cross

HC opkomst burgerij 1050-1700: Oefenen voor de toets (I)

Voorbereiding Toets 'Burgers'
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Voorbereiding Toets 'Burgers'

Slide 1 - Tekstslide

Voorbereiding
  • Voor het overzicht zie email en studiewijzer
  • Wat aanwijzingen bij de Historische Context
  • Nuttige oefenvragen, bijvoorbeeld p. 12-13; 18-19; 25-26
  • een overzicht van een aantal begrippen: uitleg 30-31 
  • blz 31: per paragraaf een aantal controlevragen om te kijken of je de stof beheerst

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het belang dat hoort bij het begrip: stapelmarkt?

Slide 3 - Woordweb

Hoe heet de periode die hoort bij de Grieken en Romeinen?

Slide 4 - Open vraag

Wat was eerder?
A
Acte van Verlatinghe
B
Unie van Utrecht

Slide 5 - Quizvraag

De Guldensporenslag was in
A
1348
B
1415
C
1302
D
1337

Slide 6 - Quizvraag

Wat is de belangrijkste conclusie die je kunt trekken uit de Guldensporenslag (1302)

Slide 7 - Open vraag

Welk KA? 1672 Lodewijk XIV 
steekt de Rijn over

Slide 8 - Woordweb

Wat is het belang dat hoort bij het begrip: drieslagstelsel?

Slide 9 - Woordweb

Welk kenmerkend aspect
past het beste bij de Bourgondische Hertogen?

Slide 10 - Open vraag

Examenvraag

Gebruik bron 5.
Dit schilderij van Isaac Massa door Frans Hals kan worden gebruikt om twee kanten van de bijzondere positie van de Republiek in de zeventiende eeuw te illustreren.

4p Leg dit uit, telkens met een verwijzing naar de bron.

Slide 11 - Tekstslide

bron 5 Omstreeks 1622 maakt Frans Hals dit schilderij van koopman Isaac Massa en zijn vrouw Beatrix van der Laen:

Slide 12 - Tekstslide

12 maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is: Met dit schilderij kan (twee van de volgende):
'de bijzondere plaats van de Republiek in staatkundig opzicht' in de
zeventiende eeuw worden geïllustreerd, omdat er een burger (met zijn
vrouw) wordt afgebeeld, terwijl in veel Europese landen dergelijke schilderijen alleen van de adel/de vorst worden gemaakt (die in de Republiek geen rol spelen).
'de bloei in economisch opzicht van de Republiek' in de zeventiende eeuw worden geïllustreerd, door de afbeelding van een koopman die rijk geworden is in de overzeese handel.
'de bloei in cultureel opzicht van de Republiek' in de zeventiende eeuw worden geïllustreerd, doordat dit schilderij laat zien dat de schilderkunst op een hoog niveau staat / dat een schilderij belangrijk gevonden wordt.

per juiste uitwerking van een onderdeel van het kenmerkend aspect 'de
bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en
cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek' 2

Slide 13 - Tekstslide

De beeldenstorm vond plaats in:

Slide 14 - Woordweb

Een bewering: 
De afspraak 'cuius regio eius religio' (wiens gebied, diens gebed) uit de Vrede van Augsburg maakte duidelijk dat het politieke en culturele beleid van keizer Karel V in het Duitse rijk mislukt was.

(4p) Klopt deze bewering? Licht je antwoord toe.


Slide 15 - Tekstslide

maximumscore 4
Kern van een juist antwoord is: 

Ja, deze bewering klopt.
• Het culturele beleid was het zorgen voor het bestaan van slechts één geloof: het katholieke. Met deze afspraak konden lokale heersers hiervan afwijken door het protestantisme in hun gebied op te leggen en was er dus geen eenheid van geloof.
• Het politieke beleid was zorgen voor politieke eenheid in het Duitse Rijk met de keizer aan de top. Met deze afspraak werd definitief duidelijk dat het Duitse Rijk politiek verscheurd was en veel lokale heersers zich niets aantrokken van de keizer.

Slide 16 - Tekstslide

Noem drie woorden die je
gebruikt bij de uitleg van het begrip begijnen (voer ze los in)

Slide 17 - Woordweb

KA: Luther

Slide 18 - Woordweb

Was de vandaag gebruikte manier van werken nuttig?
A
Ja
B
Nee
C
Een beetje
D
geen idee

Slide 19 - Quizvraag

Over welk deel van de stof zou je maandag nog willen praten?

Slide 20 - Open vraag

Over welk deel van de stof zou je maandag nog oefeningen willen doen?

Slide 21 - Open vraag