Thema 7 uit 'Sonar' IK KRIJG HET NIET STIL IN MIJN HOOFD

Sonar thema 7
IK KRIJG HET NIET STIL IN MIJN HOOFD

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MCV 3e graadDeeltijds kunstonderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Sonar thema 7
IK KRIJG HET NIET STIL IN MIJN HOOFD

Slide 1 - Tekstslide

Neem je cursus 'Sonar' erbij, pagina 84
en vul in waar nodig.

Slide 2 - Tekstslide

Hoe kan je de risico's op gehoorschade beperken?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Video

7.2: De weg van het geluid
- Een dun gordijn dat de trillingen van de bewegende luchtdeeltjes overneemt: dit is het .........
Het middenoor bestaat uit: 3 ....................... die de trillingen versterken en doorsturen

Slide 5 - Tekstslide

Het binnenoor
Heeft meer dan 1500 ..............................die elke trilling registreren. Die trilhaartjes zijn enorm gevoelig en kunnen door te veel lawaai of te lange blootstelling aan lawaai beschadigd worden. Soms kunnen ze herstellen in de eerste 48 uur na de blootstelling, daarna zijn ze voorgoed beschadigd en sterven ze af.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Geluidsterkte wordt uitgedrukt in....... of afgekort dB.
Het is veilig voor je gehoor om maximum 8u per dag in een omgeving van max 75 ..... te zijn. Wanneer je die grens overschrijdt halveert de veilige periode bij elke stijging van het geluidsvolume met 3 ...

Slide 8 - Tekstslide

Schat de geluidssterkte van volgende situaties.

Slide 9 - Tekstslide

Rumoerige klas
Normaal gesprek
Mp3 op maximum
120db
90-115dB

70-85 dB
60 dB
Een massa schreeuwende kinderen

Slide 10 - Sleepvraag

Slide 11 - Video

Soms is het aangeraden om je oren te beschermen met 
..........................................................................

Slide 12 - Tekstslide

Oorsuizen is een vorm van wat men wetenschappelijk noemt: .....

Slide 13 - Open vraag

Extra: een kortfilm: Ruis

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video