestelde belangen hebben bij maatschappelijke vraagstukken.
Zo kan het voor een heel fijn zijn dat de les uitvalt maar is het voor de ouders heel vervelend dat hun kinderen geen goede les krijgen.

Slide 21 - Tekstslide

Wat zijn belangen
Gemeenschappelijke belangen is een ander voorbeeld, hierbij komen de belangen voor bepaalde groepen overeen.
Het is voor het schoolbestuur goed dat studenten beter presteren én ook voor studenten zelf!

Slide 22 - Tekstslide

Oplossingen
Nadat die belangen zijn afgewogen komt de regering tot een oplossing. Ook hier zijn verschillende soorten van:

Slide 23 - Tekstslide

Compromis
Een compromis is een oplossing waarbij alle partijen een beetje water bij de wijn moeten doen.
Dus niemand krijgt 100% van wat ze willen.
Zo wil de regering bijvoorbeeld goed presterende studenten maar wil de regering ook niet veel geld uitgeven.

Het compromis is dus dat ze wél geld gaan uitgeven, maar toch goed presterende studenten krijgen.

Slide 24 - Tekstslide

Dilemma
Een ander probleem wat we veel zien bij oplossingen zijn dilemma's.
Dillema's zijn moeilijke vraagstukken waarbij geen enkel antwoord écht goed is. Het is dus een zéér moeilijke keuze.


Slide 25 - Tekstslide

Dilemma
Voorbeeld:
er komt een trein aan, en je kan kiezen 
welk spoor de trein gaat volgen. Op het
 ene spoor ligt één persoon, en op de 
andere liggen er vijf. Je kent het éne 
persoon goed; zou je de trein over het
ene persoon of over de vijf andere 
laten rijden

Slide 26 - Tekstslide

Waarom maatschappij?
Waarom is maatschappijleer nou zo belangrijk voor je?
Het leert je meerdere dingen:
 1. Bereid je voor als burger.
 2. Je leert argumenten te gebruiken
 3. Je gaat ook van andere mensen leren met een andere mening

Slide 27 - Tekstslide

Bereid je voor als burger
Je leert hoe de samenleving waarin jij woont eruit ziet en functioneert.
Je gaat ook leren hoe je daar over na kan denken en je gaat leren een mening daarover te vormen.
Zo kan jij, later, als burger in deze samenleving overdacht keuzes maken en weet je wat er van je wordt verwacht in de maatschappij.

Slide 28 - Tekstslide

Je leert argumenten te gebruiken
Een mening die je niet goed beargumenteert kan uitleggen heb je niks aan.
Ik kan wel zeggen dat ik vind dat als je op de kop staat je beter kan nadenken, maar als ik daar geen bewijs, bronnen of andere onderbouwing voor geef heeft het geen zin.
Dit geldt ook voor maatschappelijke problemen: "Wat vind je" is belangrijk "Waarom vind je dat" is belangrijker 

Slide 29 - Tekstslide

Je leert van anderen met een andere mening
De mening die je nu hebt kan en gaat veranderen en dat is alleen maar goed.
Als je mening niet verandert heb je niks geleerd! Jij kan als enkeling nooit alles over elk probleem in de wereld weten. Dus is het handig als je weet hoe je van anderen kan leren.

Slide 30 - Tekstslide