Een samenleving komt op stoom

De Verenigde Staten
1773-1914

Een samenleving komt op stoom
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2-6

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De Verenigde Staten
1773-1914

Een samenleving komt op stoom

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide


Leerdoel

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen welke rol de industrie, en met name de spoorwegen, speelden in de ontwikkeling van Verenigde Staten.

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet jij eigenlijk van 
de Industriële Revolutie?

Slide 4 - Woordweb


Werkende stoommachines

 • De 'moderne' stoommachine was al in 1705 door Newcomen uitgevonden, maar was nog niet goed genoeg ontwikkeld om op grote schaal te gebruiken.
 • In 1776 bracht James Watt een verbeterde versie van de stoommachine uit.
 • Deze stoommachine werd al snel ingezet in de mijnbouw en textielnijverheid.
 • Watts Steam Engine was een belangrijk onderdeel van de Eerste Industriële Revolutie, die voornamelijk in Engeland plaatsvond.

Slide 5 - Tekstslide


Stoomboten en kanalen

 • Eerste succesvolle gebruik van stoommachines in 1807: stoomboot 'Fulton's Folly'
 • Daarna gaat het snel: stoomschepen over de Mississipi, Ohio en de Hudson
 • Het Eriekanaal werd in 1825 geopend: de grote meren (o.a. Lake Ontario, Lake Erie) werden verbonden met de Atlantische Ocean.
 • Het zorgde voor een economische groei van New York, dat de belangrijkste havenstad werd.
Door het Eriekanaal konden landbouwproducten makkelijker vanuit westen naar het oosten worden vervoerd. Hierdoor daalden de vervoerskosten met 90%.

Slide 6 - Tekstslide


Stoomtreinen en spoorwegen

 • Eerste stoomlocomotief rijdt in 1830 bij het bedrijf Baltimore en Ohio Railroad.
 • De locomotief Tom Thumb (Klein Duimpje) moest het in een demonstratie opnemen tegen een paardentram. Tom Thumb kreeg pech en de paardentram won.
 • Toch waren de mensen overtuigd en werden er meer treinen besteld.
 • Tussen 1830 en 1850 steeg het spoorwegennet van 48km naar 14.000km. In 1860 was dat bijna 20.000km.
Een replica van de locomotief Tom Thumb.

Slide 7 - Tekstslide

Het spoorwegennet omstreeks 1860

Slide 8 - Tekstslide


Meer spoor door de Goldrush

 • Door de vondst van goud in Californië willen mensen makkelijker naar het westen.
 • Tot die tijd ging dat vaak per paard, met huifkar of via een omweg met de boot.
 • De inwoners van boomtowns, de steden die door de Goldrush snel zijn ontstaan, wilden contact hebben met de buitenwereld.
 • Er worden hierom meer spoorwegen in het westen aangelegd.
Boomtown San Francisco in 1851

Slide 9 - Tekstslide


Coast to coast

 • Op het moment dat het grondgebied van de Verenigde Staten min of meer vastlag, kwam er steeds meer behoefte aan een spoorweg van kust tot kust.
 • Omdat er veel concurrentie was tussen de spoorwegmaatschappijen, besloot de regering in te grijpen. Ze betaalden veel geld om reizen in het land goed mogelijk te maken: $16.000 voor een vlakke mijl, $48.000 voor een mijl door een berg.
 • In 1869 werden twee spoorlijnen bij Promontory Point verbonden.

De abeiders van de Central Pacific Railroad en Union Pacific Railroad ontmoeten elkaar bij Promontory Point, en verbinden beide spoorlijnen met elkaar.

Slide 10 - Tekstslide

Homestead Act
1862

 • De meeste pioniers trekken direct door naar de westkust en blijven niet in het midden van de Verenigde Staten (Great Plains).
 • Reden: dit gebied is relatief onherbergzaam.
 • Met de Homestead Act konden de mensen daar een goedkoop groot stuk grond kopen, maar wel voor minimaal 5 jaar.

Slide 11 - Tekstslide


Einde van het Wilde Westen

 • Niemand gaat wonen in een gebied zonder een verbinding met de rest van het land.
 • Voor spoorwegen is het belangrjk dat er mensen langs de spoorlijn: vervoer van mensen en goederen levert geld op.
 • Spoorwegen kopen de grond van de regering en verkopen dit door aan de mensen.
 • Steeds meer gebieden worden door spoorwegen bewoonbaar. De frontier en het Wilde Westen verdwijnen, maar blijven als begrip erg belangrijk.
Het Wilde Westen kom je nu vooral in films tegen. Voor veel Amerikanen is het Wilde Westen echter nog steeds iets mythisch: een romantisch beeld over het ontstaan van de Verenigde Staten. Het geeft voor veel Amerikanen de ware aard aan: de Amerikaan de natuur heeft overwonnen.

Slide 12 - Tekstslide


Cowboys en rails

 • Spoorwegen spelen een grote rol in de groei van de industrie in o.a. Texas en Chicago.
 • Cowboys brengen de koeien naar de treinstations op het platteland.
 • Via koelwagens worden deze naar Chicago gebracht.
 • Ontstaan van nieuwe steden en de groei van bestaande steden.
Cowboys laden koeien in de treinwagons.

Slide 13 - Tekstslide

Begrippen uit deze les

 • Industriële Revolutie
 • boomtowns
 • Promontory Point
 • Homestead Act
 • Wilde Westen

Slide 14 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Thomas Newcomen
 • James Watt

Slide 15 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 1776: stoommachine van James Watt
 • 1807: 'Fulton's Folly'
 • 1825: Eriekanaal wordt geopend
 • 1862: Homestead Act
 • 1869: Promontory Point

Slide 16 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 17 - Open vraag


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 18 - Open vraag


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 19 - Open vraag