Les 5 havo Integreren gaat niet vanzelf

Les 5 Pluriforme samenleving 
Integreren gaat niet vanzelf 
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Les 5 Pluriforme samenleving 
Integreren gaat niet vanzelf 

Slide 1 - Tekstslide

Programma 
  • Herhaling: vormen van samenleven
  • Opdracht  
  • Drie fasen integratieproces 

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
1) Je herkent wanneer er sprake is van integratie, assimilatie en segregatie. 

2) Je kunt drie fases in het integratieproces van migranten noemen en omschrijven

3) Je kunt 3 oorzaken van conflicten noemen, per oorzaak kunnen beargumenteren waarom dit tot conflict leidt en enkele voorbeelden kunnen gevenSlide 3 - Tekstslide

Vormen van samenleven 

Slide 4 - Tekstslide

1) Mensen uit een cultuurgroep passen zich volledig aan de dominante cultuur in een samenleving aan

2) Als groepen in een samenleving gescheiden van elkaar leven

3)   Wanneer er sprake is van wederzijdse aanpassing tussen cultuurgroepen
 

 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht vormen van samenleven 

Slide 7 - Tekstslide

1) Jullie maken groepjes van 3. Zorg dat iedereen een laptop/mobiel heeft
2) Iedere groepsgenoot gaat per vorm van samenleven  (assimilatie, integratie, segregatie) op zoek naar een passend artikel. Jullie krijgen in totaal 9 artikelen.
3) Jullie besluiten met z'n drieën per begrip welk artikel het beste past. Jullie houden er dus 3 over (1 per manier van samenleven).
4) Van elk overgehouden artikel maken jullie een screenshot van de titel en het eerste gedeelte. 

5) Jullie uploaden de screenshots in de juiste LessonUp dia. Geef bij elke afbeelding aan waarom dit past bij de manier van samenleven. 

We werken in 3 rondes 
Gebruik p. 136 en 137 als hulp 

Slide 8 - Tekstslide

Assimilatie

Slide 9 - Tekstslide

Upload een foto of tekening die laat zien dat er sprake is van assimilatie

Slide 10 - Open vraag

Segregatie 

Slide 11 - Tekstslide

Upload een foto of tekening die laat zien dat er sprake is van segregatie

Slide 12 - Open vraag

Integratie 

Slide 13 - Tekstslide

Upload een foto of tekening die laat zien dat er sprake is van integratie

Slide 14 - Open vraag

Moeilijkheden integratie 
Filmpje integratie Den Haag

Welke problemen worden genoemd?

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Wat voor problemen werden er genoemd?

Slide 17 - Open vraag

Drie fasen integratieproces 
Drie fasen van integratie
 
1) Vermijding
2) Conflict --> 3 soorten
Cultureel-religieus
Sociaaleconomisch
Politiek/internationaal
3) Aanvaarding

Niet alle integratieprocessen verlopen op
deze manier --> periode


Slide 18 - Tekstslide

Bij welk conflict/fase past deze situatie het best: “Ik zoek geen contact met mijn buren omdat ik de Nederlandse taal niet goed spreek.”
A
Vermijding
B
Cultureel-religieus
C
Politiek/Internationale conflicten
D
Aanvaarding

Slide 19 - Quizvraag

Bij welk conflict/fase past deze situatie het best: "Katholieke immigranten waren niet welkom in Amerika".
A
Sociaal economisch
B
Cultureel-religieus
C
Politiek/Internationale conflicten
D
Aanvaarding

Slide 20 - Quizvraag

Bij welk conflict/fase past deze situatie het best: "Zo krijg je als sollicitant met een naam als ‘Anil Yirak’, ‘Azzedine Boutahire’ en ‘Kwabena N’Golo’ minder kans op een gesprek dan ‘Arthur Landschot’".
A
Sociaal economisch
B
Cultureel-religieus
C
Politiek/Internationale conflicten
D
Aanvaarding

Slide 21 - Quizvraag

Bij welk conflict/fase past deze situatie het best: “Mijn migratieachtergrond speelt een belangrijke rol in m’n leven, toch voel ik me vooral Nederlander.”
A
Sociaal economisch
B
Cultureel-religieus
C
Politiek/Internationale conflicten
D
Aanvaarding

Slide 22 - Quizvraag

Bij welk conflict/fase past deze situatie het best: Over sinterklaas: "Dit is ook ons feest, wij willen het kunnen vieren zonder ons ongemakkelijk te voelen".
A
Sociaal economisch
B
Cultureel-religieus
C
Politiek/Internationale conflicten
D
Vermijding

Slide 23 - Quizvraag